Požáry, oheň

Oheň je jeden ze živlů, které člověku někdy život usnadní, ale jindy jim ho dovede pořádně zhoršit a dovede napáchat velké škody jak na majetku, tak někdy bohužel i na životech.Tento živel se při větším rozšíření může stát velmi nebezčným a nezkrotným živlem, který je schopen zničit vše,co mu stojí v cestě.

Nejhorší forma ohně jsou požáry.Požár je člověkem nekontrolovatelné hoření v předem nevymezeném území či prostoru. Takovým nejhorším požárem v poslední době byl požár na jednom pražském sídlišti, který se odehrál přesně v posledním dni roku 2002. Hasičům trvalo skoro celý den, než požár uhasili a další následující dny strávili lidé uklízením škod, který tento požár napáchal.Požáry se v častých případech dají hasit pomocí ručních hasících přístrojů, které mohou být sněhové(s oxidem uhličitým-A), nebo pěnové (B).

Kromě hasících přístrojů jsou také běžnými hasícími prostředky voda, písek a deka, které zabraňujípřístupu vzduchu ke zdroji požáru. Pokud tyto prostředky nestačí, musíme ihned volat hasiče, jejichž linka zůstala i po přečíslování stále jako telefonní číslo 150.
Důsledky požárů
Důsledky tohoto živlu mohou být ničivé a při neopatrném zacházení s plamenem, nebo při dotyku pokožky se zahřátými předměty může dojít k popálení. Rozlišujeme 3 druhy popálenin:
I.Stupeň – lehké popáleniny, které se projevují zčervenáním kůže a pálivou bolestí
II.Stupeň – střední popáleniny, které tvoří velmi bolestivé puchýře
III.Stupeň – těžké popáleniny, které tvoří na kůži spálená místa , kůže popálením uhelnatí

Hoření, to je chemický děj, při kterém vzniká teplo, světlo a látky jiných vlastností, než má hořící látka.Hoření se zpravidla projeví plamenem. Plamen je sloupec hořících , většinou plynných látek.

Hořlaviny jsou látky, které prudce hoří se vzdušným kyslíkem za vzniku plamene. Kapalné hořlaviny se podle teploty vzplanutí rozdělují do čtyř tříd.

Když to koncem shrneme, tak si uvědomíme že oheň vždy byl a také zůstane „Dobrým sluhou, ale také zlým pánem“

Hodnocení referátu Požáry, oheň

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. prosinec 2007
  5 877×
  302 slov

Komentáře k referátu Požáry, oheň

Kateřina Kroupová
dobrý,ale dala bych sem i něco o tom že je dobrý pomocník a usndnuje nám život