Lymeská borrelioza

Obsah:

1. úvod
2. původce, přenašeči, hostitelé
3. lymeská borrelioza u zvířat
4. klinické fáze lymeské borreliozy
5. diagnoza a léčba lymeské borreliozy
6. prevence

 

1. ÚVOD

Většina lidí u nás ví, že klíšťata přenášejí virové onemocnění, klíšťovou encefalitidu, ale již méně lidí je informováno o tom, že jsou i hlavními přenašeči bakteriální nemoci, lymeské borreliozy . Ta je zvláštní rozmanitostí příznaků - objevují se nervové, kožní, srdeční, kloubní a další poruchy. Lymeská borrelioza byla prokázána ve 43 zemích světa na všech kontinentech kromě Antarktidy a Jižní Ameriky. V Evropě je známá minimálně od roku 1883, ale její původce byl objeven v Americe až o 99 let později.

 

2. PŮVODCE, PŘENAŠEČI, HOSTITELÉ

Tuto nemoc způsobuje bakterie z čeledi spirocheta, Borrelia burgdorferi, což je ohebný spirálovitý mikroorganismus s mnoha bičíky. Tato bakterie obsahuje variabilní zevní membránové a bičíkové antigeny, má velkou schopnost přežívat v organismu, je velmi obtížně kultivovatelná a je příbuzná s bakterií treponema, způsobující lues (syfilis).
Přenašečem lymeské borreliozy jsou především klíšťata, ale jiný hmyz. Hlavním evropským přenašečem je klíště ixodes ricinus, americkým klíště ixodes dammini. Dvouletý životní cyklus klíšťat a životní cyklus borrelií jsou těsně svázány. V předjaří 1. roku naklade samička klíštěte několik tisíc vajíček, z nichž se do 2 měsíců vylíhnou drobné larvy klíšťat. Jejich přisátí na člověka většinou uniká pozornosti. Každá larva musí jedenkrát nasát krev, poté odpadne a příští jaro se promění v nymfu. Ta musí ještě jednou sát krev, aby se na podzim proměnila v dospělé klíště. Samečci pak po spáření umřou, samičky přežívají do příštího jara nebo začátku léta. Pro přenos lymeské borreliozy jsou mnohem významnější samičky, protože samečci se přisávají jen výjimečně. Borelie se množí v zažívacím traktu klíšťat, odkud se pomocí cévní soustavy dostanou do slinných žláz, které jsou pak zdrojem infikovaných slin. Borelie se mohou mezi přenašeči šířit i transovariálně (přes vajíčko, potomek se již vylíhne s bakterií v těle). Nymfy a larvy se přisávají hlavně na jaře a v létě, dospělci především na podzim. Borelie se na člověka přenesou pomocí slin klíštěte, méně často jeho trusem (vetření do kůže během odstraňování klíštěte), ojediněle od jiného člověka krví nebo kapénkově. Infekce se obvykle přenáší do 24 hodin po přisátí.
Hostitely klíšťat jsou především ptáci, vysoká zvěř, hlodavci, krávy, koně, psi a kočky, přičemž rozšíření této nemoci ovlivňuje mnohem víc počet hostitelů dospělců než počet hostitelů nymf. Ohniskový výskyt borelií je v lesnatých oblastech, údolí řek a v příměstských a parkových oblastech do 750 metrů nad mořem.
U nás je asi 5 - 40 % infikovaných klíšťat. Riziko nákazy po kousnutí infikovaným klíštětem je 28 %, po kousnutí jakýmkoliv klíštětem 2 %. V roce 1993 u nás bylo hlášeno 3780 případů, což je 36,6/100 000 obyvatel, v roce 1999 bylo zaznamenáno 2253 případů.

3. LYMESKÁ BORRELIOZA U ZVÍŘAT

U zvířat nakažených borreliózou nedochází k tak rozmanitému a mnohoorgánovému postižení jako u lidí. U psů a krys bakterie způsobily artritidu, ale neobjevilo se poškození nervové soustavy, u hospodářských zvířat se vyskytlo poškození plic, ledvin, jater a srdce, obrny lícního a periferních nervů, zmetání.

 

4. KLINICKÉ FÁZE LYMESKÉ BORRELIOZY

Podle klinických příznaků se nemoc u člověka dělí do 3 fází:
1. časné stadium lokalizované
2. časné stadium diseminované
3. pozdní stadium

Toto dělení odpovídá jednotlivým stádiím syfilis.

4.1. ČASNÉ STADIUM LOKALIZOVANÉ

Toto stadium se projevuje za 1 - 4 týdny po přisání klíštěte.Aktivují se T-lymfocyty. Hlavním projevem je erythema migrans, který se objevuje u více než poloviny pacientů. Jedná se o kruhové začervenání o velikosti asi 5 cm, které roste, uprostřed bledne a šíří se i do jiných částí těla. Toto zčervenání může změnit barvu na nachovou, bývá teplejší, ale nesvědí. Velikost kožní reakce závisí na množství bakterií v těle. Pokud se zčervenání objeví již několik hodin po přisátí, nejedná se o erythema migrans, ale o přecitlivělou reakci.
V tomto období se může objevit bolest hlavy, zvýšená teplota, nechutenství, únava, bolest kloubů, lehké podráždění mozkových plen, lehká citlivost uzlin, angína, chřipkové příznaky, zažívací potíže, fialovějící někdy svědící vyrážka, ojediněle lehké poškození nervové soustavy.

4.2. ČASNÉ STADIUM DISEMINOVANÉ

Toto stádium se nemusí projevit u každého, ale pokud k němu dojde, objeví se za 2 - 12 týdnů po primární infekci. Borelie se šíří po celém těle, stoupá činnost buněčné imunity. Projevuje se nervovými, srdečními i kloubními poruchami - časté jsou bolesti hlavy, zad, končetin, srdeční arytmie, poruchy sluchu a polykání, závratě, únava, okohybné poruchy, poruchy močení, artritidy lokte, kolena a kyčle, psychiatrické problémy (poruchy nálady, jednání), gynekologické potíže, postižení jater s projevy infekční hepatitidy non A, non B, postižení mozkových plen i tkáně.

4.3. POZDNÍ STADIUM

K tomuto stádiu dochází měsíce až léta po infekci. Projevuje se nevratným poškozením nervů, kloubů a kůže. Neuroborrelioza způsobuje rychlé postižení míšních kořenů i nervových pletení, mozku, periferních nervů. Může se vyskytnout i srdeční arytmie, epileptický syndrom, únava, artritidy, demence, slabost nohou, pocity mravenčení, bolesti svalů, kloubů a úponů a další kožní, interní i nervové problémy. Kupodivu nebyl prokázán vliv borreliózy na těhotenství - u žádné ze sledovaných žen nedošlo k potratu ani k poškození plodu.

 

5. DIAGNÓZA A LÉČBA LYMESKÉ BORRELIOZY

Laboratorní kritéria pro diagnózu jsou: 1. přímý důkaz borrelií v krvi, mozkomíšním moku
2. důkaz přítomnosti protiborreliových protilátek
Diagnóza borreliózy je v 1. stádiu, pokud se neobjeví erythema migrans, velmi obtížná. Je třeba použít komplexní diagnostický přístup - laboratorní vyšetření mozkomíšního moku, sedimentace erytrocytů, bílý krevní obraz, revmatologické testy, testy jaterních funkcí, testy na zánětlivé změny a další. Lze provést i přímý důkaz borrelií pomocí elektronového mikroskopu. K určení diagnózy pomáhají i specifické příznaky při přechodu do diseminované fáze: bolesti hlavy, světloplachost, mírná nevolnost, obrny lícního nervu, bolest za ušním boltcem, závrať, poruchy sluchu, bolest v oku, slabost a únava. V dalších fázích nemoci se většinou hledají protiborreliové protilátky.
Lymeská borrelioza se léčí antibiotiky.

 

6. PREVENCE

Kvůli velké variabilitě boreliových antigenů nebyla dosud vyvinuta očkovací látka proti této nemoci. Snížit pravděpodobnost onemocnění lymeskou borreliózou lze pouze ochranou před klíšťaty. Proto bychom se měli vyhýbat místům, jako jsou lesy, podrosty, křoviny a louky. Také je vhodné chodit do přírody v oblečení hladkého povrchu, mít vysoké ponožky, dlouhé kalhoty zastrčené do bot nebo do ponožek, košile s dlouhým rukávem. Doporučuje se používat repelenty, po návratu z lesa pečlivě prohlédnout tělo a odstranit přisátá klíšťata. To provádíme nejlépe v tenkých gumových rukavicích, místo přisání potřeme desinfekčním roztokem (nikdy nepoužíváme oleje ani mastné krémy) a klíště viklavými pohyby a jemným tahem opatrně vytáhneme, nejlépe s pomocí pinzety.

 

prameny: Martin Bojar, Lymeská borrelióza (Maxdorf, 1996)
www.doktorka.cz
www.cdc.gov

zpracovala: Lenka Vacková, 6.b

Lyme Disease ( www.cdc.gov)
Lymeská borrelioza je nemocí, kterou přenáší klíšťata. Má proměnlivé projevy.
Nejtypičtějším znakem tohoto onemocnění jsou změny na pokožce postihující 60 - 80 % pacientů. Laboratorní kritéria pro určení borreliozy je objevení bakterie Borrelia burgdorferi, nebo protilátek proti této bakterii v mozkomíšním moku.
Nemocné můžeme rozdělit na skupinu, u které se objevil pouze erythema migrans, a na skupinu, kde se projevila i další fáze onemocnění. Toto dělení je pro potřeby veřejnosti, nemůže být použito pro diagnózu.
V medicíně se používají tyto popisy: Erythema migrans je změna kůže, která začíná jako alespoň 5 cm velká kulatá skvrna, která se v průběhu několika dní zvětšuje. Také začíná zevnitř světlat. Pokud se skvrna objeví už několik hodin po přisátí klíštěte, jedná se pouze o přecitlivělou reakci. Erytém je často doprovázen únavou, horečkou, bolestí hlavy a dalšími symptomy.
Další fáze nemoci se projevují:
1. Na kostech, svalech: artritidy kloubů
2. Na nervovém systému: obrny, neuritidy, únava, bolesti hlavy
3. Na cévní soustavě: myokarditida, arytmie

Hodnocení referátu Lymeská borrelioza

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. červenec 2007
  4 264×
  1238 slov

Komentáře k referátu Lymeská borrelioza