Maďarsko

ESZTERGOM
Město leží v Dunajské zákrutě, 50 km od Budapešti, v povodí řeky obklopeném vrchovinou. Tato krajina byla osídlena již v době kamenné, sloužila jako sídlo Keltům, Římanům a po roce 896 Maďarům. Nad údolím je hora s mohutnou arcibiskupskou katedrálou, obklopenou zdmi původního královského zámku. Pod ním jsou úzké uličky s barokními a klasicistními domy a četnými kostely. Esztergom byl ve středověku po dobu celých 300 let hlavním městem země, později církevním centrem.
Středověký královský hrad, později biskupský palác, byl zrekonstruován a je dnes hradním muzeem. Narodil se zde syn knížete, Štěpán, pozdější zakladatel státu a svatořečený král Maďarska (975-1038).
V prostorách muzea můžete vidět nejprve přehlídku zbraní z let 1490-1790, seznámíit se s historií města od starověku až do 13. století a nakonec i představí z kamene vytesaní svědci první katedrály, jež byla vystavěna za krále Štěpána I. na místě dnešní baziliky

MARTONVÁSÁR
Zámek Brunswick, vzdálený 30 km jihozápadně od Budapešti, je centrem maďarského kultu skladatele Beethovena. Setkali se ve Vídni roku 1799 a poté byl Beethoven častým hostem v Martonvásár, kde vyučoval hře na klavír obě dcery hraběte Theresu a Josephinu. S Beethovenem se přátelil také syn Ferenc, sám dobrý hráč na cello a jeho manželka, nadaná klavíristka. Na znamení přátelství věnoval Mistr několik svých skladeb členům rodiny Brunswick, jako např. Apassionátu f-moll a Sonátu fis-dur. Založení tohoto centra a jeho vývoj až ke vzorovému způsobu hospodaření je výsledkem práce otce a syna Antala Brunswick, kteří na dvoře Marie Terezie popříp. Josefa II. započali oslnivou kariéru svého úřadu. Ve druhé polovině 17. století přivedli své nové sídlo k rozkvětu. Plány původně barokního zámku pocházejí s největší pravděpodobností od známého architekta Vídeňské dvorní sněmovny Josepha Thallherra. Přináležející barokní kostel byl návrhem Józsefa Junga z Pesti, fresky pocházejí od Johanna Cymbala. Počátkem 19. století byl zámek zvýšen o patro a ve druhé polovině pak přestavěn podle anglického vzoru v neogotickém slohu.

GÖDÖLLŐ
Jeden z nepozoruhodnějších barokních komplexů 18. století, zámek rodu Grassalkovich, se rozprostírá spolu s přilehlými budovami na ploše 17 000 metrů čtverečních a zahrnuje rovněž park o velikosti 29 ha. Tento zámek, jež nechal vystavět hrabě Antal Grassalkovich I. ve 30. letech 18. století, se stal od roku 1867 výletní rezidencí rakouského císařského a maďarského královského manželského páru Františka Josefa I. a Elisabeth, v letech 1920 a 1945 byl majetkem maďarského zemského správce. Několikrát přestavěný zámek s půdorysem dvojitého U navrhl András Mayerhoffer. Navštívit lze devět renovovaných sálů prostředního křídla, slavnostní sál zdobený zlatobílým štukováním a část královských obytných prostor. V přízemí jsou k dispozici zvláštní sály pro rozličné akce

 

SZIRÁK
Místo leží na jižním úpatí pohoří Cserhát, vzdáleném 90 km od Budapešti. Z ozdobného písma nad vchodem se lze dočíst, že zámek nechali vystavět Tamás Királyfalvi Roth a jeho manželka Borbála Wattay v roce 1748. Architekt využil strmého vršku panství a navrhl třípodlažní stavbu s elegantním průčelím. Aby však stavba nevypadala příliš nafoukaně, schoval celé přízemí pod dlouhou terasu.

TATA
Oblíbené výletní a odpočinkové místo se nachází ve vzdálenosti 7 km od Budapešti. Divoká zvěř v okolní hornaté krajině Vértes a Gerecse, blízkost osídlení k bývalé městské části Buda, bohaté vodní krasové prameny, jezero Öreg-tó (Staré jezero) napájené z potoka Által a další menší vodní plochy bohaté na ryby, činí tuto oblast již od středověku oblíbeným místem pro odpočinek, zotavení, lov zvěře i ryb. Gotický hrad se čtyřmi věžemi v rozích stavby nechal na břehu jezera Öreg vystavět na starých ruinách počátkem 15. století král Zigmund (1368-1437). Hrad byl ze severu chráněn jezerem a z jihozápadu vodním příkopem. Věže byly propojeny dvoupatrovým hradním křídlem, v jednom z nich se nacházela hradní kaple. Král Matyáš (1458-1490) nechal budovu přestavět na renesanční palác. Po králově smrti se panství Tata začalo rozpadat. Při dobyvačných nájezdech Turků byl hrad několikrát obsazen a zapálen. Aby byl lépe chráněn, byly vystavěny italské bašty a hradní opevnění s kasematy. Stálé útoky však zvítězily nad osudem hradu a v dokumentech ze 17. století je již zmínka pouze o ruinách hradu. V tomto stavu jej převzal Dosud zachovalé křídlo, jež se nacházelo na břehu jezera, nechal přestavět v neogotickém slohu roku 1727 zemský správce József Esterházy (1682-1748).

HÉDERVÁR
Szigetköz – bažinatá oblast s chráněným rostlinstvem, vlastním vodním světem a rájem ptactva, je ohraničena Velkým Dunajem a mosonským ramenem Dunaje. Perlou tohoto kraje je Hédervár, kam se dostanete. Název pochází od slova hrad (=vár) a jména někdejší šlechtické rodiny Héder. Pečlivě restaurovaný čtyřúhlý hrad o třech poschodích a se třemi věžemi v rozích, se dnes představuje v renesančním stylu a je obklopen stoletými stromy.

FERTŐD
Jeden z nejkrásnějších a největších zámků Maďarska se nachází ve vzdálenosti 192 km od Budapešti ve směru na Sopron ve městě Fertőd. Toto jméno získala v roce 1950 sjednocená osídlení rodu Eszterháza a Süttör. Bohatě zdobený zámek označovaný jako „maďarské Versaille“ odráží bohatství šlechticů, zejména šlechtice Miklós Esterházy. V polovině 18. století nechal hrabě přestavět svůj lovecký zámeček na rokokový zámek. Vzorem celého komplexu vystavěného do tvaru podkovy byl zámek ve Versaille. Jsou zde : Dům opery, koncertní sály, čínský letohrádek, malé pavilónky, kaple a stáj. Rakouský skladatel Joseph Haydn strávil téměř třicet let na dvoře hraběte Miklóse Esterházy, řídil operní orchestr, organizoval hudební život na zámku, zkomponoval zde nespočet oper, mší, koncertů, sonát a písní. Po smrti hraběte přesídlila rodina do Kismarton, zámek zůstal opuštěn a orchestr byl rozpuštěn. Obrazárna a klenotnice byly přesunuty do Vídně příp. do Kismarton, nádherný park zůstal opuštěn. Za druhé světové války byla silně poškozena především hlavní budova.

Hodnocení referátu Maďarsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. červenec 2007
  3 169×
  903 slov

Komentáře k referátu Maďarsko