Luminiscence

Luminiscence je vyzařování látky, jejíž termodynamická rovnováha byla porošena vnějším buzením. Jde o přebytek nad tepelným zářením vysílaným ještě po skončení buzení po dobu delší, než odpovídá několika periodám optického záření. Luminiscence je vysílána i při nízkých teplotách na rozdíl od tepelného záření a bývá proto někdy označována jako studené světlo. Luminiscenci lze dělit podle způsobu excitace elektronového systému na:

a) fotoluminiscenci (excitace optickým zářením);
b) elektroluminiscenci (excitace přiloženým elektrickým polem nebo protékajícím elektrickým proudem);
c) chemiluminiscenci (excitace energií uvolněnou chemickou reakcí), speciální bioluminiscenci - chemiluminiscenci v organismech a tkáních;
d) radioluminiscenci (excitace energií dopadajících částic rentgenového nebo gama záření), např. katodoluminiscence excitací dopadajícími elektrony; termoluminiscenci (uvolnění předem absorbované energie zahřátím látky).

Luminiscence s dlouhým dozníváním po skončení excitace je fosforescence.

Hodnocení referátu Luminiscence

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. duben 2008
  3 438×
  120 slov

Komentáře k referátu Luminiscence