Nové Mlýny - přehrada

Nedaleko Milovic (2,5km na Rakvice) stojí hráz s výpustí Dolní nádrže Nové Mlýny, jak zní úřední název tohoto díla.Protesty proti tomuto megalomanskému, gigantickému a nesmyslnému dílu zaznívaly už od počátku stavby v roce 1975 a neutichly ani po 15 letech, když byla dolní přehrada dostavěna.To, že zastánci zdravého rozumu i přírody za totalitního režimu byli zlikvidováni i se svými argumenty,lze snad ještě pochopit.Že se však najdou obhájci tohoto barbarství i dnes, je neuvěřitelné a šokující .
Soustava nádrží se skládá ze 3částí.Horní,Střední a Dolní nádrž Nových mlýnů, lidově se jim říká Podpálavská jezera nebo Mušovské jezero apod.
Každý důsledek má svou příčinu.Kácení lužních lesů,meliorace(úprava půdy) a napřimování toků Dyje i s přítoky způsobují daleko větší záplavovou vlnu , než znali původní obyvatelé Mušova i dalších podobně umístěných obcí.Tento jev není novinkou.Ve středověku byl řešen tzv. lichnštejnskými kanály.Tyto kanály neměly zpevněné okraje a odváděly vodu pouze při jarní velké vodě do Dyje.Majitelé pozemků měli povinnost tyto kanály pravidelně obnovovat, protože se zanášely.Po roce1948 však obec neměla na podobné akce prostředky a sílu a tak musel zasáhnout stát.Chyba byla v samotném provedení díla.Při budování jezer bylo zničeno (bez náhrady) 1200 ha lužního lesa jedinečné přírodní enklávy(oddělené území): to je třetina veškerého lužního lesa v této oblasti.
Při procházce kolem Dolní nádrže (cca 25km!) si můžeme různých zajímavostí, jako třeba mrtvých pahýlů stromů,které stále trčí z vody jako varovný prst,protože při stavbě a harmonogramu napouštění nádrže už nebyl čas je odstranit.Další zůstaly pod vodou , jakoby pod hladinou, ale ne vody, nýbrž svědomí.Haldy mrtvých stromů a kořenů u Šakvic už asi zmizely. Co však nezmizelo, je důkaz nesmyslnosti hrází. Sypané, kamenité hráze mají na hlavě živičnou vozovku, jsou 4 m vysoké ( to je průměr), spotřebovaly tisíce tun materiálu a je třeba si uvědomit, že hladina vody v nádrži je v mnoha místech výše než okolní terén.
Horní a Dolní nádrž by měla sloužit rekreaci, i když u Dolní nádrže není koncepce ještě definitivní. Střední nádrž byla naštěstí ponechána jako klidová oblast pro vodní ptactvo a chov ryb a má několik ostrůvků. Horní nádrž je vhodná pro vodní sporty, rekreační možnosti jsou u kempu Pasohlávky. Za pozornost stojí i Strachotín s celou řadou vinných sklípků. Dříve zde stál staroslovanský hrad. Po překonání hráze 2. nádrže se ocitneme v Dolních Věstonicích. Obec je proslulá světově známým nalezištěm sídliště z doby lovců mamutů a samozřejmě také Věstonickou Venuší. Severně od Pavlova kolem starého ramene Dyje se rozprostíraly věkovité a velmi cenné lužní lesy. Kdybychom chtěli dnes vychutnat atmosféru nefalšovaného lužního pralesa a vidět na vlastní oči žluté květy stulíků, vodní šípatku, nebo bublinatku, zbývá nám jen několik možností pod přehradou Nové Mlýny 3 . Musíme se ale vydat mimo značené cesty a trasy, přímo do „divočiny“.
Lze jen doufat, že dyjská voda plná splaveného materiálu tento superrybník v plytkých částech zanese a alespoň částečně se sem vrátí lužní les, místo ostrých západních větrů , ženoucích se nad okolní rovinatou krajinou. Tomu by napomohlo třeba jen malé snížení hladiny v nádrži. Bohužel i takový nepatrný krok působí na tzv. „vodohospodáře“ a „napravovatele přírody“ jako kropení čerta svěcenou vodou.
Věřte, že souboj stále pokračuje a kromě těžkých kalibrů a úderů pod pás v něm hrají roli i krvežízniví komáři.

Hodnocení referátu Nové Mlýny - přehrada

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. leden 2008
  4 949×
  548 slov

Komentáře k referátu Nové Mlýny - přehrada

dejv
Celkem na nic