Norsko

Rozloha: 342 220 km2
Počet obyvatel: 4 299 000
Hlavní město: Oslo, 473 344 obyvatel
Úřední jazyk: Základní formou je norský bokmal, nynorsk byl zaveden až v pol. 19. stol.
Povrch: Velmi hornatá země; jediné rozlehlé nížiny jsou kolem Osla.

ÚVOD
Norsko je nejsevernější obydlená země na světě. I v zem. šířce 81 stupňů (Špicberky) je prostředí obydlené lidmi a věčně ledový, nejjižněji položený bod Grónska leží ve stejné zem. šířce, jako Oslo.

VÝVOJ PRŮMYSLU
Když skončila poslední doba ledová, Norsko bylo obydleno pouze primitivními lovci a rybáři, kteří budovali svá obydlí podél pobřeží. Později se naučili obdělávat půdu a stavět rychlé a spolehlivé lodě. K dalšímu rozvoji průmyslu došlo, když byla objevena rozsáhlá naleziště stříbra a jiných drahých kovů v Norských horách. Dále přispěly k rozvoji průmyslu i dravé řeky, které byly zpočátku využívány pro pohon strojů v továrnách, časem se je člověk naučil využívat k výrobě elektrické energie. Další rozvoj zaznamenal průmysl v roce 1966, kdy se začala těžit v Severním moři ropa a zemní plyn.

HISTORIE
Norsko bylo poprvé sjednoceno pod jedním vládcem v r 872 a zůstalo nezávislým královstvím do r 1397. Od té doby mělo proměnlivou historii jako např.dvojí monarchie,
většinu času společně s Dánskem, ale jeden čas také se Švédskem. Od r 1814 mělo Norsko vlastní ústavu a od r 1905 vlastního krále a národní vlajku. Národní parlament - Storting.

NÁBOŽENSTVÍ
V prehistorické době do r 1030, kdy vládl Olaf II Haraldsson, který byl později kanonizován
a učinil zemi křesťanskou, Norsko mělo svoji mytologii. Dnes je hlavní církví Luteránsko- Evangelická, ale existuje úplná svoboda vyznání a je zde mnoho malých církví a sekt.

VEGETACE A ZEMĚPISNÉ URČENÍ
Norsko je situováno na severu, ale převažující jihozáp. vítr, mírný a vlhký, určuje příjemné klima a dobré podmínky pro zemědělství a farmářství. Země je soběstačná ve většině zemědělských produktů. Jedna třetina země je pokryta lesy se zdrojem materiálu pro stavby a papírenský průmysl. Norsko se rozprostírá od Lindesnes na jihu k North Cape na severu. Jejich vzdušná vzdálenost je 1752 km. Ale cesta, která by probíhala od švédských hranic
na jihu po hranici s Ruskem na nejsevernější části by nebyla kratší než 21 112 km.

KULTURA
Vikingové jsou široce známí pro svoji loupeživost, ale méně se již ví, že byli velkými obchodníky a důležitými kulturními posly mezi zeměmi s hranicí u Severního moře a Baltu.
Zůstalo nám málo z jejich lodí, šperků a ornamentů, ukazujících na vysoce vyspělou civilizaci. V posledních zhruba 100 letech Norsko dalo světu mnoho známých mužů a žen,
kteří dosáhli mezinárodního uznání v mnoha různých oborech, např. Edward Grieg (hudba), Henrik Ibsen (literatura), Edward Munch (malířství), Gustav Vigeland (sochařství). V posledních letech Thor Hayerdal uchvátil svět svými výpravami na člunu KON-TIKI a lodích RA I a RA II.

Hodnocení referátu Norsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. srpen 2008
  4 005×
  445 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Norsko