Ostrava

Ostrava je třetím největším městem v České republice a největší aglomerací v příhraničním trojúhelníku tří států: České republiky, Polska (15 km) a Slovenska (55 km). V rámci České republiky má zcela zvláštní postavení. Během uplynulých desetiletí byla chápána jako ocelové srdce republiky, jako špinavé, nehostinné město, jako město drsných, těžce pracujících lidí. Nebylo tomu tak vždy. Po celé historické období byla Ostrava městem obchodním a tranzitním.

V průběhu staletí se Ostrava stávala město kosmopolitním, komerčním, hospodářským, společenským a kulturním. Ostrava na přelomu 20. století a za tzv. první republiky patřila k rozvinutým městským aglomeracím s fungujícím obchodem, průmyslem, s několika kulturními, národnostně různorodými domy, divadly apod.

Jen málo měst v České republice zaznamenalo po roce 1989 tak obrovský přechod jako Ostrava. Změnily se nejen životní podmínky pro zdejší obyvatelstvo.

Z provozu byly vyřazeny některé průmyslové závody. Poslední uhlí na území města Ostravy bylo vykopáno 30. 6. 1994 a všechny zdejší hlubinové doly jsou již zakonzervovány. Tisíce horníků a hutníků se rekvalifikovali a nyní se uplatňují v jiných odvětvích. Byla instalována speciální filtrační zařízení pro zlepšení ovzduší v Ostravě. Rychle se rozvíjí bankovnictví a terciální sféra. Ekonomicky se využívá geografická poloha Ostravy - 15 kilometrů k nejbližšímu hraničnímu přechodu s Polskem a 55 kilometrů k nejbližšímu hraničnímu přechodu se Slovenskem. Opravují se fasády domů v původním architektonickém stylu a mnozí Ostravané jsou sami překvapeni, jak krásné bylo původní centrum Ostravy. Renovují se mnohá ubytovací a restaurační zařízení. Ostrava má prostory pro realizaci výstav, veletrhů kulturních setkání či sportovních klání. Velmi lákavé je nejbližší okolí Ostravy, kde jsou možnosti zimní i letní rekreace, lázeňství či sportovního vyžití.

Fakta o Ostravě (k 1. 1. 2001)

Název:OSTRAWIÁ:1)Keltská-bohyně světla =>přeloženo do staroněmčiny

OSTARA-Ostrava

2)řeka Ostravice vytvořila v době vzniku Ostravy vytvořila

jakýsi ostrov lidé z OSTROVA - Ostrava.

Dnešní úřední název města dostalo město v roce 1946. Dříve byla

Ostrava rozdělena na2 části:

Slezská(Polská) - první písemná zpráva je z roku 1229, ležela na

území polského státu a patřila do knížectví

Těšínského. A pod diecéze(arcibiskupství)

vratislavskou.

Moravská Ostrava - byla součástí Českého státu a patřila pod

Diecézu olomouckou. V roce 1327 bylo

těšínské panství jako léno připojeno k

Českému království.

Znak města:podkladem znaku je modrý štít, na zeleném trávníku je v poskoku bílý

kůň, obrácený do prava, má červenou pokrývku a zlaté sedlo. V

levém horním rohu je pětilistá růže, která byla ke znaku přidána v

16. století a je ze znaku olomouckého biskupa Stanislava Thurza.

Figura bílého koně snad jako symbol tranzitní polohy města nebo

Z erbu lokátora a prvního fojta v Moravské Ostravě.

Lokalizace:Na soutoku čtyř řek : Odry, Opavy, Ostravice a Lučiny

Maximální vzdálenosti:

Ostrava ze severu na jih (Antošovice - Nová Bělá) 20, 5 km

Ostrava z východu na západ (Bartovice - Krásné Pole) 20, 1 km

Počet obyvatel (k 30. 6. 2000): 320 827

Hustota osídlení (osoby na km2 ): 1 500

Rozloha: 214, 21 km2

Počet městských obvodů: 23

Počet původních obcí: 34

Nadmořská výška: 208-334 m. n. m.

Délka místních komunikací: 828 km

Ostrava má 5 divadel(Antonína Dvořáka, Moravskoslezské…), 6 kin(Luna, Vesmír…)

Celkem 30 veřejných knihoven z toho 1 státní vědeckou, 2 univerzitní a 27 poboček Knihoven města Ostravy, dále je zde18 galerií a výstavních síní, 5muzeií (hornické, moravskoslezské…), 9 kulturních domů, 1 letiště, 38 kostelů(Červený…), 5 stadiónů + 3Zimní(Vítkovice, Bazaly, Ledňáček…), 11 krytých bazénů (Porubský, Čapkárna), 71 základních škol(Srbská2, Horymírova, Lumírova), 10 gymnázií(Čs. Exilu, O. Havlové, Hladnov, Matiční), 21 středních odborných škol, 3 vysoké školy(Báňská), 2univerzity(Technická), 5 poliklinik a 4 nemocnice (Porubská, Vítkovická),

Historické mezníky města

před 400 tisíci až 150 tisíci lety skandinávské zalednění

od pravěku obchodní jantarová stezka od Baltského moře ke

Středozemnímu

asi před 25 tisíci lety první trvalé osídlení lovců mamutů (viz Landecká venuše)

od 8. století slovanské osídlení

10. století hradiště Holasiců

před rokem 1267 statut města => majetek olomouckého biskupa

Bruna (1245-1281)

1279 první písemné doklady o kostele sv. Václava

1297 poprvé se písemně připomíná slezskoostravský hrad

1362 Karel IV. udělil právo konání výročního trhu

1371-1376 vybudování městských hradeb

1428 husité obsadili město

1437-1848 Město Ostrava součástí Hukvaldského panství

16. století rozvoj řemesel : zejména soukenictví, tkalcovství,

krejčovství a řeznictví

1539 první písemné doklady o budově staré radnice

1556 největší požár-zničeny téměř všechny domy na

1557 náměstí

1620-1648 třicetiletá válka, dánská vojska (1626) a švédská

vojska (1621 a 1642)

1625 obrovský mor (zemřelo asi 500 lidí, téměř polovina

1626 obyvatel)

1749 zřízena pošta v Ostravě

1763 objev uhlí (údolí Burňa)

1828 založení železáren, Rudolfova huť, pozdější

Vítkovické železárny

1847 železniční spojení s Vídní a Krakovem(Severní

dráha Ferdinandova)

1869 vybudována první plynárna a řízený telegraf

2. polovina 19. století rozvoj průmyslu, středisko habsburské říše

1879 stavba židovské synagogy

1880 velká povodeň na Odře a Ostravici (zaplaveno

celé Podbeskydí)

1889 dokončena bazilika Božího Spasitele

1894 kultury, zahájen provoz městské dopravy otevřen český Národní dům-středisko české

1895 výstavba první elektrárny na ostravsku, otevřen

Německý dům - středisko německé kultury

1897 První české reálné gymnázium

1898 otevřena Veřejná knihovna a čítárna

1901 otevřen Polský dům - středisko polské kultury

1903 otevřen Dělnický dům ve Vítkovicích

1907 německé divadlo (dnes divadlo Antonína Dvořáka)

1919 Národní divadlo Moravskoslezské

1924 vznik tzv. Velké Ostravy (k původnímu městskému

jádru připadlo 33 sousedních obcí)

1925 Dům umění

20.-30. léta 20. století výstavba obchodních domů:Brouk a Babka,

Bachner

1930 Nová radnice

1929-1934 hospodářská krize

1939 transport Židů

1939-1945 2. světová válka, 30. 4. 1945 osvobození Ostravy

1945 z Příbrami přesídlena Vysoká škola báňská

1949-1951 výstavba Nové Huti

1959 Pedagogická fakulta (od roku 1991 Ostravská

univerzita)

nové letiště v Mošnově

1960 otevřen Dům kultury Vítkovice

1986 otevřen Palác kultury a sportu

50.-80. léta 20. století obrovský příliv obyvatel a stavební rozmach

1989 sametová revoluce - konec megalomanského

rozvoje Ostravy

30. 6. 1994 poslední vytěžené uhlí na území města Ostravy

1. 9. 1996 sídlo Ostravsko - opavského biskupství

7. až 9. 7. 1997 tisíciletá povodeň na Odře, Opavě a Ostravici

(zaplavena celá Morava)

27. 9. 1998 po 162 letech ukončena výroba železa ve

Vítkovicích

2000 založena první soukromá vysoká škola

Moravskoslezský kraj - města

OPAVA

Historickým, správním a kulturním centrem Slezska, krajiny na úpatí Nízkého Jeseníku, je okresní město Opava. Již v roce 1224 získala statut města a od roku 1318 byla administrativním sídlem opavského knížectví větve Přemyslovců. V roce 1742 se stala Opava hlavním městem Rakouského Slezska a od roku 1918 již statutárním městem nového Československa. V roce 1995 si město připomnělo 800 let od první písemné zmínky v listině olomouckého knížete Vladimíra.

Opava je sídlem Slezské univerzity se dvěma fakultami, 8 středních škol, 3 muzeí,

2 divadel a vědeckých institucí. Město je rodištěm a místem posledního odpočinku Petra Bezruče (1867-1958), na gymnáziu studoval zakladatel moderní genetiky J. G. Mendel (1822-1884).

Zajímavosti:Slezské divadlo

Slezské zemské muzeum Opava

Památník Petra Bezruče v Opavě

Loutkové divadlo

KARVINÁ

Okresní, průmyslové, lázeňské a univerzitní město Karviná patří k nejstarším městům ve Slezsku. Jeho sídelní strukturu tvoří devět městských částí:Fryštát, Doly, Darkov Ráj, Staré Město, Nové Město, Mizerov, Hranice, Louky. Nejstarší písemná zmínka o původní osadě Solca je z roku 1268. Karviná je sídlem Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity, Obchodní a bankovní akademie, ve městě jsou dvě gymnázia a několik středních odborných škol. Pod patronátem Evropského parlamentu bylo zřízeno v budově Slezské univerzity zřízeno sídlo Evropského domu - instituce pro politiku, hospodářství, kulturu a umění.

Zajímavosti: Zámek Fryštát

Muzeum Těšínska

Městský dům kultury

národopisné slavnosti

Frýdek-Místek

Na moravské straně řeky Ostravice Místek a na druhém břehu slezský Frýdek spoluvytvářejí dnešní moderní průmyslové město, které vzniklo před mnoha staletími na křižovatce obchodních cest z Olomouce do Krakova. Už přes 150 let má zde tradici textilní průmysl, ale je zastoupen také průmysl potravinářský, strojírenský aj.

Obdiv turistů z tuzemska i zahraničí sklízí nově zrekonstruované Zámecké náměstí, zrekonstruovaná kašna se sochou sv. Floriána (z roku 1863), patrona města,, jeho ráz doplňuje obnovené historické osvětlení. Je východiskem do blízkých Beskyd.

Zajímavosti: Frýdecký zámek

Muzeum Beskyd

Rožnovský skanzen

Chrám sv. Jana Křtitele

Wolfovův dům

Zajímavosti města Ostravy (architektonické)

Filiální kostel sv. Václava

Socha Jana Nepomuckého

Biskupství Ostravsko-opavské

Divadlo Loutek

Stará radnice

Mariánský morový sloup

Dům obuvi Baťa

Obchodní dům Prior

Jiráskovo náměstí

Katedrála božského spasitele

Divadlo Jiřího Myrona

Obchodní dům Horník

Hotel Imperial

Divadlo Antonína Dvořáka

Obchodní dům Ostravica Textilia

Komplex hotelu Palace a Union banky

Sousoší "Stávka na jámě Trojice"

Palác Elektra

Dům Umění

Bývalá městská jatka

Janáčkova konzervatoř

Polský dům

Integrovaný dům

Evangelistický kostel

Zborovský památník prvního a druhého zahraničního odboje

Nová radnice

Socha Ikara

Památník a mauzoleum Rudé armády

Pamětní deska Leoše Janáčka

Památník ostravských Židů

Modlitebna církve Bratrské

Kostel sv. Josefa-DON BOSCO

Vítkovická radnice

Farní kostel sv. Pavla

Most Miloše Sýkory

Památník 1. ČSL. Samostatné tankové brigády v SSSR

Slezskoostravská radnice

Slezskoostravský hrad

Farní kostel sv. Josefa

Farní kostel neposkvrněného početí Panny Marie

Farní kostel korunvání Panny Marie

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Filiální kostelík sv. Kateřiny

Hodnocení referátu Ostrava

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. leden 2008
  7 941×
  1476 slov

Komentáře k referátu Ostrava

NATYY
DOBRÝ