Senzitivní analýza v simplexové metodě

Senzitivní analýza je technika používaná pro zjištění změny optimálního řešení při (většinou drobné) změně některého ze vstupů, což může nastat například při změně parametrů modelu, představení nové technologie, nové informace o vstupních parametrech, nebo pokud chceme zjistit, jak změny vstupů změní výstup. Abychom se vyhnuli nutnosti řešit model od začátku při pouhé drobné změně vstupních parametrů, můžeme použít některou z metod senzitivní analýzy, což obzvlášť u řešení komplexních úloh s velkým množstvím proměnných může ušetřit mnoho práce. V jiném případě můžeme chtít zjistit, co se stane, pokud se sníží nebo zvýší dostupnost jednoho či více vstupů, tudíž chceme zjistit jaký dopad má daný vstup na celý model. V takovém případě mohou být tyto metody užitečné, pokud nechceme řešit tento model vícekrát.

Zdroje

  • http://www.investopedia.com/terms/s/sensitivityanalysis.asp
  • https://www.utdallas.edu/~scniu/OPRE-6201/documents/LP6-Sensitivity.html

Hodnocení referátu Senzitivní analýza v simplexové metodě

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. červen 2018
  3 025×
  141 slov

Komentáře k referátu Senzitivní analýza v simplexové metodě