Druhá světová válka - datumy

Východní a severní Evropa

1939 (srpen) Podepsán německo-sovětský pakt o neútočení
1939 (září) Německo a Sovětský svaz napadají Polsko
1939 (listopad) Sovětský svaz útočí na Finsko
1940 (březen) Finsko a Sovětský svaz podepisují příměří
1940 (duben) Německo vstupuje do Dánska a Norska
1940 (červen) SSSR anektuje Litvu, Lotyšsko a Estonsko
1940 (říjen) Itálie zahajuje invazi do Řecka a Albánie
1940 (říjen) Německo a Itálie útočí na Rumunsko
1941 (duben) Německo zahajuje invazi do Jugoslávie, Řecko se vzdává Německu
1941 (červen) Německo přepadá Sovětský svaz (operace Barbabosa)
1941 (září) Začíná obléhání Leningradu (trvá do ledna 1944)
1941 (listopad) Sovětský protiútok proti Německu
1942 (leden) Hitler přijímá politiku“konečného řešení“ směřující k vyhlazení Židů
1942 (září) Počátek německého obléhání Stalingradu (do ledna 1943)
1943 (leden) U Stalingradu se vzdává německá armáda
1943 (duben) Povstání varšavských Židů, 60 000 jich umírá
1943 (červen – srpen) Rusové porážejí německou ofensivu ve velké tankové bitvě u
Kursku
1943 (listopad) Rusové znovu dobývají Kyjev
1944 (leden) Po 900 dnech končí obléhání Leningradu
1944 (duben) Rudá armáda dobývá Krym
1944 (červenec) Sovětské jednotky vstupují do Polska, (srpen) druhé polské
povstání
1944 (říjen) Sovětská vojska osvobozují Bělehrad
1944 (říjen – listopad) Spojenecké síly osvobozují Řecko
1945 (leden) Rudá armáda vstupuje do Budapešti, Varšavy, Osvětimi
1945 (květen) Berlín se vzdává Rudé armádě

Západní Evropa

1939 (září) Francie a Británie vyhlašuje válku Německu
1940 (květen) Německo zahajuje invazi do Nizozemí a Dánska
1940 (červen) Itálie vyhlašuje válku Británii a Francii
1940 (červen) Německé jednotky vstupují do Paříže, pád Francie
1940 Nad jižní Anglií probíhá bitva i Británii
1941 (červenec) Sovětský svaz a Británie podepisují smlouvu o vzájemné pomoci
1941 (srpen) Churchill a Roosevelt podepisují Atlantickou chartu (pro OSN)
1941 (prosinec) Německo vyhlašuje válku Spojeným státům
1942 (srpen) Spojené státy zahajují nálety na Evropu
1942 (listopad) Po spojenecké invazi do severní Afriky Německo okupuje
vichistickou Francii
1943 (červen) Spojenecké síly se vyloďují na Sicílii
1943 (září) Itálie se vzdává Spojencům, Němci okupují Milán a Řím
1943 (říjen) Itálie vyhlašuje válku Německu
1944 (červen) Den-„D“ Spojenecké jednotky se vyloďují v Normandii
1944 (srpen) Spojenci osvobozují Paříž
1945 (únor) Masivní spojenecké nálety na Drážďany
1945 (březen) Spojenci překračují Rýn
1945 (květen) Německo Kapituluje

Rozdělená Západní Evropa

1945 Postupimská konference rozhoduje o poválečném postavení Německa
1947 Spojenecké státy poskytují západní Evropě pomoc prostřednictvím
Marshalova plánu
1948 – 1949 Letecký most zásobuje západní zóny Berlína, které jsou pod sovětskou
blokádou
1949 Podepsána Severoatlantická smlouva, založeno NATO
1955 Spojenci ukončují okupaci západního Německa a Rakouska, západní Německo
vstupuje do NATO
1957 Římské smlouvy ustavují Evropské hospodářské společenství, vstupuje
v platnost v lednu 1958
1966 Francie vystupuje z NATO
1967 Francouzský prezident de Gaulle podruhé vetuje žádost Británie o vstup do
EHS
1968 Studentské bouře v Paříži téměř přivodily pád vlády, nepokoje v Západním
Německu a Británii
1974 Turecko napadá severní Kypr
1974 Svržena portugalská pravicová vláda
1977 Po Frankově smrti se konají první španělské poválečné volby
1979 Vůdkyně konzervativní strany Margaret Thatcherová se stává britskou
ministerskou předsedkyní
1986 Portugalsko a Španělsko vstupují do Evropského společenství

Rozdělená Východní Evropa

1947 – 1948 Sovětizace vlád zemí východního bloku
1949 Založena RVHP pro integraci východoevropských ekonomik
1956 V Maďarsku propuká protisovětské povstání
1961 Postavena berlínská zeď, aby zabránila emigraci z Východu na Západ
1968 Československé „Pražské jaro“ končí invazí vojsk Varšavské smlouvy
1970 – 1972 Ostpolitik, politika uvolnění Spolkové republiky Německo vůči NDR a
zemím východního bloku
1975 Závěrečný akt helsinské konference potvrzuje poválečné hranice Evropy a
nastoluje otázky lidských práv ve východní Evropě
1980 Založena Solidarita, polské odborové sdružení
1989 Stržena berlínská zeď, pád režimu v Maďarsku, Polsku, východním Německu, Bulharsku, Československu a Rumunsku

Hodnocení referátu Druhá světová válka - datumy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 098×
  536 slov

Komentáře k referátu Druhá světová válka - datumy

kolacky
Pozor, přátelé! Datum je v mn. č. DATA, nikoliv datumy... Ó bóže.
Kler
DATA !!!! ne datumy...