Liberec

Liberec, krajské a statutární město v severních Čechách v Liberecké kotlině mezi Ještědským hřbetem a Jizerskými horami; 99 800 obyvatel (1999). Hospodářské a kulturní středisko oblasti. Průmysl textilní, oděvní, strojírenský, automobilový, elektrotechnický, chemický, sklářský aj. Dopravní křižovatka, lanová dráha na Ještěd. Veletrhy. Vysoká škola strojní a textilní. Turistické východiště do Jizerských hor a na Ještěd. – První zprávy o osídlení jsou z roku 1352, od 15. stol. rozvoj soukenictví, město od roku 1577. Od 19. stol. textilní výroba. Po 1. světové válce se stal Liberec centrem německého nacionalistického hnutí (do roku 1945 zde bylo převážně německé osídlení), v letech 1939 – 45 byly hlavním městem říšské župy Sudety, v letech 1949 – 60 krajské město, od roku 2000 opět. – Renesanční zámek (1583 až 1587) v 17. stol. rozšířen, hřbitovní barokní kostel (1753 až 1756), patrové hrázděné domy (17. stol.), novorenesanční divadlo (1881 – 83), novogotická radnice (1888 – 92). Severočeské muzeum, galerie, botanická a zoologická zahrada.

HISTORIE MĚSTA
Jeho historie sahá do doby, kdy těmito místy vedly obchodní cesty. Jelikož přechod Ještědského hřebene byl pro obchodníky se zbožím příliš náročný, bylo nutné vytvořit místo pro odpočinek. Liberec tedy vznikal jako otevřená tržní obec a to později určilo i jeho tvářnost. Malá osada, poprvé zmiňovaná roku 1352, se během 15. a v první polovině 16. století postupně měnila na poddanské městečko, což písemně potvrdil roku 1577 císař Rudolf II.. Konec 16. století přinesl městu mimořádnou stavební aktivitu. V té době vznikly první kamenné stavby, které na dlouhou dobu určily charakteristický ráz města. Nové zásadnější proměny zaznamenal Liberec v druhé polovině 18. století, kdy bylo centrum města zastavěno zděnými domy v klasicistních formách. Počátek 19. století pak znamenal rozvoj textilního průmyslu a tedy i průmyslové architektury, což napomohlo k získání statutu samostatného města. V té době vznikla řada reprezentativních budov, které městu dodávaly majestátnost odpovídající jeho významu. Liberec býval druhým největším městem v Čechách hned po Praze. Byly zde 3 konzuláty, 50 textilních továren, 60 továren zaměřených na kovoprůmysl, mimo jiné i na výrobu automobilů RAF.

.

V současné době nabízí Liberec řadu zajímavostí. K nejatraktivnějším patří kupříkladu nedávno renovovaný zámek z přelomu 16. a 17. století, jenž kdysi býval sídlem hrabat Clam-Gallasů, dnes zvaný „skleněný zámek", nabízející to nejlepší, co vytvářejí ruce českých sklářů. Kromě zámku se město pyšní mnoha významnými budovami, jako např. radnice, postavená v novorenesančním stylu a dokončená v roce 1893, jež je symbolem bohatství a hospodářského i kulturního rozvoje města. Za budovou radnice se nachází Divadlo Františka Xavera Šaldy z roku 1893. Budova spořitelny, muzea a obchodní komory z let 1901 - 02 tvoří svojí honosností a čistotou stylu zlaté jádro historické části města, jehož ozdobou je pak vilová čtvrť z přelomu 19. a 20. století, která svou jedinečností dokresluje tehdejší rozmach Liberce.

Liberec je někdy nazýván také městem pod Ještědem, jehož vrchol, vypínající se do výše 1012 metrů, zdobí moderní věž, která se stala dominantou celého kraje. Originální konstrukce ve tvaru rotačního hyperboloidu byla postavena podle projektu ing. Arch. Karla Hubáčka, který byl za návrh oceněn prestižní Perretovou cenou. Objekt, v němž sídlí spojové středisko a hotel s restaurací, byl otevřen 21.9.1973 a stal se symbolem pozoruhodného města, které se pod ním nachází

 

RADNICE
Je postavena v novorenesančním stylu a patří mezi nejkrásnější budovy města. Postavena byla v letech 1888-93 podle návrhu vídeňského architekta F. Neumanna. Na první pohled zaujme věží vysokou 65 metrů, bohatým zdobením fasády a vzácnými vitrážemi v oknech. Návštěvník rozhodně nemusí zůstat před branou radnice a může se nechat zlákat k prohlídce interiéru, který je skvělou ukázkou precizní řemeslné práce. Zatímco v suterénu naleznete restaurant s vinárnou, v nadzemních podlažích jsou kromě kanceláří magistrátu tři obřadní sály, z nichž ten výtvarně nejhodnotnější slouží občanům města jako obřadní síň.

JEŠTĚD
Jen málokteré město se může pochlubit dominantou tak nepřehlédnutelnou, jakou je pro Liberec horský hřeben se 1012 metrů vysokým vrcholem korunovaným pozoruhodnou siluetou horského hotelu. Pozornosti turistů se toto místo těší již od pradávna, vždyť první turistickou chatu zde naši předkové postavili již v roce 1844. Ještěd však není pouze symbolem města - nabízí rovněž překrásný výhled do okolí, v letním období ideální podmínky pro rogalisty, v zimě udržované sjezdovky a vleky, skokanské můstky, kde se pravidelně v zimní sezóně pořádají závody . Nový objekt slouží nejen jako hotel, ale i jako spojové přenosové zařízení - bylo navrženo ing. arch. Karlem Hubáčkem, kterému byla v roce 1969 udělena Perretova cena za architekturu.

 

BOTANICKÁ ZAHRADA
Botanická zahrada byla založena v roce 1876 . Naleznete zde sbírky celoročně kvetoucích orchidejí a masožravých rostlin, nejstarší kamélie v Evropě i nejdéle pěstovanou bonsai v Evropě. Nechybějí ani akvária a terária. Celkem je k vidění 7500 druhů tropických a subtropických rostlin ve sklenících a 1500 druhů ve venkovní
části. Jednotlivé pavilóny soustřeďují sbírky tropů Starého světa, Nového
světa, Austrálie, kaktusů
a masožravých rostlin. Expozice doplňují menší atraktivní skupiny, jako jsou kapradiny (včetně obřích druhů) a tropické
lekníny, včetně známé Viktorie královské.

SEVEROČESKÉ MUZEUM
Patří mezi nejstarší kulturní instituce ve městě. Jeho činnost byla zahájena v roce 1873. Díky myšlence založit stálou expozici výrobků zdejšího průmyslu můžeme dnes shlédnout nejrozsáhlejší sbírku umělecké řemeslné výroby v historických souvislostech vývoje lidské civilizace. Sbírky svou historickou expozicí zobrazují osídlení severních Čech od jeho samotných začátků do roku 1918 a obsahují rovněž expozici přírodovědnou, která návštěvníky seznámí s přírodou severních Čech. Muzeum pořádá pravidelně příležitostné výstavy .

OBLASTNÍ GALERIE
Počátky jedné z největší sbírek výtvarného umění v České republice, kterou můžeme spatřit v oblastní galerii v Liberci, spadají do 19. století. Díky činnosti Severočeského muzea a odkazu Heinricha Liebiega, byly položeny základy sbírkového fondu, který se po roce 1953 osamostatnil a dále rozvíjel již jako Oblastní galerie. Dnes se právem pyšní mimo jiné rozsáhlými soubory nizozemského malířství 17. století a francouzské krajinomalby 19. století. Největší prostor zaujímá expozice českého umění - od přelomu 20. století po současnost. V novorenesanční vile v ulici U tiskárny, kde jsou sbírky galerie umístěny, se pravidelně pořádají tématické výstavy spojené s vernisážemi.

LIBERECKÝ ZÁMEK
Bratři Kryštof a Melichar z Redernů v letech 1582 - 1587 nechali postavit jeden z prvních kamenných domů v Liberci, jednoduchou stavbu v renesančním slohu. Dnešní podobu získal zámek díky úpravám, které započaly po požáru v roce 1615, kdy vdova po Melicharovi, Kateřina z Redernů, dala vybudovat zámeckou kapli a rozšířit zámecký komplex o Nosticovské křídlo. Práce byly zadány architektovi italského původu Janu Arkanovi ze Žitavy. Současným majitelem zámku je akciová společnost Skloexport. Její zásluhou se zde pořádají společenské, výstavní a obchodní akce, ale především je zde soustředěna unikátní vzorkovna skla (užitkové a umělecké sklo, ručně broušený křišťál, křišťálové lustry až po sklo technické a osvětlovací). A právě skleněná krása - dala vzniknout pojmenování, které zámek nese „Skleněný zámek".

 

ZOO
Liberecká zoologická zahrada je systematicky budována již od roku 1904. Rozkládá se na 15 hektarech, na kterých se návštěvník setká se 170 druhy živočichů. Mezi nejproslulejší patří expozice dravých ptáků, žirafy Rothschildovy, levharti sněžní, makakové lví, tučňáci Humboldtovi a samozřejmě bílí tygři.

CENTRUM BABYLON
Centrum Babylon je unikátní projekt rodinné zábavy, který se v současné době zařadil mezi nejvýznamnější liberecké atraktivity. Jedná se o rozsáhlý zcela zastřešený komplex vybudovaný v prostoru bývalé továrny, představující v podstatě "městečko pod jednou střechou." Hlavní turistickou atrakcí Babylonu je velký Aquapark - první svého druhu v České republice. Je tvořen soustavou bazénů s vodními chrliči, vodopády, kaskádami, tobogány a skluzavkami pro děti, příjemnou relaxaci zase nabízí pobyt v romantických jeskyních s mořskými akvárii. Součástí Aquaparku jsou turecké parní lázně, finské sauny s venkovním ochlazováním, masáže a solária. Uvnitř Aquaparku jsou také tři restaurační provozy a tak v něm zájemce může strávit třeba celý den. Dalším turistickým magnetem Centra Babylon je Lunapark- množství pouťových atrakcí pro děti zahrnující nejrůznější houpačky, prolézačky, kolotoče, skákadla, videohry, simulátory a další atrakce včetně stolního fotbalu či hokeje. Největším lákadlem je však klasický autodrom, bláznivý býk Rodeo, virtuální realita a stále oblíbenější laser game. V komplexu je též soustředěno velké nákupní středisko s více než šedesáti obchůdky, kde pouliční lampy vytváří iluzi města ve městě. Rodiče mohou své děti zanechat pod odborným dozorem v nafukovacím dětském hradu a dále se nerušeně věnovat nákupům. Milovníkům sportu je k dispozici moderní bowlingová hala, mladí zase uvítají pravidelně pořádané diskotéky nebo taneční zábavy. Služby podnikatelské sféry nabízí Byznys centrum, kde lze na objednávku pořádat různá školení, prezentace, semináře či dokonce kongresy. Pro návštěvníky, kteří si přejí strávit v Centru Babylon více dní a plně tak využít všech atraktivit, jenž nabízí, je připraven čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 235 míst. Nechybí zde dokonce ani speciální apartmány pro obchodníky a svatebčany.

Městské Lázně
Nádherná neorenesanční budova Městských lázní vznikla v letech 1901 - 1902 dle projektu vídeňského architekta Branga. Celý objekt, jeho exteriér i výzdoba interiéru, je přizpůsoben původnímu poslání městských lázní. Štít je zdoben sochou Poseidona a jeho ženy, plastiky nad okny zase představují vodní hry. V současné době je ovšem budova uzavřena, její poslání převzal nedaleký plavecký stadion. Turisté tak už mohou obdivovat pouze exteriér lázní, který i přes částečnou omšelost stále zůstává dokladem zručnosti našich předků

 

 

Použitá Literatura: Internet – www.liberec.cz
Encyklopedie na CD Diderot verze 2001

Hodnocení referátu Liberec

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. červen 2008
  7 165×
  1484 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Liberec

Pepicka
Je to napsané příliš odborně.