Most

Statistické údaje

Katastrální výměra : 8692 ha z toho:
- průmysl (těžba + výsypky) - 6.281 ha
- zemědělská půda - 1.147 ha
- vodní plochy - 287 ha
- zastavěné plochy - 241 ha
- lesy - 740 ha
Nadmořská výška : 205 - 230m n. m.
Počet částí : 9

Počet obyvatel ( platné k 29.2. 2000 ) : 69413
Z toho v produkt. Věku : 44500
Průměrný věk : 35,2
Hustota obyvatel : 820 osob/km2
Nejstarší žena Mostu : 98 let
Nejstarší muž Mostu : 97 let

délka tramvajových tratí : 39,3 km
délka autobusových tratí : 124,1 km

Okresní město Most je administrativním, průmyslovým, obchodním a kulturním centrem okresu. Jsou zde soustředěny správní úřady, ředitelství průmyslových společností, vedení obchodu a služeb, expozitury peněžních ústavů a kulturní instituce. Město Most má mezi českými městy zvláštní postavení. Bylo z větší části vybudováno v letech 1965 -1990, protože stará zástavba musela ustoupit těžbě hnědého uhlí. To znamenalo porušení všech stavebně historických vazeb. Zároveň Most ale získal několik výhod. Je postaven na plochách výhodnějších jak pro bydlení, tak pro rozvoj ekonomické sféry. Kolem a ve středu města jsou výrazná zelená pásma, sloužící k rekreačním účelům, město je protkáno jasnou a dostatečně dimenzovanou dopravní sítí. Volné plochy mezi dnešními budovami budou zastavěny, projekt nového centra města je návratem k tradičním formám a měřítkům obchodních ulic a náměstí.
Okres a město Most jsou většinou spojovány pouze s devastací životního prostředí a kulturním úpadkem, málo kdo však ví, že historie města začíná již ve 13. století a okolní osídlení je ještě staršího data.

HISTORIE MĚSTA

10.-11. století
Přes močálovitou krajinu vede stezka po dřevěných mostech. Využívají ji především kupci, vezoucí zboží z Prahy do Freibergu a zpět. Na ní zakládá Hněva z rodu Hrabišiců tvrz a osadu (Pons Gnevin).

12.-14. století
Poslední z rodu Hrabišiců Kojata odkazuje v roce 1227 svůj majetek klášteru Křižovníků Božího hrobu na Zderaze u Prahy, ale již od roku 1238 patřilo město Přemyslovcům. K roku 1257 se datuje nejstarší městská pečeť. Z Mostu se stává bohaté středověké město se všemi městskými právy udělenými Přemyslem Otakarem II, Janem Lucemburským a Karlem IV.Koncem 14. století se kolem města zakládají vinice. V důsledku kolonizace je většina obyvatel německé národnosti.

15.-17. století
Most postihlo v letech 1455-1515 několik velkých požárů. Při obdivuhodně rychlé obnově města začíná roku 1517 Jakub Heilmann ze Schweinfurtu stavět nový děkanský kostel. Je vybudována renesanční radnice. Během třicetileté války je město několikrát dobyto švédskými vojsky. Poprvé a naposled byl lstí dobyt i hrad Hněvín.

18. - 19. století
Po třicetileté válce ztrácí Most svůj hospodářský i politický význam. Až v druhé polovině 19. století do života obyvatel města vstupuje hornictví a průmysl. Roku 1870 je do města přivedena železnice. Most mění svou tvář, zažívá populační a stavební explozi (cukrovar, porcelánka, ocelárna, pivovar, založeno městské muzeum a pod.). V roce 1895 postihla město Most přírodní katastrofa - kuřavka, t.j. tekuté písky. Průvalem zmizelo v podzemí několik domů i s lidmi a další přišli o střechu nad hlavou.

20. století
Až do třicátých let pokračuje čilý stavební ruch.V roce 1900 byla postavena továrna RICO na obvazový materiál, od roku 1901 spojovala elektrická pouliční dráha město Most a Kopisty až do Janova. V roce 1911 bylo otevřeno nejmodernější divadlo v republice, zásobování pitnou vodou bylo vyřešeno v letech 1911-1914 stavbou unikátní přehrady na Křížatkách. Druhá světová válka přinesla městu zkázu; v padesátých letech probíhá obnova města a výstavba sídlišť pod Hněvínem, po roce 1964 začíná "přemísťování" města.

obrázek
Městský znak

Hodnocení referátu Most

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. září 2007
  4 735×
  555 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Most