Ernest Hemingway (1899-1961)

Byl to americký novinář, prozaik, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1954) a představitel tzv.ztracené generace.”Ztracená generace“ byli američtí autoři, kteří do války odešli jako studenti-dobrovolníci, bojovníci za svobodu. Ale válka je jako první velký životní zážitek natrvalo poznamenala.
Byl dítětem chicagského lékaře. Po střední škole začal novinařit. Jako dobrovolník na frontě byl těžce zraněn.Po válce se stal zahraničním zpravodajem (Paříž) a později cestoval po Evropě a Africe. Účastnil se i občanské války ve Španělsku (1936-1939). Za 2.světové války žil na Kubě a vyhledával německé ponorky. Po válce se už naplno věnoval literatuře a svým zálibám (lov, rybaření) v USA, na Kubě a v Africe. Zdravotní a psychické problémy ho dovedly k sebevraždě. Jako autor ovlivnil názorově i literárně celé generace.
Romány: Fiesta, Sbohem, armádo!, Komu zvoní hrana
Novela: Stařec a moře
Drama: Pátá kolona

Symbolická novela Stařec a moře (1952) je jeho poslední dílo. Jedná se o velkou epickou metaforu o smyslu lidského života, který nespočívá v zisku, ale v tom, že člověk ví, že udělal vše pro to, čeho chtěl dosáhnout.
Román Sbohem, armádo (1929) jsou jeho vlastní zážitky a vzpomínky z fronty a protest proti nesmyslnému vraždění.

Jeho nejvýznamějším dílem je milostný válečný román s tématem smrti Komu zvoní hrana z roku 1940. Líčí krátký třídenní úsek v období španělské občanské války a je strhujícím vyprávěním o osudech lidí.
Hlavní postavy:
Robert Jordan(inglés)- typ. hemingwayovský hrdinaÜvýznam nemá, že se obětuje, ale čemu se obětuje, am.dobrovolník na straně republikánů´fašismu, původně učitel španělštiny, mužný, odhodlaný žít svobodně, statečnýÞschopen obětovat vlastní životÛsmířený se smrtíÞstatečný, disciplinovaný, šťastný, individualista´okolí, hrdý, důvěřuj, ale prověřuj, spolehlivý, přemýšlivý
Pablo: vedoucí partyzánské skupiny, pro svobodu udělá vše, nedůvěřivý´Robertovi
Anselmo: člen P.skupiny, R.přítel, starý, inteligentní, R. ho bere skoro jako otce, statečný, citlivý
Pilar: P.žena, cikánka (už na začátku prorokovala, že R. nebo Maria zemře), moudrá, zná život
Maria: dcera zavražděného rep.starosty (fašisty), R.životní láska

Hlavní myšlenky:
Jazyk: všechny sféry
-vykreslení postav, popisné pasáže přírody, hluboké filozofické úvahyÞtyp.pro HemingwayÞpřesvědčivost
-objektivnost, sdělnost, vnitřní monology
-novátorský styl:dramatičnost, atmosféraÜz podtextu, hutnost a strohost výpovědíÜjednoduché věty, hrdinovéÛlidské kvality

Místo a doba děje:
-horská krajina Segovie, 3 dny občanské války ve Šp., partyzánská skupina

Motto díla:
Žádný člověk není ostrov
Sám pro sebe;
Každý je kus nějakého kontinentu,
Část nějaké pevniny; jestliže moře
Spláchne hroudu, je Evropa menší,
Jako by to byl nějaký mys, jako by
To byl statek tvých přátel nebo tvůj:
Smrtí každého člověka je mne méně,
Neboť jsem část lidstva.
A proto se nikdy nedávej ptát,
Komu zvoní hrana.
Zvoní tobě.

John Donne

Děj:
Jordan se v horách připojuje k partyzánské skupině, aby s jejich pomocí splnil rozkaz. Tedy, aby vyhodil do vzduchu most, čímž by znemožnil přísun posil fašistů v době útoku republikánů. Během necelých 3dnů se zamiluje do dívky Marie. Tyto dny se snaží připravit útok, ale o zdaru akce pochybuje, nemá dostatek lidí. Posílá na velitelství vzkaz, ale ten přichází až v době útoku. Pablova skupina vyhodí most, přitom umírá starý Anselmo a na ústupu je Jordan zraněn koněm. Ostatní posílá do bezpečí, ani Marii nenechá, aby se s ním rozloučila, protože ví, že už by neodešla. Sám čeká na nepřítele, aby ho ještě na chvíli zdržel,smířen se smrtí.

“Už rok bojuju za to, več věřím. Jestliže zvítězíme tady, zvítězíme všude. Svět je krásný a stojí za to, aby pro něj člověk bojoval, a já ho strašně nerad opouštím. Ale měls velké štěstí, řekl si, žes měl tak dobrý život.”

Citace:
1)Hemingway Ernest, Komu zvoní hrana, Vyšehrad, Praha 1987, str.393

Prameny:
1)Balajka Bohuš, Přehledné dějiny literatury 2, Fortuna, Praha 1997
2) Hemingway Ernest, Komu zvoní hrana, Vyšehrad, Praha 1987
3)Hovorková Vlasta, Světová školní četba na dlani, Erika, Praha1997
4)Sochrová Marie, Čtenářský deník k Literatuře v kostce, Fragment, Praha 1995
5)Sochrová Marie, Literatura v kostce, Fragment, Praha 1995

Hodnocení životopisu Ernest Hemingway (1899-1961)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 278×
  633 slov

Komentáře k životopisu Ernest Hemingway (1899-1961)