Šumava

zdroj: cykloprůvodce Šumava, nakladatelství SHOCart Zlín
Šumava, to je více jak 100 kilometrů dlouhé, nádherné pohoří při hranici České republiky s Německem a Rakouskem. Pro svoje výjimečné přírodní hodnoty a především pro jejich zachování byla Šumava vyhlášena v roce 1991 národním parkem. Je to náš největší národní park. Dále je Šumava biosferickou rezervací UNESCO a její vnější část chráněnou krajinnou oblastí. Společně se sousedním Bavorským lesem tvoří jeden z nejrozsáhlejších lesních komplexů střední Evropy, který pro svou zachovalost přírody a bohaté vodní zdroje bývá často nazýván "Zelenou střechou Evropy". V rámci NP Šumava jsou vzácné lokality zahrnuty do tří zón. Do první zóny je velmi často veřejnosti veřejnosti zcela vyloučen. Nachází se tam nejvzácnější lokality - šumavské slatě, pramenište řady řek. Uchylují se tam ohrožené druhy živočichů, jako například sova, rys, tetřev a tetřívek, vydra a další. Z původního přírodního bohatství, kromě celé řady vzácné květeny, je zajímavý výskyt původních bučin a horských smrčin ve vyšších oblastech. Značnou část Šumavy pokrývají smrkové monokultury vysazené v posledních staletích, které snadno podléhají škodlivým imisním vlivům a škůdcům. Těžba poničených lesních ploch a způsob dalšího hospodaření v NP se v posledních letech stává předmětem názorových sporů.
Šumava skýtá velkolepé možnosti pro turistiku. Pracovníci NP a značkaři KČT udržují udržují stovky kilometrů turistických cest, budují přístřešky, informační tabule, přírodní poznávací okruhy na obou stranách hranice, přibylo turistických hraničních přechodů. Pro zimní období je vytyčena síť lyžařských tras. Obrovský vzestup na Šumavě zažívá cykloturistika.
Nejvyšším vrcholem Šumavy je Velký Javor (1456m) na bavorské straně hranice. Nejvyšším vrcholem české části je Plechý (1378m).
NEJZNÁMĚJŠÍ ZAJÍMAVOSTI ŠUMAVY:
8 ledovcových jezer.
Pět z nich je na české straně - jezero Laka, Prášilské a Plešné na území NP, Černé a Čertovo jezero v CHKO Šumava. Jezera byla vytvořena ledovci v karech, uzavřených čelními morénami s přibližně stejnou nadmořskou výškou 1000 - 1100 m.

Vydra
-divoká horská kamenitá říčka. Za Čeňkovou pilou z ní vzniká Otava.

Vchynicko-tetovský plavební kanál:
-plavební kanál, vybudovaný v letech 1799- 1801 promyšleným odbočením vod z Vydry mezi Antýglem a Modravou. Je dlouhý 14,5 km. Dnes slouží jako přivaděč vody pro elekrárnu na Čeňkově pile. Významná technická památka.Schvarzenberský plavební kanál:
-tato národní technická památka byla postavena na rozvodí Vltavy a Dunaje jako významná dopravní cesta pro dřevo z šumavských lesů.
Plavba po kanálu směrem do Čech trvala až do roku 1961. Plavební kanál měl nesmírný význam pro rozvoj území - založeny obce Nová Pec, Huťský Dvůr, Jelení Vrchy, Stožec, Nové Údolí a další.
Poledník
-na vrcholu vysokém 1315 metrů je rozhledna, vybudovaná z bývalého vojenského objektu. Nejnavštěvovanější vrchol české Šumavy.
Šumavká rašeliniště
-Rybárenská slať, Tříjezerní slať, Chalupská slať, Jezerní slať, Mrtvý luh.
Pramen Vltavy
-pramen nejdelší české řeky Vltavy. V okolí jsou rašeliniště, vyhlášená jako přírodní rezervace. Pramen byl čtyřicet let nepřístupný, neboť se nacházel v hraničním pásmu.
Třístoličník
-vrchol se třemi žulovými skalisky na česko-něm. hranici. Jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů na Šumavě s dobrým rozhledem.
Vodní nádrž Lipno
-největší vodní plocha v ČR. 5000 ha, délka 44 km. Rekreační oblast, rybolov, vodní elektrárna.

Hodnocení referátu Šumava

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. březen 2008
  5 044×
  498 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Šumava