Franz Kafka

1883 - 1924

Patří mezi nejslavnější pražské spisovatele 1. poloviny 20. století. jeho knihy byly od konce 2. světové války vydávány v milionových nákladech ve všech jazycích světa. U nás Kafkovo dílo nesmělo dlouho vycházet, protože se dostalo do rozporu se socialistickým režimem. Pokud se o něm psalo, pak jen negativně jako o výstražném příkladu pesimistické, do sebe obrácené literatury buržoasie.
Narodil se v roce 1883 na Starém Městě. Otec byl z chudé rodiny, ale velmi energický a vitální člověk toužící po společenském vzestupu. Matka naproti tomu pocházela z dobře situované rodiny vzdělanců. Kafka sám se cítil být spíše potomkem těchto Lowyů, jejich mírné a citlivé povahy. Prožil osamělé dětství.
Vystudoval německé gymnázium, ale zároveň navštěvoval nepovinné hodiny češtiny. po maturitě začal se studiem práv, v roce 1907 nastoupil v pojišťovně italské firmy. V té době se už věnoval psaní.
Jeho tvorbu výrazně poznamenal nesoulad mezi ním a otcem. Franz na jedné straně otce obdivoval pro jeho vitalitu a rozhodnost, na straně druhé trpěl právě pocitem méněcennosti, strachu a viny, že není schopen se přiblížit otcově představě povedeného syna.
Roku 1917 onemocněl tuberkulózou, a přestože se léčil v tuzemsku i v zahraničí, sedm let poté umírá.

Dílo: Popis jednoho zápasu, Ortel, Proměna, Před zákonem, Venkovský lékař
romány: Nezvěstný( Amerika) - nedokončený, Proces, Zámek
dopisy: Dopisy otci, Dopisy Felice, Dopisy Mileně, Dopisy rodičům

Proměna (1912)
Řehoř Samsa je obchodní cestující, který žije se svými rodiči a sestrou ve společném bytě. Je mladý a pro svou rodinu velmi důležitý, protože je prakticky živí.
Jednoho dne se probudí a zjistí, že se proměnil v jakýsi hmyz. Má dvě tykadla, krunýřovité tělo, výztuhami členěné břicho a velký počet nožiček, které ani neumí ovládnout. V prvé chvíli ho napadá, že zaspal, už dávno má být v jiném městě, ve firmě už vědí, že se nedostavil, a má starost, jak situaci vysvětlí.
Slyší rodiče, jak se strachují, co se s ním stalo, že dosud nevstal, ale není schopen s nimi promluvit, protože vydává jen zvuky, kterým není rozumět.
Do bytu přichází prokurista firmy a chce s Řehořem mluvit. Tomu se nakonec podaří po delších obtížích otevřít dveře. Reakce ostatních je odmítavá. Prokurista v šoku utíká pryč, matka omdlí a otec s nechutí zažene hmyz zpět do pokoje.
Ve zbývajícím ději Kafka nechává rozehrávat jednak duševní pochody samotného Samsy a jednak zachycuje změny v chování ostatních členů rodiny poté, co se promění v hmyz. Povídka končí smrtí brouka, který zemřel žalem a smutkem nad tím, že se stal pro rodinu přítěží.

Hodnocení životopisu Franz Kafka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 165×
  410 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Franz Kafka