Svatá země - Palestina

Mám tu možnost, že moji známí byly po příchodu roku 2000 ve svaté zemi a dozvěděl jsem se o této zemi více než jste slyšeli ve vyučování. Rád bych se s vámi podělil o zemi kde je soustředěno nejvíce památek, kde vzniklo nejvíce filozoficko - náboženských proudů a kde se vytvořilo velké množství událostí od nepaměti. Je to kolébka tři monoteistických náboženství. Svatá země židů, křesťanů, muslimů i bahajců. Pro křesťany je zemí evangelia, pro židy je zemí zaslíbenou pro muslimy je svatostánkem, pro vyznavače bahajské víry je místem odpočinku. Tady se nachází země patriarchů pohřbených v Hebronu i země Mojžíše, který dostal na hoře Sinaj Desatero přikázání, Eliáše, Izajáše, Jeremiáše a dalších proroků a věrověstů. Toto je země Izraelských králů Davida, Šalamouna, který nechal postavit první Jeruzalémský chrám a dnes z něj zbyla Zeť Nářků kde se dávají na papíře napsané prosby do škvír stěny (významné místo židů). Skalní chrám a mešita El Aksa je významná pro muslimy. Pro křesťany je zde důležitým místem Jeruzalém, Golgota (kalvárie), Betlém, řeka Jordán a další. Na každém důležitém místě je dnes postavena mešita nebo nějaký kostel. Všechny tyto i další příběhy jsou zaznamenány v Bibli.

BIBLE - je kniha anebo, přesněji řečeno celá knihovna, jejíž počátky sahají až do druhého tisíciletí př. Kr. postupně až do roku 90 let po Kr. V prvním století připojila církev knihy a oddělila je pod názvem Nový zákon. První počátky jsou pod názvem Starý zákon. Podle tohoto svazku se řídí všechny zmiňované náboženství i celé dějiny Izraele. V bibli je v každé větě myšlenka, která se i v dnešní době dá použít, proto není bibli důležité přečíst, ale uvažovat nad významem slov. Každý člověk by měl nejednou tuto knihu přečíst.

Zeměpisná poloha

Východně od Jordánu jsou poslední zbytky lesů. Půda je zde převážně úrodná a zajišťuje dobré podmínky pro pastevectví. Zeměpisná poloha vytváří v jednotlivých částech země různé přírodní podmínky. Severní hornatá část je chladnější až po Jeruzalém, pobřeží Středozemního moře a náhorní plošina - mírné, jižně od Genezaretského jezera a v Negevské poušti je podnebí subtropické, v okolí Mrtvého moře a v jižních krajích tropické. Zima je zde od listopadu do dubna a léto od května do října. Sníh je zde vzácností a udrží se zde jen krátce a to na severu. Nejdůležitější úlohu plní rosa která dosahuje roční hodnoty až 200 mm. Na velkých řekách existují nádrže které se využívají v době období sucha. Pěstuje se zde:olivy, fíkovníky, vinná réva, datlovníky. Živočichové se zde vyznačují velkou pestrostí, zejména hlodavci, hadi a hmyz. Z přírodního bohatství se zde nachází nerosty z mrtvého moře( draselné soli, sodík, bromidy) , poušti Negevu (fosfáty, sklářské písky, měď) v menším množství se nachází( uranová ruda, železné rudy, nafta).

Složení obyvatelstva

Židů zde žije zhruba 4 miliony. Významnou složku obyvatelstva tvoří Arabové s počtem 800 000. Menšinové skupiny jsou Drúzové 76 000, Čerkesové 3 000 a některé další národnosti. Mnohem pestřejší je zastoupení náboženské, neboť zde působí přes 50 církví i jejich odloučených sekt a skupin.
Cena celého zájezdu je 21 000 Kč.

Hodnocení referátu Svatá země - Palestina

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. červenec 2008
  4 080×
  500 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Svatá země - Palestina

finda
před návštěvou této země jsme si mnohé přečetli v průvodci, nicméně si svoje poznatky rádi znovu oživíme v jakémkoliv příspěvku - tento hodnotíme kladně
visitor
opravdu dobrá práce :) rozhodně je u mě tahle stránka nej :D
visitor
Co není ve Wikipedii,najdu zde :)