Jihlava a Vysočina

Turistický region Vysočina je jednou z ekologicky nejzachovalejších částí České republiky.
Zahrnuje v sobě oblast Českomoravské vrchoviny a to Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Jihlava a Třebíč. Malebnou krajinu tvoří zaoblené vrchy s romanticky vyhlížejícími skalisky, široká údolí s rybníky a potůčky, lesy a pestré louky se střídají s vesničkami a městy.
Můžeme se zde setkat s různými živočichy, vzácnými rostlinami a geologickými útvary.
Reliéf krajiny ovlivňuje podnebí, které je drsné a s častými větry.Vysočina je okouzlující v létě, kdy se zalesněné kopce zrcadlí v hladinách rybníků, i v zimě, kdy dobré sněhové podmínky nabízejí ideální terén lyžařským sportům. Vedle přírodních krás zvyšuje turistickou přitažlivost regionu kulturně historických památek. Bohatá je nabídka muzejních expozic a uměleckých sbírek galerií. Vysočina je ideální oblast pro oddech a rekreaci turistů všech věkových kategorií.

Jihlava je nejstarší horní město českých zemí. Leží v nadmořské výšce 550m n. m. , na ploše 118 km žije 53 tis. obyvatel.
Město vzniklo v polovině 13. stol., v době kolonizační vlny urychlené nálezem stříbrných rud. Královská privilegia zaručovala městu prosperitu a Jihlava se brzy stala jedním z nejmocnějších měst království. Bylo chráněno mohutným opevněním, náměstí lemovaly kamenné domy s podloubím, ve městě se razily mince. Po dlouhá léta byla Jihlava sídlem horního soudu.
Město velmi utrpělo za švédské okupace během třicetileté války. Byla vypálena předměstí, pobořena většina domů, ve městech zbyla pouhá osmina obyvatel. Obnova začala až v barokním duchu.
Město se výrazně mění-vymaňuje z těsného okruhu hradeb, náměstí získává noční osvětlení, počátkem 19. stol. se bourají městské brány s úzkými průjezdy, průčelí domů jsou upravována klasicistně. Městská památková rezervace byla vyhlášena v roce 1951. V historickém středu se nachází 21 památkově chráněných objektů. Pod městským historickým jádrem se nachází podzemní labyrint ( celková délka 24 km ), které vznikly vzájemným propojením středověkých sklepů. Část chodeb je přístupná, nachází se zde unikátní fosforeskující chodba a expozice o dolování a mincovnictví.

Skutečnou perlou mezi sídly jihlavského regionu je Telč. Představuje výjimečný architektonický skvost, ozdobený s ním spojenými rybníky a okolní překrásnou krajinou. Telčská renesance je přitažlivá svým lidským měřítkem, okouzluje svou vstřícností a přívětivostí. Právě pro tyto hodnoty byla Telč zařazena roku 1992 do seznamu památek chráněných UNESCO.
Město vzniklo v polovině 14. stol., v místech nejstaršího osídlení. Roku 1339 ji získali páni z Hradce. Pro stavební vývoj města mělo zásadní význam období vlády Zachariáše z Hradce. Ten přestavěl v 16. stol. v renesančním slohu zámek a náměstí. V 18. Stol. byl stavební vývoj ukončen.

Nejen Telč, ale celá Vysočina je velmi krásná. Vždyť patří do ekologicky nejčistší oblasti České republiky.

Tak ji někdy navštivte !!!

Hodnocení referátu Jihlava a Vysočina

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. duben 2008
  7 625×
  426 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Jihlava a Vysočina

dominik
dobré