Popáleniny

Popálenina je poškození pokožky suchým žárem. Je li příčinou poškození pokožky vroucí voda nebo pára(apod.) jedná se o opaření. Popáleniny vznikají, je li pokožka vystavena nadměrné teplotě, slunečnímu či jinému záření. Závažnost poškození závisí na třech faktorech:
1)plošném rozsahu popáleniny
2)teplotě zdroje popálení
3)době škodlivého působení tepla
Podle toho vznikají různé stupně popálení které se liší mírou poškození zasažené oblasti.
Jedním z nebezpečí popálenin je šok způsobený únikem tekutin a snadné pronikání infekce. Vznikají také toxické odpady, které mohou vyvolat zvýšení teploty.

Stupně:
1.Projevuje se jen zarudnutím pokožky,vznikají například při nadměrném opalování či
vlivu jiného záření(např.rtg nebo paprsků gama)
2.Již o něco vážnější. Při nich vznikají puchýřky případně mokvající plochy, avšak po
zahojení nezůstávají jizvy
3.Pokožka se již odlupuje a bolestivě obnažuje škáru(nervová zakončení). Po zhojení
zůstávají jizvy. Objevují se i celkové příznaky(teplota,závratě…)

První pomoc:
1. Odstranění poraněného z dosahu škodliviny: Tzn. uhašení hořícího oděvu, odpojení od elektrického proudu, dopravení na bezpečné místo apod. Suché spálené zbytky oděvu z popálenin neodstraňujeme!

2. Zajištění základních životních funkcí: Tzn. zabezpečení průchodnosti dýchacích cest, resuscitace dle známých pravidel (dýchání z úst do úst, nepřímá srdeční masáž) a zastavení případného většího krvácení.

3. Péče o popálené plochy. Teprve po stabilizaci celkového stavu nastává péče o popáleniny, která v podstatě spočívá v jejich ochlazení nejčastěji studenou vodou a sterilní krytí pomocí obvazů(popáleninové roušky) apod. Chladíme však maximálně 5% povrchu těla (popálený obličej, krk, ruce) vodou teploty 4 - 8 stupňů Celsia. U velmi malých dětí chlazení neprovádíme z důvodu hrozícího chladového šoku. Nechladíme kostkami ledu nebo ledovými obklady, protože ty způsobují lokální zúžení cév, což může být příčinou prohloubení postižených ploch. Nepoužíváme vatu ani jiné materiály, které pouští vlákna či chloupky.

4. Při zasažení žíravinami: Pro neutralizaci kyselin provedeme opláchnutí slabým roztokem jedlé sody nebo mýdlovou vodou, pro neutralizaci zásad použijeme slabý roztok octa nebo kyseliny citronové.

5. Přesun postiženého do „spádového chirurgiského pracoviště“ k ošetření

6. U lehkých popálenin malého rozsahu je možno pacienty léčit ambulantně. Popálené plochy jsou po ošetření kryty sterilním obvazem. Je třeba zabránit vyschnutí postižených ploch, a tím jejich prohloubení. Vhodný k tomuto účelu je např. Panthenol spray, který je dostupný i v lékárnách.

Hoření oděvu:
Zabránit válení se po zemi, neboť je možnost rozšíření popálenin. Také zabránit běhání a jiným druhům pohybu(možnost rozdmýchání ohně).Postiženého položit hořící stranou nahoru. Oheň uhasit politím vodou či zabalením do husté hrubé tkaniny. Je li postižený sám, zabalí se vhodné tkaniny.

Hodnocení referátu Popáleniny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. listopad 2007
  19 703×
  408 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Popáleniny