Úhoř říční (Anguilla anguilla)

Řád: Holobřiší (Anguilliformes), Čeleď: Úhořovití (Anguillidae)

Rozšíření a výskyt: V současné době se úhoř vyskytuje ve vodách celé Evropy. Obývá u nás všechny typy vod s výjimkou horských potoků a jezírek. Jeho výskyt je v našich vodách zcela závislý na vysazování monté.
Obecně: Úhoř je hlavně noční tvor, velmi plachý, vede skrytý způsob života. Ve dne se zdržuje v úkrytech a teprve večer a v noci aktivně hledá potravu. V zimním období upadá do klidového stavu. Jeho krev je za syrova jedovatá.
Popis: Tělo má dlouhé, hadovité, hlava je s tělem spojena přímo. Oči jsou malé, ústa koncová, spodní čelist přesahuje horní. Žaberní dutina má podobu kožovité kapsy a nalézá se před prsními ploutvemi. Možnost kožního dýchání mu umožňuje zdržovat se a přežít v bahně a ve vodách s nízkým obsahem kyslíku. Podle tvaru hlavy lze rozlišovat dvě formy - širokohlavou a úzkohlavou. Tělo je pokryto hladkou a sliznatou kůží, malé šupinky jsou zanořeny v kůži a na první pohled nejsou vidět. Úhoři říčnímu zcela chybějí břišní ploutve. Široká, dominantní hřbetní i řitní ploutev jsou spojeny s ocasní ploutví a tvoří tak ploutvový lem. Ve hřbetní ploutvi je 245-275 paprsků, v řitní ploutvi 176-249.

Strava: Aktivní, převážně noční lovec. Je velmi žravý a živí se potravou živočišného původu, nepohrdne ani vzdechlinou. Velikost kořisti závisí na velikosti úhoře. Její hlavní podíl tvoří ryby a dále různí bezobratlí, jako červi, měkkýši, larvy vodního hmyzu apod. Je známo, že úhoř při hojnějším výskytu zcela decimuje stavy raků, zejména v uzavřených vodách (podloženo na pozorování doma v akváriu pozn. autora).
Růst: Do našich vod se úhoř říční dostává ve věku 3-5 let jako tzv. monté, anebo násada. Úhoří monté je dlouhé 5-8 cm. Jeho růst je závislý na prostředí a dostatku potravy. Jeho délka v jednotlivých letech života v našich vodách dosahuje takovýchto hodnot: v prvním roce 8-13 cm, ve druhém 10-17 cm, ve třetím roce 20-28 cm, ve čtvrtém 25-38 cm, v pátém roce 35-50 cm, v šestém 45-62 cm, v sedmém roce 50-70 cm, v osmém 57-75 cm, v devátém roce 62-80 cm a v desátém 70-88 cm. Někteří jedinci u nás žijí i delší dobu, okolo 17-20 let. Největší kusy dosahují velikosti 110-140 cm a hmotnosti 3-5 kg. U nás žijící úhoři jsou pouze samice. Důvodem tohoto stavu může být skutečnost, že sladká voda v tocích stimuluje u ještě pohlavně nerozdílného monté vývoj jen samičího pohlaví. Samci se zdržují v ústí řek a v brakické vodě (slabě slaná voda, vznikající pří ústí řek do moře). Jakmile samice úhoře říčního dorostou (v průměru se jedná o prožití 10-13 let v řekách a dosažení délky 80-100 cm a hmotnosti 0,8-1,8 kg), začínají své putování po proudu, s cílem dostat se do moře. Nepřekonatelnou překážkou se však pro ně stávají přehradní zdi, kde nacházíme zbytky těl úhořů, kteří se snažili projít přes turbíny hydroelektráren. Migrace úhořů po toku je zvlášť intenzivní zejména v období letních či podzimních zvýšených vodních průtoků.
Rozmnožování: Pokud se samice úspěšně dostanou do moře, plují společně se samci na místa tření do oblasti Sargasového moře mezi Bermudami a Bahamami. Po výtěru v největších mořských hlubinách, asi 7000 m, mateční úhoři hynou a z jiker se vylíhne plůdek podobný průhledným larvám, které jsou dlouhé 7-15 mm. Zdržují se v hloubce 180 až 200 m, kde se teplota pohybuje kolem 20°C. Rostou zprvu rychle a v prvním roce dosáhnou 25 mm. Během tří let se tahem při hladině dostanou k evropským břehům. Přitom se dávají unášet Golfským proudem. Z tvaru vrbového listu po třech letech života se mění v ústí řek do tvaru úhořovitého, tzv. monté. Z jedinců vystupujících do řek se vyvíjejí samice. Na jedince, kteří zůstali v moři, působí slaná voda a tvoří se z nich samci.
Význam: Úhoř říční je vysoce ceněnou a hodnotnou rybou, nacházející uplatnění v oblasti vývozu. Přes vysoce ceněné úhoří maso, se také často využívá úhoří krve, a to např. k přípravě sér.


Název česky úhoř říční
latinsky anguilla anguilla
německy der Flussaal
anglicky eel river
Biologické zařazení nadřád kostnatí
řád holobřiší
Tvar těla hadovitý
Počet ploutví 3
Barva šedozelená
Délka 1 - 1,5m
Hmotnost 5 - 9kg
Doba tření květen, červen
Výskyt řeky, přehrady
Potrava drobné ryby
Stáří 15 let

Hodnocení referátu Úhoř říční (Anguilla anguilla)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. listopad 2007
  4 509×
  718 slov

Komentáře k referátu Úhoř říční (Anguilla anguilla)