Modrá Planeta

Přes sedmnáct procent zemského povrchu pokrývají dosud málo proskoumaná moře a oceány o průměrné hloubce 3,8 kilometrů.
Oceány jsou propojeny v jediném světovém vodctvu,z něhož kontinenty i přes svou rozlohu vystupují jen jako ostrovy.Voda oceánů je v neustálém pohybu.Příliv a odliv vyvolávají gravitační síly Měsíce a Slunce.Zároveň pohybují vodou po zemněkouli mořské proudy;ty tvoří složitý trojrozměrný systém,udržovaný v pohybu rozdíly v teplotách a hustotě vody,větrem a rotací Země.
Při oceánském dně tečou proudy směrem od pólů;povrchovou vodu vyhřátou sluncem vítr rozhání do různých částí světa.Tak vznikají mohutné meandrující mořské proudy.Výměna tepla mezi oceánem a atmosférou všude na světe výrazně ovlivňuje počasí a také život v oceánech.

Globální dopravník

V moři tečou řeky-mohutné proudy,jimiž protéká tolik vody,že i Amazonka je vedle nich jako trpaslík.Největším hlubinným proudem,který přivádí studenou vodu z Arktidy do severního Atlantiku,každou vteřinu protéká 5 milionů metrů krychlových vody,což je 25krát více než průtok Amazonky.Většina mořských proudů je propojena v jediném systému a tvoří tzv.globální dopravník.Teplá povrchová voda proudí do severního Atlatiku.
Tvar pohřeží mezi Floridou a Bahamami natáčí proud k Evropě.Tento proud se jmenuje Golfský;prohánějí ho teplé vlhké západní větry,které v severozápadní Evropě vytvářejí mírné vlhké podnebí.Blíže k severnímu pólu se voda ochlazuje.V nejvyšších zeměpisných šířkách oceán zamrzá.Protože zamrzá jen sladká voda,sůl se koncetruje ve zbývající vodě,která je tak hustší.Právě tato hustá chladná voda s vysokou salinitou napájí hlubinné proudy,které do jižního Atlatniku i Pacifiku urazí 14 000 kilometrů.

Na severu je tepleji

Kdyby bylo rozložení kontinentů symetrické,voda při hladině oceánu by byla nejteplejší na rovníku.Měřením se však prokázalo,že je nejteplejší několik stupňů severněji.Jedním z vysvělení tohoto faktu je to, že většina oceánských vod Země se soustřeďuje na jižní polokouli- na té totiž najdeme jen 19% souše.Pevnina se ohřívá rychleji než oceán;proto kontinenty na severní polokouli vyhřívají svá přilehlá moře a oceány na vyšší teplotu,Než má oceánská voda na polokouli jižní.

Příliv a odliv

Neustávající pomalý rytmus přílivu a odlivu způsobuje především přitažlivá síla Měsíce,který obíhá Zemi.Jeho působení však nemá stejnou sílu ve všech částech zeměkoule.O přílivu rozhodují kontury pobřeží,hloubka vody a profil zálivu.Například ve Středozemním moři příliv a odliv téměř neexistuje-rozdíl mezi nimi bývá jen 10,15 cm.Naproti tomu v zálivu Fundy na východním pobřeží Kanady je rozdíl mezi přílivem a odlivem až 21 m.

Hodnocení referátu Modrá Planeta

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 886×
  413 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Modrá Planeta