Stevenson, Robert Louis - Ostrov pokladů

Knížka je o malém chlapci jménem Jim Hawkings, který žije se svým otcem a matkou a pomáhá jim v hostinci u Admirála Benbowa. Jednoho dne se k nim nastěhuje nějaký muž s truhlou. Ten zaplatil Jimovi, že mu má říct, jestli se u dveří objeví jednonohý námořník. Po nějaké době Jimův otec zemřel. Objeví se zde jednonohý slepec, který říká muži s truhlou Bill a dá mu černou pečeť. Bill se vyděsí a padne mrtvý k zemi. Jimova matka se rozhodne otevřít jeho truhlu a vzít si peníze, které jim Bill dlužil.Nestačí si ovšem vzít celou částku, protože jejich hostinec napadli piráti vedeni slepcem, a proto si Jim vezme balíček ve voskovaném plátně a utíkají se schovat pod most. Piráti prohledají dům, ale balíček nenajdou, a když vyběhnou ven, zastihnou je jezdci na koních. Piráti se rozutečou, ale slepec je udupán koněm. Jim odnese balíček k doktoru Liveseyovi a k baronu Trelawneyovi, kde ho rozbalí a zjistí, že je to mapa ostrova, kde jsou vyznačeny polohy pokladu. Baron se rozhodne, že najmou loď na které budou poklad hledat.

Baron odjel do Bristolu, kde najal loď, posádku a koupil vybavení. Jedni z členů posádky byli lodní kuchař Dlouhý Janek Silver a kapitán Smollett. Před vyplutím dorazili Jim, doktor Livesey a sluhové Redruth, Hunter a Joyce. Kapitánovi se posádka již od začátku nelíbila, a proto bylo rozhodnuto, že zbraně a střelivo se přemístí do zadní části lodi. Celá plavba proběhla v celku pokojně, až na to, že se jednoho dne ztratil důstojník Arrow. Až jednoho dne několik dnů před koncem plavby si Jim vlezl do sudu pro jablka, kde vyslechl rozhovor Janka Silvera, který přemlouval plavčíka Handse, aby se přidal k jejich vzpouře. Jim to samozřejmě hned řekl svým přátelům. Shodli se na tom, že z posádky nemohou věřit nikomu, a že prozatím budou dělat jako že o ničem nevědí.

Když se dostali k ostrovu, morálka posádky značně poklesla, a tak dal kapitán příkaz k tomu, že můžou na loďkách doplout k ostrovu. Kapitán se domníval, že Silver posádku umravní, protože vzpoura měla vypuknout až na zpáteční cesty, kdy už na lodi bude poklad. Jim v poslední chvíli vlezl do jedné z loděk. Na ostrově utekl do lesa a byl svědkem zabití dvou členů posádky, kteří se nechtěli přidat na Silverovu stranu. Celí vyděšený utíká pryč a narazí na muže jménem Benjamin Gunn, který zde byl před třemi lety vysazen, protože nenašel poklad o kterém tvrdil, že tady je. Teď po Jimovi chtěl, aby se přimluvil u barona, aby ho vzal s sebou na zpáteční cestu.

Když na lodi zjistili, že Jim je pryč, zneklidnilo je to a tak se rozhodly, že opustí loď. Na dvou loďkách dorazily ke břehu, stráže, které je zahlédli naštěstí nešli informovat Silvera, a asi po 100 yardech dorazili ke srubu, který byl vyznačen na mapce. Vrátili se ještě jednou na loď pro zásoby a kapitánu Smolletovi se podařilo jednoho ze vzbouřenců, Abrahama Graye, vrátit na svoji stranu. Zbývající posádka lodi začala po člunech střílet z děla. Kousek od břehů je koule těsně minula, ale loď se v důsledku velkého naložení nákladem potopila. Všichni utíkali ke srubu. Těsně před ním se z strany objevila skupinka pirátů, podařilo se jim je zahnat, ale Tom Redruth byl zabit. Jim poté došel do srubu za přáteli. Ráno se u jejich srubu objevil Silver s bílou vlajkou a chtěl vyjednávat. Tvrdil, že se jim to v noci vydařilo (i když po pravdě nikdo moc nevěděl oč jde, ale tušili, že za to může Ben Gunn) a proto kapitánovi navrhl, že chce mapu, kde je vyznačen poklad a na oplátku jim zachrání život. Kapitán Smollett mu řekl svůj návrh : že, pokud přijdou neozbrojeni, vsadí je do želez a odveze do Anglie před soud. Silver se rozčílil a tvrdil, že je piráti za hodinu napadnou. Kapitán všem udělal příkazy, jak co udělat a kam se postavit, aby byli připraveni na útok. Piráti opravdu zaútočili, jejich útok se podařilo odvrátit, ale za cenu, že zabili Joyce a zranili Huntera a kapitána Smolletta.

Piráti se již neukázali a doktor Livesey šel někam pryč. A Jim, kterému se ve srubu vůbec nelíbilo si vzal suchary a pušku a utekl.Došel písčinu, kde měl Ben Gunn svůj vlastnoručně vyrobený člun a vyrazil na moře. Mezitím se setmělo a on se snažil na značně vratkém člunu doplout k lodi. Když se k ní dostal rozhodl se přeříznout kotevní lano, aby odliv odnesl loď na moře. To se mu povedlo, ale lodičku to odneslo také. Jim v ní nakonec usnul. Když se probuudil loď, která se neobratně pohybovala po hladině. Jim k ní připlul a pomocí lan vyšplhal nahoru, ale kocábka se mu při tom potopila. Na palubě objevil 2 muže : jeden byl mrtvý, druhý zraněný – jmenoval se Hands. Jim s Handsem se dohodli, že mu pomůže dopravit loď do Severní zátoky, kde mohla přečkat i bez kotvy. Hands chtěl, aby mu Jim došel pro něco k pití, ale Jim zjistil, že má nůž a chce ho zabít. Jimova chvilka nepozornosti, způsobená příjezdem do zátoky, rozhodla o tom, že Hands zaútočil. Jim se uhnul a poté co loď najela na písčité dno, Jim vyšplhal do ráhnoví, odkud Handse zastřelil. Na laně se spustil do vody a přebrodil se na souš. Odtud zamířil ke srubu avšak když do něj vstoupil padl přímo do rukou pirátů.

Ve srubu Jim zjistil, že všichni jeho přátelé někam odešli a Silverovi zde zanechali zásoby i s mapkou, kde je poklad. Silver přestal být oblíbený, a proto dostal černou pečeť, na které bylo napsáno „Sesazen“. Silver se rozčílil a podařilo se mu získat námořníky zpět na svoji stranu. Silverův přístup k Jimovi se dočista změnil, bylo to tím, že se snažil zachránit před šibenicí. Ráno do srubu přišel doktor Livesey, aby se podíval na nemocné a zraněné námořníky. Řekl jim, že si chce s Jimem pohovořit. Silver k tomu dal svolení, když Jim slíbil, že neuteče. Když Jim přišel k doktorovi, doktor mu vyčítal, že utekl ze srubu, ale když mu pověděl o tom, že ukryl loď do Severní zátoky, doktorův přístup se rázem změnil. Potom se k nim přibelhal Silver a žádal doktora, aby v případě, že se dostanou zpět, pokusil se, aby nedostal šibenici. Doktor k tomu svolil a ještě mu navíc řekl, že až najdou poklad strhne se pořádná bouřka. Druhý den se všichni vydali hledat poklad. Na mapce bylo napsáno : Vysoké stromy směr S a SV. Ostrov kostlivců SV a S. Deset stop. Hledali tedy vysoké stromy na hoře Dalekohled. Když vystoupali na jednu planinu zjistili, že v přímé linii s ostrovem Kostlivců jsou pouze tři vysoké stromy. Potom se opět dali na pochod, najednou začal zničehonic někdo zpívat písničku, kterou kdysi zpíval kapitán Flint, všechny to tak vyděsilo, že se museli zastavit. Tuhle písničku obstaral Ben Gunn a potřeboval jej doktor Livesey, aby se dostal k pokladu dřív než oni. Po chvíli se piráti uklidnili a vyrazili tryskem k poslednímu stromu. U něho objevili hlubokou jámu, poklad už někdo vykopal!!! Silver s Jimem opatrně obešli jámu, protože piráti už zase začali nadávat na Silvera. Silver dva z nich zastřelil a tři zbývající se dali na útěk. V tu k nim přiběhl doktor Livesey, museli jít rychle ke člunům, aby tam byli dřív než oni. Tam se setkali s Benem, který již poklad dávno našel odnesl ho do své jeskyně. Proto mohl dát doktor Livesey mapku pirátům. Druhého dne začali odnášet poklad z jeskyně na loď. Když konečně poklad na loď dostali, chystali se odplout a tři piráti k nim přiběhli a prosili je, aby je tam nenechávali, aby je vzali s sebou, ale doktor Livesey jim řekl o jeskyni, kde jim nechal nějaké zásoby a pušky. Piráti prosili dál, ale nebylo jim to nic platné, protože loď již odplouvala, na poslední chvíli po nich jeden z pirátů vystřelil, kulka naštěstí nikoho netrefila. Dopluli do nejbližšího přístavu španělské Ameriky, aby zde najali nějaké námořníky. Když se vrátili na loď, Ben Gunn jim řekl, že Silver utekl s částí pokladu, to nikomu moc nevadilo, hlavně, že se ho zbavili. Když se vrátili domů každý dostal spravedlivý díl ze svého pokladu. Ben Gunn své peníze téměř okamžitě utratil, a proto dostal u barona Trelawneye místo vrátného.

Hodnocení čtenářského deníku Stevenson, Robert Louis - Ostrov pokladů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. leden 2008
  8 814×
  1364 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Stevenson, Robert Louis - Ostrov pokladů