Letohrad

Chcete si prohlédnout největší stálou expozici nejrůznějších řemesel a řemeslných dílen z konce 19. století a z první poloviny 20. století v ČR, chcete se vrátit do časů našich dědečků a pradědečků, do starých dob a časů, kdy opravdu platilo, že „řemeslo má zlaté dno“? Pak navštivte malebné městečko Letohrad ve východních Čechách

Nejen v muzeu řemesel, ale z celého města na vás dýchne příjemný a svěží vánek historie a dob dávno minulých. Muzeum řemesel ČR slaví v letošním roce páté výročí svého trvání. Už celých pět let se nachází v rekonstruovaném objektu místního „Společenského centra Nový dvůr“ v Letohradě, ve 255 let staré budově barokní sýpky, východně, pod náměstím Letohradu. Muzeum řemesel je svojí plochou 720 m2 největším svého druhu u nás a podává ucelený obraz o řemeslech z přelomu 19. a 20. století, a to ve více jak 40 ucelených a typicky vybavených dílnách. Tak zde například naleznete unikátní, a u nás ojedinělou, kompletně vybavenou paramentářskou dílnu dokumentující výrobu bohoslužebných rouch. Ale také profese - kolář, bednář, šindelář či umělecký řezbář, kartáčník, kovář, kovotlačitel, kožešník, kloboučník, řezník, knihař či cihlář. V rozsáhlejší podobě je například zastoupeno mlynářství s vystaveným vodním kolem o průměru 6 metrů a s unikátním modelem sto let starého mlýna.

Svou vlastní kulturou a historii dýchá a žije dodnes celé městečko Letohrad. Nachází se přímo v podhůří Orlických hor, na řece Tiché Orlici, do roku 1950 se město jmenovalo Kyšperk nad Orlicí. Předchůdcem města samého byl hrad Geiersberg (Supí hora), který stával na návrší zvaném Hradisko. První zmínku o Hradisku a zdejší lokalitě vůbec nalézáme už v roce 1308 ve Zbraslavské kronice. Návštěvníky města láká raně barokní zámek (1680 – 1685), přestavěný na místě původní renesanční tvrze z poloviny 16. století a kostel ze 17. století, oboje z časů hraběte Hynka Jetřicha Vitanovského. Vedle, k zámku přilehlých upravených parků, je od roku 2002 možné také navštívit první část nové zámecké expozice. Dominantou centrálního, dnešního Václavského náměstí, je barokní Mariánský morový sloup, který je dílem sochaře Antonína Appellera z Litomyšle a byl vysvěcený roku 1724, celé náměstí také zdobí původní barokní měšťanské domy s podloubími. S tipy na výlety nejen ve městě, ale i po okolí, vám zaručeně rádi poradí na náměstí ve zřízeném informačním centru, ale i v městském muzeu – zde si mimo jiných exponátů můžete prohlédnout původní Napoleonovy saně. Za podívání rozhodně stojí i barokní kaple sv. Jana Nepomuckého s ambity postavena na pětiúhelníkovém půdorysu na místě, kde původně stála jen malá poutní kaplička. Také přírodní rezervace ve stylu krajinářského parku, Letohradská bažantnice (z let 1820 – 1830), upravená v romantickém stylu, s emírovou kašnou, altánem a také umělou jeskyní (grottou) s vyhlídkou stojí za procházku a podívanou.

S historií města jsou spjaté také některé významné osobnosti. Například malíři – secesní malíř Alfons Mucha (1860 – 1939) pobýval v Kyšperku v letech 1934 a 1935, je čestným občanem Letohradu a jeho jméno dosud nese lípa u lukavického dvora, dále pak malíři Hynek Umlauf a zejména Jan Umlauf, jehož obrazy zdobí více jak 100 kostelů v okolí Letohradu, na Ústecko-orlicku a na Lanškrounsku. Setkáme se s nimi ale také na Moravě a ve vzdálenějších krajích Čech, například 66 obrazů na nejznámějším poutním místě v Čechách - Svaté hoře u Příbrami.

S městečkem jsou spjaty také osudy národního buditele, kterým byl František Ladislav Hek, narozeného v nedaleké Dobrušce (1769 – 1847), kterého si vzal za předlohu ve své zdařilé, pětidílné kronice „F. L. Věk“ spisovatel Alois Jirásek. Památník připomínající právě F. L. Heka (z roku 1924) se nachází u kostelní zvonice. Ve městě se narodil také známý spisovatel Petr Jilemnický (1901 – 1949), ale například i právník a diplomat Josef Korbel, později otec Madeleine Albrightové, bývalé ministryně zahraničí Spojených států.

Hodnocení referátu Letohrad

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. září 2007
  2 925×
  607 slov

Komentáře k referátu Letohrad