Zdražil váš vstup do EU život?

Když Česká republika vstoupila do Evropské unie (EU). se mi naskytla otázka, která nezajímá jistě jen mne, ale i řadu lidí mé generace ,ale i té starší , co nám vstup do EU přinese a jestli se jedná o tak výhodnou záležitost. Pochybuji, že členství v EU přinese zvýšení naší životní úrovně. Evropská unie totiž není, jak si snad někteří představovali,že EU bude humanitární organizací, ale ekonomickým a politickým spolkem, kde se každý snaží získat co nejvíce pro sebe. Bylo by zajisté naivní předpokládat, že ekonomicky silným a bohatším státům Evropské unie bude nějakým způsobem záležet našem blahobytu. Naopak již samotný fakt rozdílu mzdy přepočtené na euro v České republice a například v Německu z naší země i drtivé většiny jejích obyvatel činí ekonomické outsidery. V současnosti jsme všichni svědky vládních snah dorovnávat domácí ceny s cenami, které jsou běžné v zemích Evropské unie. Dle mého názoru by se však mělo začít o vstupu do EU vůbec uvažovat až po dorovnání nejen cen, ale také reálných mezd.

I když musím přiznat že v naší rodině se zatím vstup ČR do EU neprojevil zásadným způsobem ať kladným nebo záporným. Což je podle mého názoru dáno tím, že oba rodiče mají velice dobré zaměstnání, žijeme na vesnici ve vlastním rodiném domku s možností pěstování zemědělských plodin a nejsme odkázáni na jejich 100% nákup. I když jistý nárůst výdajů oproti příjmům se již projevuje i v naší rodině.

Hodnocení referátu Zdražil váš vstup do EU život?

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 678×
  235 slov

Komentáře k referátu Zdražil váš vstup do EU život?