Světová ekonomika

Mezinárodní měnový fond
založen 1914,činnost zahájil 1945
sídlo Washington
v MMF 182 členských zemí:
§ dobré země – dávají peníze
§ slabé země – hlavně čerpají peníze

ČSR patřila k zakládajícím členům
1953 měnová reforma – neinformovali jsme MMF, porušení stanov (socialismus)
1954 jsme byli vyloučeni
1990 jsme opět členy, ale klesli jsme
Orgány
a) sbor guvernérů
nejvyšší orgán – každé země 1 zástupce (guvernér ČNB Tůma)
schází se 1x v roce, poslední byl v Praze, reprezentativní záležitost
b) sbor výkonných ředitelů
řídí běžnou činnost

24 členů
§ 8 stálých – zastupují eko nejsilnějších zemí (USA, Japonsko, Saudská arábie)
§ 16 voleno na 2 roky – zastupují vždy skupinu zemí, ČR v „belgické skupině“ spolu se Slovenskem, Tureckem, Kazachstánem
Zvláštní práva čerpání = SDR
uměle vytvořená měna počátkem 70. let
přestali používat dolary s koncem zlatého standardu
měna jen na papíře, jen ke zúčtování
vznikla výpočtem z koše měn nejdůležitějších zemí
velmi stabilní, malé výkyvy v kurzech – měny se vzájemně vyrovnávají
Kvóty
stanovena SDR
velikost závisí na eko vyspělosti země, vyspělejší – vyšší kvóta

podle výše kvóty se stanoví:
§ členský poplatek
25% poplatku se musí zaplatit v žádané volně směnitelné měně
75 % v národní měně
§ počet hlasů členské země
§ velikost úvěru z MMF
do 25 % kvóty půjčka bez omezení
50 %, 75 %, 100 %, 125 % nárůst omezení

Hlavní cíle
§ podporovat mezinárodní měnovou spolupráci
§ podporovat devizovou stabilitu (kurzů)
§ podporovat rovnováhu v platebních bilancích
§ pomáhat vytvářet mnohostranný mezinárodní styk
Hlavní činnost MMF
a) poskytování konzultací, porad, doporučení
b) poskytování úvěrů
na řešení finančních problémů v oblasti měny
ČR v 90. letech dvě půjčky, obě jsou už splacené
§ na zmírnění následků ropného šoku
§ na zavedení směnitelnosti koruny

 

Světová banka
oficiální název Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
vznikla na stejném jednání jako MMF
sídlo ve Washingtonu
umělá měna SDR

ČSR patřilo k zakládajícím členům
vyloučeni, protože jsme přestali být členy MMF
1990 opět jsme vstoupili
Orgány
stejné jak MMF
c) sbor guvernérů
nejvyšší orgán – každé země 1 zástupce – ministr financí
schází se 1x v roce zároveň s MMF, poslední byl v Praze, reprezentativní záležitost
d) sbor výkonných ředitelů
řídí běžnou činnost

24 členů
§ 8 stálých – zastupují eko nejsilnějších zemí (USA, Japonsko, Saudská arábie)
§ 16 voleno na 2 roky – zastupují vždy skupinu zemí

Hlavní činnost
vznikla aby pomohla dát dohromady válkou zničenou Evropu
změnila náplň – boj proti chudobě ve světě

a) poskytování porad, konzultací, doporučení
zaměřeno na investice
b) poskytování dlouhodobých úvěrů – na investice
půjčuje peníze ze zisku, který si vydělá investicí na světových trzích – peníze z členských příspěvků investuje

příspěvky:
§ 20 % v dolarech nebo zlatě
§ 18 % ve své národní měně
§ zbytek pohotovostní vklad – zaplatí země na požádání (zatím se to nikdy nestalo)
Hlavní cíle
§ podporuje investice do zdravotnictví
§ podporuje investice do školství
§ podporuje investice do infrastruktury – silnice, spoje, energetika, voda
§ podporuje dlouhodobé mezinárodní investice

Dceřiné organizace
vytvořila dceřiné organizace na pomoc rozvojovým zemím
označují se spolu se Světovou bankou za Skupinu světové banky

1. Mezinárodní finanční korporace
založena 1956
cílem je podporovat soukromé podnikání v rozvojových zemích
poskytuje velmi výhodné úvěry – úrok 1 %, splácí se 20 let, možnost odpuštění části dluhu

2. Mezinárodní sdružení pro rozvoj
založeno1960
cílem je podporovat strukturální změny v rozvojových zemích
výhodné úvěry vládě rozvojových zemí
měnit odvětvovou strukturu

3. Multilaterární agentura pro investiční záruky
mnohostranná
založena 1988
cílem je ochrana zahraničních investorů v rozvojových zemích proti neobchodním rizikům – válka, politická změna, přírodní katastrofa

Evropská banka
oficiální název Evropská banka pro obnovu a rozvoj
založena 1990 zeměmi západní Evropy na pomoc zemím východní a střední Evropy
na podporu tržního hospodářství – země EU
sídlo v Londýně
60 členských sátů
umělá měna EURO (z počátku ECU)
Hlavní činnost
poskytování úvěrů vládám i jednotlivým subjektům
Cíle ve střední a V Evropě
§ podpora soukromého podnikání, hl. drobného
§ podpora rozvoje infrastruktury, hl. bankovnictví, telekomunikace
§ podpora investic do ŽP
§ podpora investic ze Z do V a střední Evropy

Orgány
e) sbor guvernérů
nejvyšší orgán – každé země 1 zástupce
f) sbor výkonných ředitelů
řídí běžnou činnost, 23
Poplatek
platí se Evropské bance v měně, na které se dohodnou, stanoví se v Euru

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD
Organisation for economy cooperation and developement
vznik 1960
činnost zahájila 1961
sídlo v Paříži

navázala na Maršalův plán – USA po II. sv. válce
Maršal – ministr financí v USA
cílem plánu bylo pomoci válkou zničené Evropě
socialistické země nepřijaly – Stalin zakázal
Cíle:
§ snaha zvyšovat zaměstnanost v členských zemích
§ sjednat pomoc členských zemí rozvojovým zemím
§ podporovat v členských zemích ekonomický růst
§ snaha o dosažení sociálního blahobytu
Členi:
„Klub bohatých“
30 zemí celého světa

ČR členem od roku 1995
2000 přistoupilo i Slovensko
Činnost
§ shromažduje informace, které poskytuje zdarma
§ teoreticky řeší problémy ve světě
§ nepůjčuje peníze!!!

každoroční příspěvek – velmi nízký, jen na provoz organizace
Orgány:
1. rada – nejvyšší orgán
každá země má jednoho stálého zástupce
schází se 1x v týdnu
1x za rok se sejde na úrovni ministrů financí a zahraničí
2. výkonný výbor – běžná činnost
14 volených členů
3. odborné komise a výbory
kolem 200, počet se stále mění
na konkrétní problém se sestavuje pracovní skupina
po provedení činnosti opět zanikne

 

Světová obchodní organizace – WTO
nahradila GATT, který byl jen provizorní
převzala jeho principy a rozšířila činnost
činnost zahájila 1995
120 členských zemí
sídlo v Ženevě

ČSR zakládajícím členem
byli jsme vyloučeni
1993 ČR opět vstoupila
Cíle:
1. vlastní
§ postupná liberalizace světového obchodu, dopravy a telekomunikací – jeden světový trh
2. převzaté z GATT
§ řešit obchodní spory pouze mírnou cestou
§ chránit domácí trh pouze prostřednictvím cel
§ princip nediskriminace – výhoda poskytnutá v mezinárodním obchodě jedné členské zemi má automaticky platit i pro ostatní členské země

 

Středoevropská dohoda jo volném obchodu - CEFTA
založena 1992
zakladateli jsou čtyři státy - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko
nyní 7 států

Cíl:
§ zrušit mezi členskými státy celní bariéry

Podmínky pro kandidáty:
§ být členem Světové obchodní organizace – WTO
§ uzavřena minimálně asociační dohoda s EU (dohoda o přidružení)
§ uzavřeny dvoustranné smlouvy se všemi členskými státy

 

Severoamerická dohoda o volném obchodu – NAFTA
vznik 1994
členy – Canada, USA, Mexiko
2005 – integrační seskupení v celé Americe vyjma Kuby (země musí mít demokratický režim)

Cíl
§ bezcelní pohyb zboží
§ do budoucna i pohyb pracovních sil

 

Asijsko-pacifická ekonomická spolupráce – APEC

vznik 1998
Austrálie se bála sjednocující se Evropy, byla iniciátorem
otevřené seskupení – členem může být kterákoli země bez ohledu, kde leží

cíl: spolupráce v oblasti ekonomiky kultury
Schengenské dohody
často používán i název Schengenský prostor
1. dohoda 1985
2. dohoda 1990
v platnosti 1995

cíl:
§ volný pohyb zboží (bez cla) a občanů (bez pasu)
§ společná policie

Hodnocení referátu Světová ekonomika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 128×
  954 slov

Komentáře k referátu Světová ekonomika