Liberec

Statistické údaje

Počet obyvatel : 99 794
z toho ženy : 51 773
Hustota obyvatel na 1 km2 : 940
Z toho v produkt. věku : 62620
Průměrný věk : 38,5
Počet obyvatel ve věku :
0-14 let : 16046
15-59 let : 66162
60 a více let : 17586
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo : 56 092
Míra nezaměstnanosti v % : 6,3

Podíl v % :
zemědělská půda : 37,3
lesní půda : 39,5
zastavěné plochy : 5,7
Nadmořská výška :
Maximální : 1012 m.n.m.
Minimální : 361 m.n.m.
Katastrální výměra : 106,12 km2

Průměrná teplota vzduchu ( 1961 – 1995 ) : 7,2 oC
Úhrn srážek ( mm ) : 803,4

Městská doprava :
Počet linek : 22
Délka provozní sítě ( km ) : 154

Obyvatelstvo

Průměrný věk obyvatel města se zvyšuje. Je to odraz trvalých změn ve věkovém složení. Také v roce 1998 pokračoval pokles počtu dětí ve věku do 14 let. Naopak počet 15-59 letých se od roku 1994 zvýšil o 990 osob. Počet obyvatel starších 60 let se udržuje na stejné výši. Prognóza však předpokládá jejich mírný růst po roce 2000 a výrazný po roce 2005.

Území a podnebí

Liberec leží v kotlině mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem, protékaný Nisou.
Město Liberec patří k nejseverněji položeným městům České republiky. Povrch města je výrazně rozmanitý. Nejvyšší bod katastru je 1012 m n.m. vysoký vrchol hory Ještěd, naopak nejnižší bod 361 m n.m. se nachází v části Machnín.
Svou rozlohou 106,1km2 je Liberec mezi městy České republiky na 10. místě, počtem obyvatel na 6. místě. Současně rozloha města zaujímá 11,5 % území okresu Liberec. Z celkové plochy města představuje 37,3 % zemědělská půda. Téměř polovinu zemědělské půdy pak připadá na louky a pastviny. Z celkové výměry nezemědělské půdy tvoří dvě třetiny lesní půda.
Průměrná teplota vzduchu v dlouhodobém průměru činí 7,2 oC. V roce 1998 činil roční průměr 7,8 oC. Výše srážek činí v dlouhodobém průměru 803,4 mm.

Trh práce

Nárůst počtu nazaměstnaných pokračoval i v roce 1998. Míra nezaměstnanosti, měřená podle počtu evidovaných nezaměstnaných na úřadu práce, dosáhla v závěru roku 1998 v libereckém regionu výše 6,3 %, když meziroční zvýšení činí 1,2 procentního bodu. V absolutním vyjádření se o práci ucházelo na konci roku 1998 celkem 3 656 osob.

Podnikatelské SUBJEKTY

Liberec je průmyslové centrum severovýchodních Čech. Po roce 1990 se však výrazně změnilo nejen odvětvové složení průmyslu, ale i celé ekonomiky. Došlo k útlumu tradičního libereckého odvětví - textilního průmyslu. Podíl sekundární sféry reprezentované průmyslem a stavebnictvím postupně klesá. Naopak posílila odvětví terciální sféry, tj. oblasti obchodu, služeb, cestovního ruchu.

Cestovní ruch

Cestovní ruch se stále zřetelněji začal po roce 1990 prosazovat mezi národohospodářskými odvětvími jednak vyprodukovanými zisky, jednak počty zaměstnaných osob. To platí i pro město Liberec, které je častým cílem domácích i zahraničních turistů. V uplynulých deseti letech zde došlo k nárůstu ubytovacích kapacit, pozitivní posun byl zaznamenán v případě služeb. Ubytovací kapacity však vzrostly rychlejším tempem než počty návštěvníků. Mezi cizinci trvale převažují Němci, za kterými následují s velkým odstupem Nizozemci, Poláci, Dánové.

Základní mezníky vývoje města

Rok Událost
1352 první zmínka o Liberci v záznamech o placení papežského desátku
1469 6. září vypálen Liberec vojsky krále Jiřího z Poděbrad
1558 Liberec se stal centrem nově utvořeného libereckého panství
1583-1587 Stavba libereckého zámku
1599 položen základní kámen ke stavbě renesanční radnice
1680 řádí v Liberci mor, vybudován takzvaný morový hřbitov
1906 město poprvé osvětleno elektrickými lampami

Hodnocení referátu Liberec

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. prosinec 2007
  5 666×
  533 slov

Komentáře k referátu Liberec