Scott, Walter - Ivanhoe

Děj knihy se odehrává ve 12. století, kdy panovník Anglie Richard Lví srdce podnikl křížovou výpravu do Svaté země. Zemi spravuje jeho krutý bratr Jan. Všichni očekávají návrat Richarda, který ale upadl do zajetí. V zemi panuje hladomor a bída.
Do sídla selského Franklina Cedrika přijíždí návštěva, královský převor Aymer a rytíř Brian de Bois Guilbert. Jsou přijati a jsou zvědavi na lady Rowenu, jež je velmi krásná. O přístřeší žádají i mladý poutník a žid Izák. Jsou taktéž přijati. Lady se ptá mladého poutníka na zprávy o Wilfredovi, Cedrikově synu, jehož Rowena miluje. Poutník ji však toho moc neřekne. Žid i poutník ještě stejnou noc prchají před rytířem a ukrývají se u svého příbuzného.

Chystá se veliký turnaj, jehož se účastní i mladý poutník. Hned první den vyhrává turnaj neznámý rytíř, který má na štítu napsáno "Vyděděný". Chce zabít de Bois Guilberta, kterého zjevně nenávidí. Druhý den vítězí opět neznámý rytíř, když mu na pomoc přichází Černý rytíř. Když lady Rowena nasazuje vítězi korunku, klesá rytíř k zemi a lady v něm poznává Wilfreda, který si říká Ivanhoe. Cedrik mu chce pomoci, ale nemůže, odnášejí ho neznámo kam.

V turnaji lukostřelců zvítězí Robert z Locksley, který trestá se svými druhy bezpráví na prostých lidech. Na cestě z turnaje je přepaden Cedrik baronem Front-de-Boeuf s de Bois Guilbertem a s de Bracym, který chce Rowenu za ženu. Přepaden je i Izák s dcerou Rebekou, která opatruje nosítka s Wilfredem. Všichni jsou vězněni na Front-de-Boeufově hradě. Baron požaduje výkupné. Sluha Gurth a šašek Wamba se setkají s Černým rytířem, aby zajatcům pomohl. Dají se dohromady s Robertem z Locksley a obléhají hrad. Po krutém boji jsou zajatci osvobozeni, pouze Rebeka je unesena de Bois Guilbertem na hrad templáře Malvoisina.

Na hrad přijíždí velmistr Beaumanoir. Je pobouřen chováním de Bois Guilberta, ale zmírní hněv, když je Rebeka obviněna z čarodějnictví. Je odsouzena k upálení. Rebeka je hrdá a odmítne utéci s de Bois Guilbertem. Templářský velmistr ji dovoluje, aby její nevinu prokázal rytíř v souboji s de Bois Guilbertem. Ví, že je Ivanhoe zraněn a tak ho žádá, aby vyhledal někoho, kdo bude bojovat.

Když je Rebeka už na hranici, přijíždí na poslední chvíli Ivanhoe a začne bojovat s de Bois Guilbertem. Jen lehce se ho dotkne a de Bois Guilbert umře, tak ho Bůh potrestal za zlé skutky. Přijíždí Černý rytíř, všem se představí jako Richard lví srdce a ztrestá zpupné templáře.

Athelstane, snoubenec Roweny, vrací Roweně slovo, aby si mohla vzít Wilfreda. Po svatbě je navštěvuje Rebeka, věnuje manželům šperk a odjíždí s otcem do Španělska.

Hodnocení čtenářského deníku Scott, Walter - Ivanhoe

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. září 2007
  4 357×
  430 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Scott, Walter - Ivanhoe