Scott, Walter - Ivanhoe

Příběh se odehrává v Anglii ve 12.století, tedy asi 200 let po bitvě u Hastings, kdy angličtí Sasové byli poraženi a podmaněni francouzskými Normany. Mnoho šlechtických rodů bylo vyvražděno, nebo jim byl zabaven všechen majetek a rozdělen mezi normanskou šlechtu. Většina obyvatelstva byla nucena pracovat na normanských polích v podmínkách ne nepodobných otroctví. Ostatní museli pravidelně odvádět velmi vysoké daně. Takže se nelze divit, že ani po skoro dvou stoletích neuhasla nenávist Angličanů vůči normanským dobyvatetelům. Na trůn se dostal, využívaje nepřítomnosti svého bratra Richarda, princ Jan. Norman
ský útisk, bída, nemoci…, to vše dohromady přimělo Angličany toužit po návratu krále Richarda, jehož pevná ruka je jako jediná mohla vyvést z z těchto utrpení. Ten je však zajat ra-
kouským panovníkem při návratu z třetí křížové výpravy. Zde začíná příběh knihy.

Dva poddané sira Cedrika, jednoho z mála zbylých saských šlechticů, zastaví družina Normanů s dotazem na cestu k Cedrikovi. Páč oba ale znají pánovu vznětlivost k lidem tohoto druhu, poradí jim cestu opačným směrem. Tam však narazí na poutníka, který má namířeno stejným směrem. Na jejich žádost je tam zavede. Sir Cedrik je ze slušnosti přijme a nabídne jim nocleh, který ochotně přijmou. Vůdcem oné družiny je rytíř Brian de Bois-Guillbert, který se dozvěděl o kráse Cedrikovy chráněnkyně Roweny, jím samotným považované téměř za dceru. Jenže Cedrik by rád provdal Rowenu za svého přítele Athelstana, čímž by upevnil svou moc. Vždyť i svého syna Wilfreda z Ivanhoe vyhnal z domu, protože se do Roweny zamiloval. Toho všeho si je de Bois-Guillbert dobře vědom, ale přesto uhne pohledem z její tváře až po důrazném napomenutí sira Cedrika. De Bouis-Guillbert je templář, který se nedávno vrátil z Palestiny z třetí křížové výpravy, kde bojoval mimo jiné i proti králi Richardovi a jeho rytířům, mezi které patřil i Ivanhoe. Templáři byli členové řádu „Chudých rytířů Kristových.“ To se ale rozhodně o de Bois-Guillbertovi říci nedalo. De Bois-Guillbert je krutý, sobecký a ani náhodou netrpí předepsanou chudobou a užívá si všech neřestí, co to dá. Zejména ho lákají mladé nevinné dívky...
Při poutníkově poznámce o odvaze vyjde najevo, že de Bois-Guillbert byl kdysi v Palestině vyzván Ivanhoem na souboj a poražen. Poutník i Rowena se zaručují, že pokud se Ivanhoe objeví v Anglii, jistě si souboj s dB-G zopakuje. O několik dní později pořádá princ Jan ve městě Ashby rytířské zápasy, jež mají zvednout jeho popularitu u prostého obyvatelstva. Jeho pět rytířů je poraženo neznámým rytířem, jenž nese na svém štítu nápis „Vyděděný.“
Ačkoli se stává jednoznačným vítězem, odmítá odhalit svou tvář. V druhém kole se objevuje další neznámý rytíř, celý v černém. V boji se chová zcela apaticky a jen koncem zápasu pomůže Vyděděnému. Ten se stává opět vítězem. Je však těžce zraněn a padá u Roweniných nohou do bezvědomí. Jeho totožnost je prozrazena. Je to Ivanhoe.
Sir Cedrik je s Rowenou a se svou družinou přepaden v noci normanskými vojáky, převlečenými za zbojníky a odvlečen na hrad rytíře Reginalda Front-de-Boeuf, kde se chce s Rowenou i přes její nechuť oženit další normanský rytíř de Bracy. Jeho pomocník dB-G si dělá chutě na židovskou dívku jménem Rebeka, doprovázející Rowenu. Zraněný Ivanhoe je zajat také. Když se to dozví černý rytíř, rozhodne se s pomocí Robina Hooda a jeho bandy hrad dobýt a zajatce osvobodit. Front-de-Boeuf je smrtelně zraněn, de Bois-Guilbert uniká unášeje Rebeku s sebou a de Bracy je zajat černým rytířem. Ten mu odhalí svou tvář a nechá ho běžet. Černým rytířem není nikdo jiný, než Richard Plantagenet (Lví Srdce).
Rebeka je mezitím odvlečena do klášterního sídla, kde je obviněna z čarodějnictví a odsouzena k smrti. Těsně před vykonáním rozsudku přijíždí vyléčený Ivanhoe a hodlá se utkat s de Bois-Guilbertem o Rebečinu čest.
Templář umírá a Rebeka je osvobozena. Richard se vrací zpět na trůn a Cedrik svolí k svatbě Ivanhoea s Rowenou.

Hodnocení čtenářského deníku Scott, Walter - Ivanhoe

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. srpen 2007
  3 683×
  646 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Scott, Walter - Ivanhoe