Sienkiewicz, Henryk - Křižáci

Historický román Křižáci je asi nejznámějším Sienkiewiczovým dílem. Předcházeli mu známá Trilogie - Ohněm a mečem, Potopa, Pan Wolodyjowski (obraz Polska 16. a 17. století); další význačné dílo, římská Quo Vadis - roku 1905 dokonce oceněné Nobelovou cenou. Křižáci byli vydáni roku 1900 (vycházeli též v časopisu na pokračování 1897-1900 ) po několikaleté tvrdé autorově práci, snažící se zachytit co nejreálnější obraz Jagellonského Polska za vlády Vladislava Jagella spojené s velkými problémy s řádem Německých rytířů („Křižáci“) zakončené velkou bitvou u Grunvaldu r. 1410. Touto knihou se Sienkiewicz snažil ukázat na Polské vlastenectví a na vyhlazovací protipolskou politiku Pruska okupujícího část polského území. V té době se celý polský národ připravoval na oslavu 500. výročí bitvy u Grunvaldu, které připadlo na rok 1910. Proto je pochopitelné, že tento román o vítězství Poláků nad řádem Německých rytířů byl velmi aktuální a vítaný. Křižáci, vydaní po 25 letech Sienkiewiczovy literární činnosti, jsou označováni za mezník jeho tvorby a zařadili ho vedle největší jména tehdejší literatury.
Romanticky zabarvený děj i postavy předvádějí reálná fakta boje Poláků a jejich spojenců (Litevci, Češi,…) proti územní expanzi řádu Německých rytířů. Román přesvědčivě zachycuje proradnost , krutost a rozpínavost křižáků a neoblomnost, velkorysost a morální převahu polských šlechticů hájících svou zem, zájmy prostých lidí a křesťanské principy. Z množství postav značnou pozornost věnoval autor sympatickému českému vladykovi Hlavovi, který je věrným zbrojnošem hrdiny románu Zbyška. Podrobně vyprávěný ústřední příběh je prokládán přitažlivým vylíčením života na královském dvoře v Krakově, na šlechtických sídlech a křižáckých hradech, rytířských turnajů, dramatických srážek a bitev, lovů, hostin i všedního života na venkově.Působivá přírodní líčení, zachycující atmosféru všech ročních období, prohlubují emocionální působení románu, který je prosycen humanismem přirozených lidských vztahů a optimistickým přesvědčením o životaschopnosti a perspektivách mladého polského národa.
Kniha se mi moc líbila ( 2 svazky) a přečetl jsem ji doslova jedním dechem, neboť historie středověku je pro mne velmi oblíbeným tématem a vždy si proto přečtu rád nějakou knihu (či shlédnu film ) od autora, o kterém vím, že o historii této doby něco ví a dokáže to skloubit s kvalitním příběhem, což je právě Sienkiewiczův případ. On dokázal dát dohromady historická fakta, realistický popis tehdejší společnosti a atraktivní děj knihy, což dokáže málokterý spisovatel v takové kvalitě. To jsou hlavní důvody proč jsem si knihu přečetl vedle několika doporučení od různých osob a můžu ji směle doporučit i těm co ji ještě nečetli (i když takových asi moc není).

Hodnocení čtenářského deníku Sienkiewicz, Henryk - Křižáci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. září 2007
  3 769×
  398 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Sienkiewicz, Henryk - Křižáci