Chráněné oblasti

Význam slova 'Chráněné oblasti'

Oblasti se zvláštním režimem oproti ostatní krajině dělí se na velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území.

Velkoplošné zvláště chráněné území: NP, CHKO

Maloplošné zvláště chráněné území: NPR, NPP, PR, PP.

Chráněná území mají 24. května svůj svátek

Od roku 1999 se z iniciativy Federace EUROPARC každým rokem slaví 24. květen jako Evropský den parků. Právě 24. května bylo v roce 1909 vyhlášeno prvních devět národních parků v Evropě, a to ve Švédsku.

V současné době je zhruba 15% celkového území v ČR chráněno ve zvláštním režimu.

vybrané části krajiny, které jsou pro své přírodní a krajinotvorné hodnoty prohlášeny podle zákona ČNR z 19. 11. 1992 ­§ 114/92 Sb.: O ochraně přírody a krajiny § 14 za: Národní parky /NP/ Chráněné krajinné oblasti /CHKO/ Přírodní rezervace /PR/ Národní přírodní rezervace /NPP/ Přírodní památka /PP/

Význam slova 'Chráněné části přírody'

složky přírodního prostředí, které jsou chráněny na základě právních norem - chráněná území, chráněné výtvory, chráněné druhy rostlin a živočichů, chráněné anorganické přírodniny.

Národní parky jsou oblasti chráněné zákonem. Zde jsou základní ochranné podmínky národních parků a CHKO:

(1) Na celém území nár. parků a chráněných krajinných oblastí je zakázáno

a) zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,

b) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,

c) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu,

d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů,

e) používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti,

f) stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály,

g) pořádat automobilové a motocyklové soutěže,

h) provádět chemický posyp cest,

i) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany chráněné krajinné oblasti.

(2) Na území první zóny chráněné krajinné oblasti a NP je dále zakázáno

a) umisťovat a povolovat nové stavby,

b) povolovat a měnit využití území,

c) měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o chráněnou krajinnou oblast,

d) hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady,

e) těžit nerosty a humolity.

(3) Na území první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti a NP je dále zakázáno

a) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu,

b) zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy, bažantnice,

c) pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. (zák.č.114/92 Sb.,§26,odst.1-3)

Hodnocení referátu Chráněné oblasti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. květen 2008
  5 671×
  475 slov

Komentáře k referátu Chráněné oblasti

ONDRA ONDRAA51(zavináč)SEZNAM.CZ
JE TTO HEZKÝ