Slizy a suspenze

Acaciae mucilago – Sliz z arabské klovatiny

Je to koloidní roztok arabské klovatiny v konzervační vodě

Příprava

Acaciae gummi dispersione desiccatum (0308)
nebo Acaciae gummi (0307) 100,0 g
Aqua conservans ad 300,0 g
Arabská klovatina usušená rozprášením (popř. arabská klovatina práškovaná (125) (2.9.12) se rozpustí v konzervační vodě. Je-li třeba, zfiltruje se, rozplní se do lahví nejvýše po 100 ml a sterilizuje se např. 15 min parou při 121 °C (5.1.1).

Vlastnosti

Vzhled. Bezbarvá nebo nažloutlá čirá nebo slabě opalizující
viskózní lepivá kapalina.
Rozpustnost. Mísitelná s vodou.
Hustota (2.2.5). 20 = 1,110 g/cm3 až 1,130 g/cm3

Methylcellulosi mucilago – Sliz z methylcelulózy

Je to koloidní roztok methylcelulosy ve vodě s glycerolem.

Příprava

Methylcellulosum (0345) 25,0 g
Glycerolum 85% (0497) 100,0 g
Aqua purificata (0008) ad 1000,0 g
Methylcelulosa s deklarovanou zdánlivou viskozitou 2% roztoku 450 mPa  s se rozptýlí v asi 400 ml vody čištěné a nechá se 15 min stát. Potom se přidá směs glycerolu a zbytku vody čištěné, míchá se do vzniku průhledného slizu a podle potřeby se zředí vodou čištěnou na 1000,0 g a znovu se promíchá.

Vlastnosti

Vzhled. Bezbarvá nebo nažloutlá, čirá nebo slabě opalizující viskózní tekutina.
Sliz není vhodný pro oční použití.

Sulfuris suspensio – suspenze síry

Je to suspenze síry (S; Ar 32,07) ve směsi etheru a ethanolu.
Obsah. 8,4 % až 9,8 % síry.

Příprava

Sulfur ad usum externum (0933) 10,0 g
Ether solvens (0650) 50,0 g
Ethanolum 60% 50,0 g
Ether a ethanol 60% se smíchají, přidá se síra pro zevní použití a silně se protřepe. Připravuje se v čas potřeby.

Vlastnosti

Vzhled. Bezbarvá tekutina charakteristického pachu, obsahuje světle žlutý sediment.

Zinci oxidi suspensio – suspenze oxidu zinečnatého

Je to suspenze oxidu zinečnatého (ZnO; Mr 81,38) a mastku (Mg3Si4O10(OH)2; Mr 379,27) ve směsi glycerolu (C3H8O3, Mr 92,09) a bentonitové magmy.

Obsah:
– oxid zinečnatý: 23,8 % až 26,3 %;
– glycerol: 19,9 % až 22,8 % ;
– mastek a bentonit: 23,7 % až 27,6 %.

Příprava

Zinci oxidum (0252) (45) 250,0 g
Talcum (0438) (45) 250,0 g
Glycerolum 85% (0497) 250,0 g
Bentoniti magma 250,0 g
Oxid zinečnatý a mastek se pečlivě rozetřou s glycerolem 85% a bentonitovou magmou.

Vlastnosti

Vzhled. Stejnorodá bílá suspenze, velmi hustá, prakticky bez pachu

Zinci oxidi suspensio cum levomentholo – Suspenze oxidu zinečnatého s levomentholem

ve směsi glycerolu 85% (C3H8O3; Mr 92,09) a slizu bezvodého koloidního oxidu křemičitého, s přídavkem levomentholu (C10H20O; Mr 156,27) a ethanolu 85%.

Obsah:
– oxid zinečnatý: 23,75 % až 26,25 %;
– glycerol: 20,4 % až 22,6 %;
– levomenthol: 0,25 % až 0,35 %.

Příprava

Zinci oxidum (0252) 25,0 g
Talcum (0438) 25,0 g
Glycerolum 85% (0497) 25,0 g
Ethanolum 85% 3,0 g
Silica colloidalis anhydrica (0434) 1,0 g
Levomentholum (0619) 0,3 g
Aqua purificata (0008) ad 100,0 g
Bezvodý koloidní oxid křemičitý se v třence postupně smíchá s částí čištěné vody. Oxid zinečnatý se smíchá s mastkem a postupně se přidá glycerol 85% a sliz bezvodého koloidního oxidu křemičitého v čištěné vodě. K hotovému zásypu se přidá roztok 0,3 g levomentholu ve 3,0 g ethanolu 85%, suspenze se doplní čištěnou vodou do celkové hmotnosti a důkladně se promíchá.

Vlastnosti

Vzhled. Bílá suspenze, pachu po mentholu

Hodnocení referátu Slizy a suspenze

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Pouskina
  3. květen 2018
  2 976×
  542 slov

Komentáře k referátu Slizy a suspenze