Pravěk

Paleolit-(starší doba kamenná) nejdelší úsek pravěkých dějin. Základní surovina (kost, dřevo, kámen)
Způsob opracování kamene -štípání=štípaná industrie.
Archeologické nálezy: hroby lidí, chýše, předměty denní potřeby umělecké předměty, šperky.

Zemi obývalo asi 125 tis. lidí. Základem hosp. života: sběr plodin, lov zvěře= nevýrobní (přisvojovací) způsob života. Existovala přirozená dělba práce.Muž- ochránce, lovec, žena- sběračka plodin, udržovatelka rodu.
Mezolit-(střední doba kamenná) v mezolitu nebyl už jenom lov a sběr jediným způsobem zdrojem obživy.
Začali se tvořit lesy v nich žila les. zvířata, která lovci lovily.

Neolit-(mladší doba kamenná) začali se vyrábět potraviny, a pěstovat obiloviny a luštěniny v Americe brambory.
Začala se vyrábět pevná obydlí. Začaly se vyrábět hliněné nádoby na vaření a uchování potravin. V kultu měla důležitou roli žena-matka. Začali se pohřbívat lidi. Mezi 40 000- 10 000- první komunikace lidí. Zákl. spol. jednotkou je tlupa.

Eneolit- (pozdní doba kamenná) archeologické prameny: sídliště, pevné domy, keramické nádoby, předměty denní potřeby, pohřebiště-Bylany u Kutné hory. V této době vrcholí tzv. neolitická revoluce. Objevuje se tzv. první velká dělba práce (oddělení dobytkářsko-pasteveckých kmenů od zemědělských kmenů)

Doba bronzová- Archeologické prameny: Depoty (hromadné naleziště bronzu a mědi. Různé druhy pohřbů, lidská sídliště, různé druhy keramických nádob. Došlo ke druhé velké společenské dělbě práce (vznik řemesel, oddělení od zemědělství). Nejprve byly známy předměty z mědi zpracování za studena později odlévání mědi do kamenných forem-kadluby. Objevením bronzu byla vyvolána 3 velká dělby společenské práce. Obchodovalo se na velké vzdálenosti.

Starší doba železná- (Hallštatská) v tomto období se objevuje nová surovina železo.Hlubinná těžba: j. Polsko, Dalmácie, Sedmihradsko, Především povrchová těžba: ČM vysočina, Drahanská vrchovina, Blanensko, Mor. Kras. V Býčí skále nalezen v 19. stol. arch. Wanklem obrovské naleziště železných předmětů, bronzový býček a další bronz. předměty. Hallštat- horní Rakousko- Solnohradsko, kde byl objeven rozsáhlý solný důl. Hloubka šachty do 350 m. délka chodeb v podzemí 4 km. Železné a bronzové nálezy, kožené vaky na sůl. Poblíž nalezen hřbitov asi 2 000 lidí. Ne všechny hroby bohatě vyzdobené= společenská diferenciace. Hallštatem končí v Evropě pravěk.

Mladší doba železná-(Latéská) Raná doba dějinná spojená s laténem v Evropě se objevuje etnikum Keltové.
Původní sídla Keltů byla v jihozápadním Německu, východní Francii, přilehlá oblast Švýcarska.
Keltské kmeny: Huedové, Biturgiové, Bójové, Helvetiové, Belgové, Tauriskové, Arueni.
Počátkem 4 stol. zahájili expanzi. Dostali se na Britské o., Na Pyrenejská poloostrov, na Apeninský poloostrov, do stř. Evropy, Na Balkán na sub kontinent Malá Asie-Gatcie.Oppidia- centrum výroby a obchodu výšinná sídla Keltů, budovány na křižovatkách obch. cest., blízko nalezišť surovin. Do nových míst přinášely Keltové laténský styl. šlo o zakřivené linie doplněné zoomorfními a antropomorfními motivy. Keltové na našem uzemí Bójové.
Opidda- asi od 200 př.n.l změnily svůj způsob života. Keltové byly skvělý zemědělci, položily základy kovolitectví, železářství, kovozpracování, dřevozpracování, koželužství.U nás začali razit zlaté mince určené k dálkovému obchodu a stříbrné pro vnitřní obchod.Zlaté platidlo=statéry-Biatec.
Největší poklad nalezen ve Stradonicích u Berouna. Keltská spol. zákl. spol jednotka rodina a rod, největší vážnost nabýval otec(muž), žena měla důstojnou pozici. Nejvyšší spol. jednotkou byl kmen. Včele stál vládce po něm nejvyšší postavení měla šlechta pak svobodni (bohatí, chudí), a nesvobodní (otroci).Důležité postavení měli druidové-kněží.
Bohové:Tarani-bůh nebes, Eusus-obchodu, Tentus-války.
Antropogeneze- vznik člověka: 1. evolucionistickým
2. kreacionistickým
Člověk se dělí do Řádu primátů společné znaky:očnice jsou umístěny dopředu, přední mozek je mohutně vyvinut, palec je oponovatelný prstům, mléčné žlázy jsou v páru umístěny na hrudi.
Podřád- opice- opice starého světa- úzkonosé, Čeleď hominidi tuto čeleď je možno pochopit pomocí tzv. příbuznou čeledí.Nejstarším Rodem čeledi hominidi je Austalopithesus existovaly Druhy- a. robutus, a. afarensis, nejvyšším Rodem HOMO
druhy: H. Habilis- člověk zručný
H. Erectus- člověk vzpřímený
H. Sapiens -člověkrozumnný
poddruh: H. Sapiens Sapiens- člověk dnešního typu
H. Erectrus Pekinesis
H. Sapiens Steinheimn
-nejčastěji používané materiály z níž se vyráběly nástroje: radiolarit, obsidián, křemenec, křemen, křišťál, rohovec.
-Australopythecus- ploché stoličky, krátké špičáky, otvor ze spodiny lebeční byl uprostřed-Taunské dítě-výlisek mozkovny.
-počátek paleolitu malby na stěnách jeskyně, drobná plastika, řezby, rytecká práce.
-vrchol pravěkého umění (45-10 tis. let) nástěnné malby nacházejí se od Uralu až po Střední Evropu.V Evropě nejvíce Franskohyspánská oblast. Nástěnné malby v: Lascoux, Naux, Rouffignau, Peck Merle, Kapová jeskyně, Čoid čenker, Tuc´d Audauber- sousoší pářících se bizonů, důkazy rituálního tance, ALTAMIRA (Sixtinská kaple pravěku) reálně zachycená těla zvířata, Pekárna- souboj bizonů a pasoucí se koně.
-Dolní Věstonice- jediná v ČR paleolitická plastika VĚSTONICKÁ VENUŠE (29 tis.-15 tis.),
výška 11,5 cm, z kostního tuku popele a zbytu hlíny. Žena měla roli reprodukovat rod, neolitické plastiky Střelická venuše, Hlubomašůvecká venuše.
-Reliktní rasy /rasy určené na vymření/ např.: pygmejové, křováci, eskymáci.

Hodnocení referátu Pravěk

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 299×
  775 slov

Komentáře k referátu Pravěk

silvie
dobrý
jakub.nekola t.jerry(zavináč)atlas.cz
je to zajimave a jsou tam potrebne informace například HOMO EREKTUS HOMO HABILIS