Bohumil Kubišta

21.8.1884 – 27.11.1918

Bohumil Kubišta byl český malíř, grafik, kreslíř a výtvarný kritik. Byl členem skupiny Osma.
Je předním představitelem moderního umění, jako první uplatnil principy kubismu v českém malířství. Jeho přísné obrazy jsou vystavěny na základě geometrických kompozičních vztahů. Kubišta svou prvotní studii přírody (například Lom v Braníku nebo Truhlářské zátiší) vměstnal do připravené geometrické sítě. Tím obraz získal zvláštní krystalický vzhled.
Odvážil se kubisticky zobrazit i figuru, například symbolické náměty jako
sv. Šebestiána nebo epileptickou ženu.
V raném období své tvorby byl ovlivněn pozdním impresionismem (např. Pískařské lodě, Na návsi). Seznámení s van Goghovou, Munchovou a Cézannovou tvorbou ovlivnily jeho první tvůrčí období (Interiér, Letní den, Továrna, Podobizna se zeleným pozadím). V druhém tvůrčím období se vyrovnal s kubismem, později dospěl k syntéze klasicizujícího pojetí s kubismem.V třetím období, poznamenaném podněty italského futurismu a fauvismu, dospěl k osobité modifikaci kubismu (Vlak v horách, Moře).
Svou poučenost a pokrokovost uplatňoval i jako kritik. Byl autorem řady uměleckých statí (Předpoklady slohu).
Své osobité dílo Kubišta tvořil od svých 23 do 29 let. Pak vstoupil jako důstojník do armádních služeb, protože nechtěl dále snášet bídu a být druhým na obtíž. Zemřel ve 34 letech.

Použitá literatura: Všeobecná encyklopedie ve 4 svazcích DIDEROT
Malý labyrint výtvarného umění

Hodnocení životopisu Bohumil Kubišta

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 345×
  209 slov

Komentáře k životopisu Bohumil Kubišta

maja
hrúúúza