Issac Newton

Sir Isaac Newton 1642 - 1727

Sir Isaac Newton patří k nejvýznamnějším přírodovědcům minulosti. Narodil se roku 1642 ve Woolstharpu, hrabství Lincoln v Anglii. Na cambridgeské univerzitě vystudoval přírodní vědy a matematiku. Podal objasnění gravitace, zkonstruoval dalekohled kterým pozoroval měsíce Jupitera a jako první dokázal, že lze bílé světlo rozložit na řadu odlišných barevných světel. Zemřel roku 1727

Podal vysvětlení síly pohybu a setrvačnosti. Řekl že těleso setrvává v klidu, pokud na něj nepůsobí nějaká síla. A jestliže se těleso pohybuje přímočaře a stálou rychlostí, bude pokračovat v přímočarém pohybu tak dlouho, pokud na něj nebude působit nějaká síla. Střela vystřelená z děla bude pozvolna zpomalovat svůj pohyb a dopadne na zem. Stane se tak působením nejen gravitační síly Země, ale i síly, kterou vytváří odpor vzduchu. V kosmickém prostoru, kde není vzduch, by se střela pohybovala nesrovnatelně déle. Proto se kosmická loď, jakmile opustí atmosféru Země může pohybovat prostorem bez paliva. Raketové motory potřebuje jen ke zpomalování, zrychlování a ke změně směru. Síla je příčinou změny rychlosti tělese. Newton dále objasnil, že čím větší je tato síla, tím nastane větší větší zrychlení (nebo zpomalení). Dále odhalil další důležitou vlastnost sil. Tlačíte-li silně na zeď, působíte na ni silou. Zeď na vás tlačí stejnou silou, ovšem v opačném směru. Jedna s těchto sil se nazývá akce a druhá reakce.
Newtonův třetí zákon zní. Jestliže působí na těleso akce, existuje vždy stejně velká, ale opačně směrovaná reakce. Na tomto principu pracují rakety. Ze zadní části rakety jsou pod určitou silou vytlačovány horké plyny. Stejně velká síla (reakce) pohání raketu vpřed.

Newton provedl následující pokus: uzavřel ve svém pokoji všechny okenice, aby měl naprostou tmu, a pak do jedné z nich udělal malý otvor. Slunce svítilo otvorem na kousek skla z průřezem ve tvaru trojúhelníka, takzvaný hranol, a pak dopadalo na promítací stěnu. Na stěně se objevilo spektrum barevných proužků: červená, oranžová, žlutá zelená, modrá, a fialová. Newton zjistil že pomocí hranolu se bílé světlo rozložilo na řadu barevných světel.

Hodnocení životopisu Issac Newton

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 453×
  328 slov

Komentáře k životopisu Issac Newton

Žaneta
Super referát.
pája
byl docela chytrý to musím říct a já ho prostě uznávám
kristian stojka
je to velký pán a je hodně dobrý