Franz Kafka

Franz Kafka je jednoznačně nejslavnější pražský spisovatel, píšící německy. Narodil se 3. Července 1883 v Praze na Starém Městě pražském. Jeho otec Hermann pocházel z jihočeské vsi Osek u Strakonic. Pak si založil v Praze obchod s galanterním zbožím.

Kafka prožil velice osamělé dětství. Jeho rodiče od rána do noci pracovali ve svém krámku a tak neměli na syna čas. Na jeho výchovu měly vliv spíše kuchařky a služebné. Kafka nejdříve vychodil obecnou německou školu a později studoval na osmiletém gymnáziu na Starém Městě. Za celý svůj život se téměř nevzdálil z okruhu Starého Města. Školu a později i práci měl vždy kousek od domu. Po gymnáziu studuje práva na univerzitě. Začal psát již kolem svého 14. a 15. Roku. Po promoci začal pracovat v „Dělnické úrazové pojišťovně pro Království České“.

Byl velice stydlivý, pořád se podceňoval. Mělo na to vliv několik věcí: Zaprvé jeho původ, stačilo říci Žid a už to bylo a něco špatného. Jeho psychika byla také velice ovlivněna otcem. Někdy ho Kafka také nazýval Tyranem. Měl permanentní pocit viny, který u něj právě on vyvolával. Měl problémy s přátelstvím , neměl moc přátel. Nejvíce se stýkal s Maxem Brodem, kterého asi považoval za svého nejlepšího přítele. I přesto, že byl velice stydlivý, tak byl 3x zasnouben. 2x s Felice Bauerovou, což byla dcera židovského obchodníka z Berlína. Zásnuby však opět on zrušil, jelikož nebyl schopen svazek uskutečnit.

Věřil, že život lze naplnit jen ve společenství, tedy v rodině, jenže toho se bál. Musel totiž psát v naprostém odloučení. Druhý nezdařený pokus o manželství se uskutečnil v roce 1919 s Julií Vohryzkovou. Proti tomu se velice tvrdě postavil jeho otec, což je také zaznamenáno v nikdy neodeslaném dopise v Dopise otci. Jeho další láskou byla Milena Jesenská. Jejich vztah se odehrával hlavně v korespondenci, dnes také pod názvem Dopisy Mileně.

Počáteční tvorba se velice liší od jeho pozdějších děl, která ho proslavila. Nejstarší dochovaná práce je z roku 1904 a je to povídka Popis jednoho zápasu, která popisuje stavy osamělého a nejistého jedince, vyřazeného společností, kterou pociťuje jako nepřátelskou sílu. Kafka pak píše do roku 1910 krátké prózy, zachycující situace ze všedního světa a jeho názory na to. Vyšly ve sbírce Rozjímání. Roku 1910 začíná psát deník, který s přestávkami píše až do roku 1923. Je velkou součástí jeho tvorby a vyšel pod názvem Deníky.

V letech 1909-1912 podnikl Kafka s Brodem prázdninovou cestu do západní Evropy ( I,D,Sw,F ) při níž společně pracovali na dohodnutých literárních tématech. Výrazným zlomem v jeho tvorbě se stal rok 1912, kdy během jedné noci napsal povídku Ortel. Po ní později následovala povídka Proměna. Ta vyšla roku 1915 a je o tom, jak se jednoho dne ráno probudí Řehoř Samsa a postupně zjišťuje, že se změnil v odporný hmyz. V díle je postupně popisováno, jak se mění vztah rodičům k němu. Nejdříve mají šok, pak mají deprese, ale nakonec to vyústí až k tomu, že vymýšlí všechno možné, jak se Řehoře zbavit. On pak však sám umírá a ani nemá sílu se bránit. Jsou tam velice popisovány pocity brouka. Řehořovi ani tak moc nevadilo to, že se změnil v brouka, ale to, že není v práci, kterou stejně tak nenávidí. Dále napsal, nebo spíše nedopsal román Nezvěstný, vydávaného doposud pod jménem Amerika. Ta je o šestnáctiletém Karlu Rossmannovi, kterého svedla služebná. On byl pak vypovězen rodiči do Ameriky. Ztrácí se ve světě a nemůže najít žádné přátele.

Kafka mnoho svých děl z mládí zničil, a jen u malé části rukopisů svolil, aby se vydaly knižně. Dokonce v závěti požádal Maxe Broda, aby beze zbytku a bez čtení vše spálil. Ten to ale naštěstí neudělal a tím vyšel najevo talent skvělého autora, který mohl jen tak zapadnout.

Dalšími povídkami, které napsal jsou na příklad Vesnický učitel, Most, Doupě atd. Tyto povídky ještě s Popisem jednoho zápasu byly vydány v díle nazvaném Obří krtek.
Dalším velice známým jeho dílem je Proces, který vyšel roku 1915 a nebyl dokončen. Skládá se z deseti kapitol. Děj je asi o tomto. V den svých třicátých narozenin je prokurista Josef K. zatčen dvěma muži. Prý je obžalován pro neznámé provinění před záhadným soudem. Josef K. je zatím ponechán na svobodě, pouze občas jde na přelíčení, jež se odehrává na zaprášené půdě odlehlého činžáku. Nejdříve považoval žalobu za nesmyslnou, cítil se nevinen a snažil se zlehčovat svůj případ. Teprve později se snaží různými prostředky soudní řízení ovlivnit. Proces končí po roce, kdy je Josef K. proboden nožem a umírá v opuštěném lomu za městem. Josef K. se v podstatě provinil tím, že zmechanizoval svůj život, což je, že zapadl do jednotvárného života. Vzdal se všeho, co dělá člověka člověkem.

Roku 1917 začal Kafka chrlit krev, jelikož měl tuberkulózu. Od této chvíle musí často přerušovat zaměstnání a léčit se. 3. června 1924 umírá. Z posledních měsíců jeho života jsou vydány Dopisy rodičům z let 1922-24.

Hodnocení životopisu Franz Kafka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 813×
  808 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Franz Kafka