Itálie

Itálie ovlivňovala rozvoj evropské civilizace v různých obdobích minulých 2000 let. Z úzkého, botě podobného poloostrova rozšířili Římané svou ohromnou říši téměř do celé Evropy, severní Afriky a západní Asie, římský císař přijal ve 4. století křesťanství jako oficiální náboženství a později se Řím stal centrem katolické církve. Ve 14. století začal v Itálii mimořádný rozkvět umění a věd známý jako renesance ("obrození"), který změnil myšlení a kulturu celé Evropy. Itálie byla tehdy rozdělena na mnoho nezávislých států ovládaných cizími mocnostmi, zejména Rakouskem a Francií. Po staletích cizí nadvlády se v roce 1870 Itálie sjednotila jako samostatný stát. I při nedostatku přírodních zdrojů přes porážku ve druhé světové válce vyrostla z Itálie hospodářsky silná země. Stát dlouhodobě trpí korupcí a organizovaným zločinem, současné změny jsou však příslibem větší politické stability.

Pasta

Říká se, že recept na pastu přivezl do Itálie ze svého velkého putování do Číny italský cestovatel Marco Polo. Pasta je těsto připravované z vody a pšeničné mouky a patří k nejoblíbenějším jídlům na světě. Může se formovat do různých tvarů a plnit masem nebo zeleninou.

Verona

Staří Římané byli zkušenými staviteli a mnoho jejich staveb stojí dodnes. Římané také položili základ italské silniční sítě. Veronu založili podle řimského pravoúhlého uličního plánu. Starobylý městský amfiteátr má 22 000 míst k sezení a vyžívá se dosud.

Módní návrhářství Itálie

Italové kladou velký důraz na design a vytvářejí tvarově i užitkově dokonalé výrobky.Smysl pro krásu i účelnost je očividný zejména na jejich autech a v odívání. Módní domy v římě, Florencii, Miláně a Benátkách konkurují Paříži, po italských botách je velká poptávka i v zahraničí.

Benátky

Toto historické město je postaveno na řadě ostrovů v mělké laguně. Jeho budovy stojí na dřevěných pilotách zaražených do bahnitého dna. Budoucnost Benátek je nejistá, město ohrožují záplavy a znečištění.

Pádská nížina

Mezi Alpami a Apeninami leží velká trojúhelníková nížina odvodňovaná největší italskou řekou Pádem. Tady se soustřeďuje podstatná část italské zemědělské a průmyslové výroby a žije tu většina obyvatelstva. Velkoměsta jako Milán a Turín jsou důležitými průmyslovými a obchodními středisky.

Automobily Itálie

V okolí Milána a Turína je řada továren vyrábějících motorová vozidla. Italští inženýři a návrháři vyvinuli automobily patřící k nejlepším v Evropě v designu, provedení a nákladech na provoz.

Římští katolíci

Křesťanství, jehož učení vychází ze života a učení Ježíše Krista, je nejrozšířenější ze všech náboženství. Jsou v něm zahrnuty u některé věroučně odlišné skupiny. Nejpočetnější jsou římští katolíci s ústředím v Římě, kteří mají více než miliardu vyznavačů. Katolíci se kromě jiného vyznačují osobitou úctou k Ježíšově matce panně Marii.

Vatikán

Uprostřed Říma je část města ohrazena zdí - sídlo římskokatolického papeže a oficiální rezidence papeže.Vatikán je nejmenším nezávislým státem na světě. Má své vlastní noviny, mince, poštovní známky, nádraží a rozhlasovou stanici.

Zemědělství

Zemědělství si dodnes zchovává v italském hospodářství značný význam. Jeho hlavními produkty jsou olivy, citrusové ovoce a víno. K zemědělské výrobě se nejlépe hodí Padská nížina na severu. Výnosy italského jihu limituje hornatý terén a nízké srážky, ale díky zavodňování a zavedení moderních agrotechnických metod je od 50. let jeho produkce na vzestupu.

Malta

Poloha Malty na hlavních středomořských lodních terasách objasňuje její významnou úlohu v historii celé této oblasti. Ostrov obsadili nebo o něj bojovali Římané, Arabové, Turci, Španělé, Francouzi a ankonec Britové. V roce 1964 získala Malta nezávislost. Hlavním zdrojem jejich příjmů je turistika a přístav.

Víno

Itálie vyprodukuje nejvíce vína na světě. V současnosti byly pro novináře vypracovány jednotné normy v zájmu zvýšení kvality a lepší kontroly výrobků.

Ropné rafinérie

Z evropských států je Itálie nejvíce závislá na dovozu paliv. Dováží a zpracovává se hlavně ropa.

Turistika

Každoročně navštěvují Itálii, její historiská města, architektonické památky a muzea, milióny turistů.

Hodnocení referátu Itálie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. květen 2008
  4 679×
  606 slov

Komentáře k referátu Itálie