Franz Kafka

(3.7.1883-3.6.1924)

Narodil se 3.července 1883 v Praze na Starém Městě židovským rodičům. Prožil osamělé dětství.

Vystudoval německé gymnázium. Po maturitě začal se studiem práv, v roce 1907 začal pracovat jako úředník v pojišťovnictví. V té době se už věnoval psaní a považoval je za svůj hlavní životní úkol.
Jeho tvorbu výrazně poznamenal nesoulad mezi ním a otcem a nevydařená zasnoubení s Felicií Bauerovou a Julií Vohryzkovou.

Po propuknutí tuberkulózy v roce 1917 s nemocí 7 let marně zápasil. Poslední léta svého života trávil většinou ve zotavovnách a sanatoriích v Čechách i v zahraničí. Ani v těchto letech však nepřestával psát.

Franz Kafka zemřel 3. června 1924 v rakouském sanatoriu v Kierlingu u Vídně.

Je bezesporu nejvýznamnějším představitelem pražské německé literatury.

Kafkovo literární dílo obsahuje kratší povídkové prózy – Ortel, Proměna, Venkovský lékař ,
tři Nedokončené romány – Nezvěstný (Amerika), Proces, Zámek,
aforismy
deníky
korespondenci – Dopisy otci, Dopisy Falicii.

Kafka byl ke svému dílu neobyčejně kritický. Jen malou část uvolnil ke knižnímu vydání.Větší část díla vyšla v pozůstalosti jen díky tomu, že jeho přítel Max Brod nerespektoval Kafkovo přání, aby jeho rukopisy bez milosti spálil.

Kafkovy knihy odrážejí rozpory doby, hlavně však zrcadlí jeho osobní duševní rozpolcenost, přemítají nad hradbu sociální, národnostní i rasové odlišnosti, kterou trpěl, ale kterou nedovedl řešit. Pocity nesounáležitosti, vyřazenosti a izolovanosti jsou základními motivy jeho života i tvorby. trpěl pocity vnitřního sváru, touhy po něčem, čeho není schopen dosáhnout. Jeho dílo předkládá čtenáři obraz konce, rozpadu a ztroskotání, zachycuje krizi společnosti. Je zoufalým výkřikem člověka nenacházejícího nikde oporu. Stávající život byl pro Kafku nesnesitelný, jiný způsob života nedosažitelný. V díle se projevuje odcizení člověka, které je pojato nadčasově a mimo určitý prostor. U nás Kafkovo dílo nesmělo dlouho vycházet, protože se dostalo do rozporu se socialistickým režimem.

Dílo: Popis jednoho zápasu, Ortel, Proměna, Před zákonem, Venkovský lékař
romány: Nezvěstný( Amerika) - nedokončený, Proces, Zámek
dopisy: Dopisy otci, Dopisy Felice, Dopisy Mileně, Dopisy rodičům

 

Hodnocení životopisu Franz Kafka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 072×
  319 slov

Komentáře k životopisu Franz Kafka