Bájná česká knížata

Období působení těchto bájných knížat je na prahu české historie. O tomto období lze říct velmi málo nebo téměř nic.

PŘEMYSL, NEZAMYSL, MNATA, VOJEN, VNISLAV, KŘESOMYSL, NEKLAN A HOSTIVÍT- to je osm legendárních českých knížat z časů pověstí. Nemáme o nich žádné konkrétní údaje, životopisy ani zprávy o vladařských skutcích.dozvídáme se o nich pouze z Kosmovi Kroniky české a z Dalimilovi kroniky, ale tyto informace nejsou nijak podloženy.

PŘEMYSL byl zvolen kněžnou Libuší, která vyslala pro budoucího knížete svého koně a ten dovedl Přemysla až k branám Libušina sídla, když byl Přemysl u hlavní brány už se chystala svatba.po Libušině smrti nastala v zemi Dívčí válka.v této době dal Přemysl vybudovat tvrz Vyšehrad a po ukončení dívčí války nechal zbořit Děvín.

Když Přemysl zemřel vládl v zemi NEZAMYSL a po něm MNATA a po Mnatovi VOJEN o kterém je známo, že když byl ještě plný sil nechal zem rozdělit svým dvěma synům.Luckou zem(která byla později přejmenována na Žatecko) měl spravovat Vlastislav a Českou zem spravoval VNISLAV(někdy také Unislav) který ale záhy zemřel a na jeho místo byl dosazen KŘESOMYSL po Křesomyslovi NEKLAN.

NEKLAN byl údajně velmi dobromyslný, ale bál se bojovat,a tak za sebe do bojů vysílal Tyra-Čestmíra jenž působil na lidi jako Neklanův dvojník.Tyr-Čestmír pobil v lucké válce(ve které také zemřel)všechny Neklanovi nepřátele kromě Vlastislavova syna. Neklanovi se zželelo tohoto sirotka knížecího původu a svěřil ho do opatrovnictví příteli Durynkovi ten však děcko podle zavraždil v přesvědčení že mu bude kníže vděčný a jel ke knížeti žádat odměnu.Neklanova odměna byla taková, že si směl Durynk sám vybrat jakou smrtí zemře.Měl dvě možnosti probodnout se vlastním mečem nebo se oběsit.Durynk zvolil ten druhý způsob smrti a tak se na louce kousek za Prahou oběsil na staré vrbě.
Neklan měl dva syny starší HOSTIVÍT se stal po neklanově smrti knížetem a mladší Děpolt zdědil zem Kouřimskou.

I Hostivít měl svého nástupce kterým se stal Bořivoj, ale o tom se zmiňují historické prameny podrobněji a je dokázáno že skutečně žil

Hodnocení referátu Bájná česká knížata

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 637×
  343 slov

Komentáře k referátu Bájná česká knížata

Jarosl. Kroulík
Autor(ka) tohoto referátu by si měl zopakovat 1-5. třídu Základní školy. Naučil by se kde psát i nebo y. Rovněž by se dověděl, že na začátku věty se píše velké písmeno. O řadě chybějících čárek ani nemluvím. Kroulík.