Rozpad římského impéria

Příčiny:
-rozdělení římské říše na diecéze
-zavedení dalších hlavních měst

Projevy:
-sílící christianizace (výjimkou byl císař Iulianus Apostata, snažící se o zvrácení vývoje zpět – pronásledování křesťanů, prosazování tradičních antických božstev)
-nájezdy barbarských kmenů.

375 – Hunové překračují hranice římského impéria

378 – ukazuje se, že armáda již není příliš bojeschopná
- bitva u Hadrianopole (Vizigóti)
- začíná rozpad řím. impéria, barbarské kmeny postupují do vnitrozemí
- smrt císaře -> Theodosius

395 – Theodosius ve své závěti dělí impérium mezi své dva syny
č východní Řím – centrem se stává Konstantinopolis; utváří se z něj Byzanc
č západní Řím – centrem je Ravena (Řím je již zapomenutým městem)
- dekret určující, že se křesťanství stává jediným povoleným náboženstvím říše

410 – Řím poprvé vypleněn Vandaly

451 – poslední římské vítězství – bitva na Katalaunských polích (spojenectví s Germány, porážka Hunů)

476 – zánik západořímské říše (Romulus Augustus – poslední římský císař, sesazen germánským náčelníkem Odoakerem -> první barbarský vládce zbytků Říma)

Hodnocení referátu Rozpad římského impéria

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 716×
  144 slov

Komentáře k referátu Rozpad římského impéria

123
:win k: :winkkkt:
ladislava
dobry