Weiss, Jan - Dům o tisíci patrech

Celý příběh se odehrává v “Nové Babylónské věži“ tzv. Mullerdómu. Je to vysoký mrakodrap, avšak nepředstavujme si podobu vysokého domu na malé ploše. Mullerton je svět sám pro sebe. Každé z tisíce pater je vlastně rozlehlým městem. Jeho výška není ukončena, neboť horní patra se neustále staví do výše.

Ústřední postava knihy, Petr Brok, se snaží najít tyrana, Boha a vládce Mullerdómu v jedné osobě, aby ho zabil. Byl vyslán, aby zbavil Zemi terorvládce. Pří svém putování dómem je neviditelný. Na svém putování potkává mnoho zajímavých lidí a začíná chápat nesnesitelnost Mullertonu. Na počátku si totiž nic nepamatuje ze svého minulého života. Zjišťuje základní údaje o tom, co tam dělá ze zápisníku, který u sebe našel. Nevěděl, kdo je, kde je, ani co tam dělá. Postupem času se dozvídá o sobě nové skutečnosti. Poznává princeznu Tamaru, která chce utéci z tohoto domu bez oken a denního světla. Zamilovává se do ní a ona mu pomáhá s hledáním vládce Ohisvera Mullera. Podle něho se jmenuje platidlo, lidé ho vzývají jako Boha, dle jeho milenek se nazývají ulice a veškerá moc je soustředěna pouze do jeho rukou. Současně s pobytem P. Broka probíhá v dómu revoluce za svržení Ohisvera a Brok povstalcům pomáhá. Princeznu Tamaru posílá domů, pryč z té děsivé stavby a sám nachází Mullera. Při jejich souboji mu Ohisver nabízí všechny poklady světa, jen aby ho nezabil a přidal se k němu. Brok ale rezolutně odmítá a zabíjí ho. Tím ovšem končí i existence Mullertonu, který se hroutí a hl. hrdina v něm umírá. Vyústěním, které jsem určitě neočekával, je probuzení P. Broka jako válečného zajatce po prodělané tyfové horečce. On si s ulehčením uvědomuje, že to byl POUZE sen!

Petr Brok – čestný, bojující proti nespravedlnosti, ostatními popisován jako nový Bůh
Ohisver Muller – malý mužík skrývající se pod různými převleky, podlý, panovačný, Brokem charakterizován jako stvůra (př.: napsal knihu Mučení květin) nemající zábrany opravdu před ničím.
princezna Tamara – kráska, zamiluje se do neviditelného Broka, spravedlivá, ale současně i lstivá

Autor chtěl určitě dosáhnou toho, aby skutečnost vypadala jako sen a sen jako skutečnost. Myslím si, že jeho záměrem bylo napsat podobenství kapitalistického světa, jako šílenou, nesmyslnou a chaotickou stavbu Mullertonu.

Jazykový rozbor:
převážná část textu er-formou; část ich – forma (přímá řeč)
princip času chronologický
spisovná čeština
archaismy (rozjitřují . . .)
Tematika:
Celkové téma: život pod vládou Ohisvera Mullera
Hlavní téma: hledání vládce a snaha ho zabít
Vedlejší téma: spolupráce s princeznou; využívání stavu neviditelnosti
Epizoda: návštěva města West-westeru
Kompozice:
rozsáhlé funkční popisy prostředí a postav
nečekané vyústění díla – vše pouze sen

Hodnocení čtenářského deníku Weiss, Jan - Dům o tisíci patrech

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. únor 2008
  5 369×
  417 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Weiss, Jan - Dům o tisíci patrech