Třeboň

Město Třeboň leží v Jižních Čechách, které se nacházejí v jihozápadní části České republiky. Třeboňsko leží při hranicích s Rakouskem. Město Třeboň leží uprostřed Třeboňské pánve, která díky svému charakteru zaujímá v Jižních Čechách zvláštní místo. Mírně zvlněná krajina s množstvím lesů a rašelinišť je proložena velkým počtem rybníků. Na více než polovině Třeboňské pánve byla vyhlášena v roce 1979 Chráněná krajinná oblast Třeboňsko. Její hranice vymezují zhruba území, které popisuje tato internetová stránka. Rozloha CHKO Třeboňsko je přibližně 700 km2. Její podstatná část je tvořena mělkou pánví vyplněnou usazeninami. Město Třeboň má celkem 9.081 obyvatel. .

Třeboňsko není poznamenáno škodami, které krajině přináší působení průmyslu, protože velká část firem působí v tradičních hospodářských odvětvích - rybníkářství, pivovarnictví, zemědělství, lesnictví, potravinářství, nebo v odvětvích lehkého průmyslu, jejichž tradice byla založena koncem minulého století nebo v době poválečné. Cestovní ruch se v Třeboni v posledním desetiletí rozvíjí. Třeboň může být jako ideální místo pro relaxaci, odpočinek, zábavu i poučení. Typickými hospodářskými odvětvími jsou lesnictví a rybářství, tradičními řemesly jsou sklářství, keramika a košíkářství.

Neodmyslitelnou součástí Třeboně je honosný renesanční zámek, rozkládající se na jihozápadní straně historického centra města. V těchto místech stával nejdříve panský dvorec, změněný na tvrz a později kamenný hrádek, zmiňovaný poprvé roku 1374. Nedlouho předtím koupili Třeboň Rožmberkové, kteří městu a jeho širokému okolí dopřáli náležitý rozvoj. V místech dnešního parku nechal vybudovat renesanční zahradu již po začátku 17. století Petr Vok z Rožmberka. Událostmi třicetileté války však byla tato zahrada hned dvakrát zcela zničena.Po roce 1660, nedlouho po získání třeboňského panství, nechává Jan Adolf I. Schwarzenberg vysušit zamokřený terén a obnovit zámeckou zahradu.

Přirozeným centrem města Třeboně je jeho náměstí, obklopené měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty. Stejný původní počet 13 domů na obou stranách náměstí napovídá, že místa pro domy byla předem vyměřena. Půdorysnou jednotkou byl středověký dům štítový, pokrytý sedlovou střechou a otevřený na předním čele v přízemí podloubím. Nejvýznamnějším objektem na náměstí je stará radnice.

Hodnocení referátu Třeboň

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červenec 2007
  5 382×
  322 slov

Komentáře k referátu Třeboň

Tomáš
Moc díky , už jsem myslel že jsem v pr**** ale našel jsem tajten referát , uf a za 1 .