Tábor a Chrastava

Husitské Město

1)Zeměpisná poloha: Město Tábor leží na severním okraji jižních Čech, na rozhraní Třeboňské pánve a Vlašimské vrchoviny. Nachází se 83 kilometrů od hlavního města Prahy, 60 kilometrů od Českých Budějovic, centra jižních Čech. Tábor se vyznačuje tím, že je druhým největším městem jižních Čech s 37 tisíci obyvateli.
Nejkratší silniční cesta z Chrastavy do Tábora je 185 km.
2)Táborský městský znak:První věci, které si všimneme jsou dvě bíle věže v nárožní perspektivě! V horních zúžených částech jsou dvě dvojice střílnových oken, červené valbové střechy s dvojicí zlatých makovic. Obě věže spojuje zeď s ozuby a gotickou branou s vysunutou stříbrnou mříží. Ve zdi po stranách brány jsou umístěny okenní střílny. Nad věžemi je dvojhlavý černý orel se žlutými diadémy uvnitř, který svými křídly zaujímá celé horní pole štítu. Jeho pařáty jsou žluté, drápy zlaté. Prsní štítek dole zakulacený, s červeným polem a stříbrným českým dvouocasým lvem se zlatou zbrojí a korunou.
-- Městský znak Chrastavy se skládá z těchto částí:
Na modrém pozadí stojí bílá zeď s dokořán otevřenou branou. Uprostřed brány jsou dvě zkřížené hornické lopaty. Hradba je opatřena cimbuřím. V každém je kulatá střílna. Mezi zuby cimbuří roste zelená tráva, z ní vyrůstají dva „doutníky“ rákosí. V trávě sedí bílá labuť se staženými křídly, držící v zobáku zlatý šíp. Vpravo a vlevo nahoře je zobrazen modrý a červený roh.
Znak má tento význam:
Bílá zeď představuje hradby města. Dvě zkřížené lopaty v otevřené bráně zobrazují doly v Andělské hoře, kde se těžilo převážně stříbro. Labuť se šípem v zobáku znázorňuje dobré podmínky pro lov zvěře. Dosud není znám přesný význam lesních rohů v horní části znaku. (Pokud se jedná o tzv. Rohy hojnosti, mohlo by to být spojeno s těžbou stříbra a jiných rud v okolí města a tedy bohatství.)
3)Počet obyvatel:Podle městského informačního centra má Tábor ke dni 27.2. 2002 přesně 36 851 obyvatel. Hustota osídlení je 592 ob./km čtverečný.
--V Chrastavě máme celkem 6093 obyvatel v den 6.2.2002. Ani u jednoho města se nám bohužel nepodařilo zjistit věkový průměr.
4)Řeky, či jiné významné vodní plochy: Městem protéká řeka Lužnice. Využívá se k vodáctví, rybaření, chataření podél řeky, je zde hodně kempů. Téměř v centru města leží vodní nádrž Jordán! Je známý jako rybářský revír. Pod hrází se nacházejí rybí sádky a velká štičí líheň. Pro milovníky vodních radovánek nabízí Sokolská plovárna tobogán a půjčovnu lodiček. K Jordánu také bezpochyby patří
18 m vysoký Jordánský vodopád. Kraj okolo města Tábora se obecně nazývá „ráj ryb, rybářů a rybolovu.“ V okolí se rozkládá velké množství rybníků a jezer!
-- V Chrastavě máme řeku Jeřici a poblíž Chrastavy v „paradýzu“ se Jeřice slévá s Nisou. Mezi významné vodní plochy v Chrastavě určitě patří rybník Oko, který je momentálně vypuštěný. Slouží převážně k rybaření!
5)Jsou v blízkosti hory, či pohoří? Tábor se nachází mezi Středočeskou pahorkatinou a Českomoravskou vrchovinou. Na jihovýchod od Tábora se rozkládá Táborská pahorkatina. Její nejvyšší vrcholy dosahují výšky kolem 700 m n. m. Její lesy jsou převážně smíšené a smrkové. V oblasti Třeboňské pánve je vybudována soustava rybníků a kanálů, lesy jsou zde nivní a je zde spoustu rašelinišť. Nadmořská výška se pohybuje okolo 430 – 530 m n. m.Vlašimská pahorkatina je na sever od Tábora. Zbytek tvoří kulturní krajina – pole, louky, komunikace a obydlené oblasti.
--Chrastava leží v místě mezi spoustou kopců. Kolem se rozkládají celkem tři pohoří. Ještědský hřbet, Lužické hory a Jizerské hory. Vrcholem Ještědského hřbetu je hora Ještěd s nadmořskou výškou 1012m n. m. Z vrchu Chrastavy je tato hora vidět vcelku jasně. Jizerské hory mají nejvyšší horu Smrk s výškou 1124 m n. m. Tu však z Chrastavy vidět není.

6)Starosta města:Současný starosta města je ing. František Dědič. Na otázku, kam by nás ve svém městě pozval, nám odpověděl, že v prvé řadě do Husitského muzea, podzemních chodeb, do hradu Kotov a do Bechyňské brány. Mezi další zajímavosti by jistě patřila Táborská hvězdárna, pomník Jana Žižky z Trocnova a tamní Botanická zahrada.
-- Chrastavský starosta se jmenuje Petr Medřický.

7)Internetové adresy Tábora: Velmi pěkně utvořené internetové stránky najdete na adrese http://www.tabor.cz a další pak na adrese http://tabor.info.cz
Na stránkách lze najít vše od historických památek, přes informace o dopravě až po politickou reprezentaci a sociální služby města! Kontakt na městské informační středisko je: infocentrum@mu.tabor.cz

8)Narodil, či se někdo proslavil v Táboře? Město Tábor se proslavilo hlavně tím, že se po roce 1420 stalo kolébkou a linií radikálního husitství! Vojevůdcem husitů byl Jan Žižka z Trocnova. Husité bojovali hlavně „myslí“. Když se blížil protivník, tak si zpívali známou píseň „Kdož sú boží bojovníci“. Na hradě Kozí hrádek, se pod hrozbou interdiktu nad Prahou, usídlil známí mistr Jan Hus. Na tomto hradě psal svá velkolepá díla a v okolí vykonával kazatelskou službu! Dále to byl Oskar Nedbal, který byl významným dirigentem, hudebním skladatelem a autorem her! Působil zde také známý vynálezce, podnikatel a konstruktér elektrifikované železnice z Tábora do Bechyně.
-- V Chrastavě se proslavil hlavně malíř Josef Fűhrich. Jeho rodný dům se nachází v malých uličkách pod kostelem sv. Vavřince. V okolí jeho rodného domu je pár domků s dřevěnou konstrukcí, jaké se používaly ve stavebnictví v jeho letech.

9)Zajímavosti:Již zmiňovaná vodní nádrž Jordán je nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě! Byla vybudována v roce 1492. Vodní nádrž má plochu kolem 50 ha a její maximální hloubka činí 14 m. Od roku 1830 se Jordán nevypustil a nyní slouží hlavně jako rekreační středisko!
-- V Chrastavě máme také jednu zajímavost. Je jí vyhaslá sopka nad Chrastavou, dnes známa jako Chrastavský Špičák.
Kolem Chrastavy se nachází spousta vojenských bunkrů, které za 2. světové války měli sloužit jako úkryt a útočiště českých vojáků. Tyto bunkry se ale nevyužily a dnes je můžeme vidět, jako „hroudy porostlé mechem“.

10)Vydává se ve městě nějaký časopis? Táborská radnice vydává městský měsíčník Noviny táborské radnice! V tomto tiskopise je všechno podstatné, co se v uplynulém měsíci událo. Pro občany Tábora je zcela zdarma.
--V Chrastavě se vydává měsíčník Chrastavské listy. Narozdíl od Novin táborské radnice za něj musíme platit.

11)Typický výrobek? V Táboře se dříve zpracovával tabák, dnes jsou v Táboře velké firmy: Brisk Tábor a. s. – zapalovací svíčky do automobilů a motocyklů, Lecotex a. s. – výroba autopotahů, Tapa Tábor – obalové materiály na potraviny (většinou papírové)
-- V Chrastavě býval velkým podnikem Elitex, který již není tak slavný a bohatý jako před pár lety. Nyní je tu velká firma Grupo Antolin, vyrábějicí interiéry do aut. Další firmou v Chrastavě je Benteler, kde se vyrábějí nápravy na automobily. Jsou zde také potravinářské firmy a asi nejznámější je výrobna Nika.

12)Guinnesova kniha rekordů: Do Guinessovy knihy rekordů myslím v Táboře nic nepatří, až na již zmiňovanou nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě Jordán. Určitě by stálo za zmínku, že Tábor byl hlavním husitským táborem. Husity vedl známý vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.
--V Chrastavě opravdu nic obzvláštního není. Možná, že by se mohla do Guinessovy knihy zapsat několika násobná účast Michala Horáčka na mezinárodních závodech v orientačních bězích.

13)Program pro turisty během jednodenního pobytu Tábora:
Za navštívení by jistě stály propojené sklepy, které se táhnou pod celým náměstím a vystupují pod hotelem Zlatý lev. Jedním z nejkrásnějších muzeí v Čechách jistě patří Husitské muzeum. Najdete zde spoustu písemností a památek z dob slavných husitů. Dále by vás měla upoutat velmi pěkná botanická zahrada. Tábor má spoustu historických památek a proto bych vám doporučil hrad Kotov, zříceninu Kozí hrádek (která se nachází nedaleko Tábora), a hlavně známý pomník Jana Žižky z Trocnova.
Pro milovníky vody je tu nádrž Jordán. Poté navštivte Divadlo Oskara Nedbala (nazvané podle známého dirigenta)
--Dominantou města Chrastavy je bezpochyby pseudogotická stavba kostel sv. Vavřince a proto byste se měli určitě podívat tam. Najdete zde mnoho výzdoby a obrazů s nejrůznějšími ději. Hlavně je tu malba od malíře Fűhricha „Maria v zeleni“ V roce 1866 – 1868 prošel přestavbou.
Dále je tady velmi pěkné náměstí. Na náměstí 1. Máje stojí hned dvě významné stavby. Přímo uprostřed stojí barokní pískovcová kašna z roku 1707. Nedaleko kašny stojí asi vůbec nejcennější památka Chrastavy a to je barokní Mariánské sousoší. Pochází z roku 1732 od neznámého autora. Návštěvník zde na náměstí může vidět několik domů s empírovými fasádami.
Rodný dům malíře Josefa Fűhricha je hrázděná stavba z roku 1802.
Skupina domů v Nádražní ulici představuje jednu z mála zachovalých částí staré (dřevěné) Chrastavy. Na stavbách se tu objevují dva způsoby použití dřeva při stavění, roubení i hrázdění.
Dále se tu nachází Muzeum hasičské techniky v Bílokostelecké ulici. Je tu spousta památných strojů z hasičské techniky.
Nádherný pohled na celé město je vidět z vršku schodiště na sídliště Střelecký vrch.

Hodnocení referátu Tábor a Chrastava

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. říjen 2007
  3 594×
  1442 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Tábor a Chrastava