Mayové

Slovo úvodem
Mayové se jako celek dělili na mnoho kmenů a podkmenů a byli nejvýznamnějším staroamerickým národem. Jejich původ je dosud hádankou.

Prostředí
Místo kde žili: (viz slovo úvodem a mapa) Osídlili Guatemalu, poloostrov Yucatán, část mexických států Tabascó a Chiapas, Belize, stejně jako části území Hondurasu a San Salvadoru.
Žili ve Střední až Severní Americe - tudíž tropický pás, což je pod. pás velice „suchý“. Ale Mayové žili nejvíce v tropických pralesech.

Města
Jejich města byla docela velká. Budovy a chrámy (viz. obrázek) jsou postaveny z kamenných kvádrů. Nejznámější město je Chichén Itzá.

Obživa
Věnovali se především zemědělství.
Milovníci čokolády
Staří Mayové dokázali celému světu svou zálibu v konzumaci kakaových bobů a čokolády (samozřejmě že to nebyla čokoláda jak ji známe dnes, jejich čokoláda se vařila z kakaových bobů byla hořká, kořeněná a bez mléka.viz důkazy)
Pěstovali hlavně kukuřice a to tvrdozrná, růžová nebo cukrová .Další důležitou plodinou byly fazole,sladké brambory a rajčata

Společnost
Největším náčelníkem byl halac uinic, kterému byli podřízeni soudci tzv. batabové. Tito batabové spravovali města a vesnice v okolí své působnosti.
Také kněží byli velice schopní jako vědečtí odborníci, hvězdáři,matematici a plnili také své náboženské povinností.
Prostý lid pracoval na polích, ale také stavěl obřadní střediska. Jejich povinností bylo nejen živit svou prací vládce , náčelníka a kněžstvo, ale také odvádět daně nejvyššímu náčelníkovi (Různé plodiny, drůbež ryby, zvěř, ptactvo)
Otroci patřili k poslední vrstvě mayské hierarchie. Otrokem se mohl stát člověk narozením nebo trestem za krádež i jako váleční zajatec. Např. když byl zloděj dopaden osobou kterou chtěl okrást. Barvili si tělo podle společenských vrstev. Např. Válečníci se barvili černě a červeně, kněží modře, zajatce označovali černými a bílými pruhy.

Věda, kultura, náboženství
Náboženství: Mayové prováděli krvelačné obřady. Tyto obřady byly často spojovány s bohem deště, tito obřady byly často vyobrazeny na freskách např. Chichin Itza.
Podle starých Mayů byl stvořitelem světa Hunab Ku tento bůh stvořil lidstvo z kukuřice. Věřili že svět byl několikrát zničen potopou. Měli představu že svět má 13 nebes a 9 podsvětí .
Uctívali bohy např. bůh deště se nazýval Chac byl znázorňován s dlouhým nosem a dvěmi zkroucenými tesáky. Tento bůh byl pro prostého Maye velice důležitý. Další s důležitých bohů, byl bůh kukuřice. Měli i další božstva např. Ach Puch - bůh smrti, Ixtab bylo ženské božstvo sebevraždy. K posvátným obřadům sloužily stupňovité chrámy ve tvaru pyramid.

Kultura: Za vrchol krásy v té době se považovala protáhlá hlava. Toho se dosahovalo tím , že novorozeňatům dali hlavu mezi dvě destičky a tak ji zdeformovali do protáhlé podoby. Tento úkon trval řadu dní. Za krásné považovali šilhání.Matky pověsily dětem na vlasy dvě kuličky a tím dosáhly šilhání. Rty, uši a nosní přepážky si probodávali a dávali si do nich ozdoby. Muži si oblékali bederní pás ozdobený péry. Ženy nosily sukně , které byly vytvořeny tak , že dokonale zakrývaly intimní místa. Na hlavě nosily bavlněný šátek. Jejich obuv byly sandály vyrobené z jelení kůže. Ke kultuře můžeme zařadit i stupňovité chrámy

Věda: Všichni určitě známe Mayský kalendář. Byl rozdělen do dvou roků, posvátný (260 dní) a rok jak ho známe dnes (365.25 dní)

Důkazy
Čokoláda: Archeologové našli zbytky kakaa ve 2600let staré keramické konvici. Takové Mayové používali k přelévání horké kakaové směsi z jedné nádoby do druhé. Tím vytvářeli pěnu. Ta prý byla jejich nejolíbenější. Mayové si kakao a čokoládu natolik cedili, že kakaové boby používali jako platidlo.

Hodnocení referátu Mayové

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 756×
  555 slov

Komentáře k referátu Mayové

XXXD
Moc dekuji pomohlo mi to
...
Moc děkuji autorům za super pomoc .