USA

Na přelomu 19. A 20. Století se z U.S.A. stala nejmoc-
nější sv. velmoc(A je až do teď).Velká možnost prac.
příležitostí,slušné mzdy a dobrá životní úroveň velmi lákala přistěhovalce a tak do U.S.A. přijíždělo čím dál tím více lidí.Důkazem je např. to, že od r.1860 do
r.1900 vzniklo 676.tis. patentů a později byla poprvé
zavedena pásová výroba(kol.roku 1907-Ford model T
(vyráběl se od roku 1908-27)).
Americká společnost dlouhou dobu nebyla omezena hranicemi a tak v pod-statě vznikla pověst o velké svobodě.
Američtí přistěhovalci museli mít velkou odvahu,
sebevědomí a museli vyvinout velké úsilí, aby
mohli obstát vzrůstající konkurenci v prac. místech,
avšak díky spokojenosti s pracovními podmínkami
nevznikaly v Americe žádné odbory a dělnické strany.
Za celý tento vývoj Am.společnosti měli odpovědnost
dvě strany - republikáni a Demokraté.Tyto strany
se od sebe v podstatě příliš nelišily, rozdílně ře-
šily pouze místní problémy a později se obě dvě strany
snažily o reformy.Představiteli těchto reforem byli
Theodor Roosevelt(za Rep.) a W. Wilson(za Dem.).
Pověst Americké svobody a demokracie tím jen posílila.

Demokraté:
Založena v r.1828 a navázala tak na Dem. stranu Thomase Jeffersona z konce 18.stol.V Am. občanské
válce se postavila na stranu Jihu a po vítězství Severu ztratila vliv, který znovu získala až koncem
19.stol.Představitelé:T.W.Wilson,F.D.Roosevelt,H.S.
Truman,J.F.Kenedy.

Republikáni:
Založena po rozkolu v Dem. strany v r.1854.Za Am.
Občanské války byla na straně severu a po vítězství
získala značný vliv,avšak v 90.letech 18.stol. se
střídala u moci s Demokraty.Představitelé:T.Roosevelt,
H.C.Hoover,D.D.Eisenhower,R.M.Nixon,R.W.Regan,G.Bush.

Theeodore Roosevelt:
Bratr Franklina Delana Roosevelta,r.1901-9 am.
Prezident.Nc za mír.(1906)
Thomas Woodrow Wilson:

Hodnocení referátu USA

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. září 2007
  3 188×
  307 slov

Komentáře k referátu USA