Karel Matěj Čapek Chod

1860-1927

Autor byl naturalistický spisovatel a novinář.Po přerušení studií práv se začal věnovat žurnalistikou.Působil v časopisech Našinec,Hlas národa,Národní politika,Národní listy,Cesta aj.Poprvé v Povídkách(1892) projevil pozorova- telské schopnosti a vypravěčský talent.Romaneto Nejzápadnější Slovan(1893)ve třech kapitolách (romantické,realistické a naturalistické) zobrazuje životní osud studenta astronomie, který ztratil po tyfové horečce paměť a jeho další život na zapadlé železniční stanici v Šumavě je až krutě tragikomický.Mezi význačné české prozaiky se zařadil románem Kašpar Lén mstitel(1908) v němž kriminální
příběh mstitele-vraha dostává tragické vyznění.Dokladem autorova vypravěčského umění a dokonalá znalost velkoměstského prostředí na přelomu století je román Turbína(1916),příběh rozvětvené patricijské rodiny.Bankrot továrníka
je osudově spojen s uměleckým a životním ztroskotáni jeho dcery.Několik povídek publikovaných v časopisech od roku 1906 vytvořil základ románu Antonín Vondrejc(1917-1918).S přesností zde Čapek Chod zobrazil životní příběh nadaného redaktora a básníka,později žurnalisty a korektora,osudový úpadek muže,kterého zotročil jeho vlastní pud.Groteskní vztah Antonína
Vondrejce a sklepnice Anny je zasazen do podaného obrazu pražské umělecké a novinářské společnosti.
K.M.Čapek-Chod volil pro svá díla atraktivní náměty, široké líčení prostředí je založeno na podrobných zkušenostem ze styku s mnoha společenskými vrstvami.Pozornost autor věnuje především fyzicky a duševně poznamenaným jedincům,jejich příběhy nejednou kombinuje z bizarních a tragikomických situací.Jeho díla obsahují archaismy i novotvary,vulgarismy a slovní spojení typická pro různé profese.

Dílo: Povídky(1892),Nejzápadnější Slovan(1893),V třetím dvoře(1895),Nedělní povídky(1897),Patero novel(1904), Nové patero(1910),Patero třetí(1912),Z města i obvodu(1913),Turbína(1916),Antonín Vondrejc(1917-1918),Vilém Rozkoč(1923),Řešany(1927),Čtyři odvážné povídky(1926);

Hodnocení životopisu Karel Matěj Čapek Chod

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 773×
  279 slov

Komentáře k životopisu Karel Matěj Čapek Chod

Pavel Materna
Měl syna?