Heinrich Schliemann

(Neubukow 6.1.1822-26.12.1890 Neapol)

Syn evangelického faráře z Meklenburska.Již v dětství na něho silně zapůsobila četba Homérovy Iliady a Odyssey.Schliemann uvěřil Homérovi doslova a předsevzal si nalézt místa, o nichž psal.Cesta k vytčenému cíly byla však složitá.Do praktického života vstoupil jako hokynářský učeň, později odchází do Holandska a potom do Ruska.To je již úspěšným velkoobchodníkem v Petrohradě.Po třech letech odjíždí do Ameriky.Když nashromáždil dostatečné jmění, zanechává ve svých 36 letech obchodní činnosti a věnuje se studiu na univerzitách v Paříži a v německých Roztokách.Potom nestálo nic v cestě tomu, aby vyplnil svůj dávný dětský sen.
Výkopy zahajuje v polovině října 1871 na maloasijské Tróje (Ilion) na pahorku Hisarlik.Pracovalo na nich 100-150 dělníků, probíhaly jedenáct a půl měsíce.Schliemann nalezl mnoho důkazů, zvláště keramiky, o tom, že na tomto místě existovala předřecká egejská kultura, kterou zatím věda neznala.Dále ohořelé zbytky zdiva ve druhé a třetí vrstvě, které považoval za ruiny Priamova paláce.V červnu 1873 byl nalezen "Priamův poklad".
Ten obsahoval téměř 17 tisíc zlatých předmětů.
Roku 1875 odmítal odevzdat Cařihradu polovinu svých nálezů z Tróje a byl proto odsouzen k pokutě 10 000 franků.Místo této částky věnoval turecké vládě 50 000 franků a dostal povolení dále pokračovat v práci.
V roce 1876 odjel do Řecka, pak do Anglie, Německa a Itálie.Začal kopat na Sicílii, ale výzkum přerušil, kvůli pro něho nezajímavé nálezy z pátého st.př.n.l. .V srpnu začal s vykopávkami v Mykénách.V listopadu objevil pět hrobů, v nichž ležely kostry, celé pokryté zlatem a klenoty.Byl přesvědčen, že jde o Agamemnóna a jeho druhy.Dále objevil sloh, který se v Tróji nevyskytoval:svébytnou "mykénskou" kulturu.
Jeho práce vyšly v několika jazycích, v letech 1878-1879, sám je připravoval.
Obnovení vykopávek v Tróji (1878-1879).1880 - vykopávky Minyovy pokladnice v Orchoménu.V roce 1882 začne Schliemannovi pomáhat mladý architekt Wilhelm Dörpfeld.
Jejich společná práce vrcholí v letech 1884-85, kdy v Tírynthu vykopávají kyklopské palácové zdi.Ty prokazují, že u Egejského moře existovala prastará kultura, kterou známe jako krétsko-mykénskou.Potom S. odjíždí za obchodem na Kubu a podniká cestu do Egypta.Mezi jeho poslední výzkumy patří průzkum Kréty, ale nezačíná s vykopávkami.Poznal, kde stojí palác krále Mínóa, který později vykopal Evans.
Schliemann umírá na Štědrý den v Neapoli v roce 1890 (v tomto roce provádí ještě jeho poslední výzkumy).
lit.: C.W.Ceram : Oživená minulost
Jiří Hrala : Malý labyrint archeologie

Hodnocení životopisu Heinrich Schliemann

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 981×
  412 slov

Komentáře k životopisu Heinrich Schliemann

:cool: