Tomáš Garryque Masaryk

Československý státník, žurnalista, filozof, sociolog, pedagog a první Československý prezident. Narodil se v Hodoníně 7. 3. 1850 a zemřel v Lánech 14. 9. 1937.
Masaryk dosáhl doktorátu filozofie na vídeňské univerzitě roku 1876. Po studiích odjíždí do Lipska jako soukromý učitel. Roku 1878 odjíždí do New Yorku kde poznal svojí manželku Charlottu Garrigueovou. Roku 1882 byl jmenován profesorem na Karlově univerzitě v Praze. Pomalu se stával vůdcem tzv. Realistického křídla české buržoazní politiky, zejména díky redaktorství v časopise Atheaneum. 1886 odhaluje jako novodové padělky údajně staré rukopisy (královedvorský a zelenohorský. V roce 1987 založil politickou stranu realistů, působicí nejprve ve straročeské a později v mladočeské straně. Roku 1891 byl za mladočechy zvolen do říšské rady a českého sněmu. Roku 1893 se mandátu vzdal. Zístal značný vliv na mládež, zejména díky boji proti konzervativním postojům v antisemitské kampani (tzv. Hilseriádi – 1899 po odsouzení Hilsnera za údajnou židovskou rituální vraždu české dívky). Vystupoval také proti marxismu a myšlence revoluce a odmítal materialistický pohled na dějiny. Roku 1900 byl spoluzakladatelem České strany lidové, kterou zastupoval v říšské radě. Po vypuknutí první světové války emigroval. Od února 1916 byl předsedou Národní rady československé , kterou s přítelem Štefánikem a Benešem založil se stal organizátorem odboje v emigraci s cílem zřízení samostatného československého státu. Připravil půdu pro založení československých legií v Rusku a zasadil se o jejich zařazení do boje proti mladé sovětské republice. V květnu 1917 až 1918 jednal v Rusku o českolovenkých legiích. 30. 5. 1918 podepsal Pittsbursku dohodu (získání slovenských krajanů v USA pro myšlenku společného státu Čechů a Slováků).
Po ustavení Československé republiky, na němž měl velký osobní podíl, byl Tomáš Garrique Masaryk zvolen 14. Listopadu prezidentem Československé republiky a pak znovu v letech 1920, 1927 a 1934.
Ve svém literárním díle nevytvořil samostatný systém filozofie nebo vědy. Již dříve se zamýšlel nad ideovým odkazem národní minulosti, po celý život se zabýval problematikou náboženského přesvědčení, morálky a etiky. Masarykovým oblíbeným heslem ostatně bylo „Ježíš, ne Caesar“. Objektivně tak přispíval ke konsolidaci kapitalistického systému v ČSR, zahraniční politiku státu orientoval na úzké spojení se západními velmocemi, v důsledcích protisovětsky. Měl současně podíl na řadě akcí usilujících o potlačení revolučního dělnického hnutí. Dne 14. Prosince 1935 se T. G. Masaryk funkce prezidenta ze zdravotních důvodů vzdal.

Hodnocení životopisu Tomáš Garryque Masaryk

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 909×
  372 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Tomáš Garryque Masaryk