OSN

OSN oficielně vzniklo 24.října 1945, kdy chartu podepsaly tyto státy: Čína, Francie, Velká Británie a většina zemí OSN. Charta ustanovuje 6. Základních orgánů OSN: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát OSN. Celé společenství OSN má 15 úřadů a velké množství programů a nejrůznějších orgánů.

Valné shromáždění - se skládá ze zástupců všech členských států. Valné shromáždění rozhoduje o bezlečnosti, přijetí nových členů a o rozpočtu.

Rada bezpečnosti – má 5 členů stálých a 10 členů nestálých. Charta uděluje radě bezpečnosti hlavní zodpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.

Ekonomická a sociální rada – má 54 členů, její úkol je koordinovat hospodářské a sociální činnosti OSN.

Poručenská rada – tvoří ji 5 stálých členů rady bezpečnosti: Čína, Francie, Rusko, USA a Velká británie. Rada má za úkol projednávat a zkoumat zprávy předkládané ztátními orgány jednotlivých svěřených území a politickém, ekonomickém, sociálním a vzdělávacím rozvoji jejich obyvatel. Organizuje vzláštní mise na tato území.

Mezinárodní soudní dvůr – skládá se z 15 členů. Dvůr řeší spory mezi členskými státy. Dvůr není přístupný soukromím osobám.

Sekretariát OSN – je mezinárodní organizace úředníků, kteří pracují v různých zemí světa, sekretariát vykonává nejrůznější úkoly.

Hodnocení referátu OSN

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červenec 2007
  7 810×
  192 slov

Komentáře k referátu OSN

minecrafťak
dííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí íííííííííííííííííííííííííík
Kamil Hipík
Tak aspoň něco díki