Bércové vředy

Bércový vřed lze definovat jako chronický defekt kůže charakterizovaný rozpadem tkáně a její nekrotizací. Bércové vředy mohou vznikat z různých příčin žilních, tepenných či smíšených. Proto také když hovoříme o bércových vředech, máme na mysli bércové vředy žilního nebo tepenného původu. Další četnou skupinu tvoří b. v. u pacientů s cukrovkou, vředy vzniklé po úrazech a dále dekubity (proleženiny), vředy při nemocech krve, infekční vředy vzniklé na podkladě nádorů.
Bércové vředy jsou v největším počtu případů nejtěžší komplikací chronické žilní nedostatečnosti, přičemž pod pojmem chron. Žil. Nedostatečnost rozumíme všechny stavy, které vznikají v důsledku městnání žilní krve v DKK při poruchách zpětného toku, čímž dochází ke vzniku přetlaku v žilním řečišti, žíly se rozšiřují a objevují se varixy (křečové žíly). Žilní chlopně postupně ztrácejí svoji ventilovou fci a neodváděná tekutina se hromadí v podkoží.
K rozvoji onem. žil. systému přispívají tyto rizikové faktory:
· Dědičná dispozice ke ztrátě elasticity žil. Stěny
· Obezity
· Věk
· Výskyt žil. onem. a bércových vředů v rodině
· Proběhlý zánět v hlubokém žil. systému
· Sedavé zaměstnání nebo dlouhé stání
· Nedostatek tělesného pohybu
· Četná gravidita
· Nepohodlná obuv s vysokými podpatky

S rozvojem poruchy fce žil. syst. se objevují jednotlivé známky žil. nedostatečnosti:
· Otoky DKK
· Ztráta ochlupení na bércích, změny ne nehtech, …

Cílem léčby b. v. je odstranit příčiny, které toto onem. vyvolaly, což je ve většině případů velmi obtížné. Účinné je tzv. vlhké ošetřování ran, kdy použití vhodných materiálů je na ráně vytvořeno příznivé vlhké mikroklima a dochází k poškození nově vytvořené tkáně, takže výměna obvazu je prakticky bezbolestná. Prostředky pro vlhké hojení ran představují tzv. hydroaktivní krytí na rány, mezi něž patří alginát vápníku Sorbalgon, polštářek na rány TenderWet, atd…
Používá se také jednoduše kompresivní obinadlo. Kompresivní obvaz by se měl přikládat ráno vleže ještě před svěšením končetin z postele dolů, tedy ještě před tím, než se žilní systém opět naplní. K samostatnému přiložení obvazu by měl být kotník postaven do pravého úhlu.
Nezbytnou součástí léčebného režimu musí být i přiměřená fyzická aktivita. Při práci svalové pumpy při pohybu totiž dochází ke zlepšení oběhových poměrů v DKK. Zařaďte do svého programu pravidelné procházky, lehká cvičení, dle možností i jízdu na kole.
Zkuste si během dne alespoň 30krát stoupnout na špičky, zhoupnout se ze špičky na patu nebo kroužit nohama v kotnících. Můžete například i simulovat vleže jízdu na kole, atd…
Při onem. žil. syst. DKK pomáhá zvednutí DKK nad úroveň srdce v době klidu, spánku a odpočinku. Položte si nohy 3-5x denně na dobu 5-10 min do zvýšené polohy. Prospěšné je i podložení postele v nohách o 10 cm.
Dbejte na pestrost stravy a udržujte si přiměřenou tělesnou hmotnost. Důležité je i pravidelné vyprazdňování.

Hodnocení referátu Bércové vředy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. červenec 2007
  4 935×
  438 slov

Komentáře k referátu Bércové vředy