Šumava

Národní park Šumava byl vyhlášen v roce 1991. Jeho rozloha činí 69030 ha a je největším národním parkem nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. Rozkládá se podél státní hranice s Německem a Rakouskem od Železné Rudy po Zvonkovou u Lipenské přehradní nádrže. Jeho předpolím je Chráněná krajinná oblast Šumava a na Bavorské straně sousedí s Národním parkem Bavorský les. Tato tři území tvoří jednotný, v Evropě jedinečný přírodní celek, který UNESCO vyhlásilo v r. 1990 za biosférickou rezervaci a tvoří takzvanou "Zelenou střechu Evropy".Území Národního parku se rozkládá na území 3 okresů: Český Krumlov, Prachatice a Klatovy. Nadmořská výška- Mezi 600 - 1378 metry nad mořem. Objevuje se zde mírnější vlhké podnebí, zejména v údolí řeky Vltavy, a podnebí chladně vlhké. Území je bohaté na srážky, zejména na sníh.

Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 6,5-3,5 C a červencová mezi 12-15 C.

Pro ochranu přírody je NP rozdělen do tří zón a klidových území:

1.zóna: (přísná přírodní) zahrnuje nejcennější území s nejvýznačnějšími přírodními hodnotami. Je zde omezen zásah člověka na nejmenší míru a návštěvníkům je vstup povolen pouze po vyznačených turistických trasách. Hranice 1. zóny jsou v terénu vyznačeny červenými pruhy na hraničních stromech a tabulemi 1. zóna NP. Tato území tvoří asi 13 % z celkové rozlohy NP.

2.zóna: (řízená přírodní) je území s významnými přírodními hodnotami, které ovlivnil člověk svou činností a hospodařením. V této zóně probíhá hospodářská činnost, jejíž cílem je udržení přírodní rovnováhy s co nejširší druhovou rozmanitostí a postupné přiblížení lesních ekosystémů přirozeným společenstvím. Tato zóna je využívána k turistice a k rekreaci, pokud nejsou v rozporu s posláním NP. Pohyb návštěvníků zde není omezen, ovšem za dodržování zásad ochrany přírody a návštěvního řádu. Rozloha této zóny činí 82% z plochy NP.

3.zóna: (okrajová) je území člověkem značně pozměněné a zahrnuje střediska soustředěné zástavby. Tato zóna je určena k trvalému bydlení, pro služby, zemědělství, turistiku, rekreaci při dodržování zásad ochrany přírody.

4.Klidová území zahrnují nejcennější území NP z hlediska ochrany živočichů citlivých na přítomnost člověka a ochrany přirozeného rostlinného pokryvu před nadměrným poškozováním. Vstup do těchto území je povolen pouze po značených turistických trasách. Jejich hranice jsou v terénu vyznačeny tabulemi.

Nejvyšší horou Šumavy a Bavorského lesa je Velký Javor - 1456 m n. m.

Hodnocení referátu Šumava

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. leden 2008
  8 562×
  380 slov

Komentáře k referátu Šumava

majka
jejeje odmaturuj.cz mi vždi najde odpověd na mojí otazku je to super stránka jejejje
Tess
Když si z toho vypíšete co potřebujete tak je to dobré :) Jen mi nesedí hranice :)