Literatura v době husitských bojů a v době polipanské

Období předhusitských bojů:
Období konce 14.st. až pol.15.st. Církev je bohatá a neřídí se vlastně svou vírou proto vzniká odpor proti náboženskému a mravnímu úpadku církve snaha kazatelů o nápravu (reformu), roste zájem o Bibli (vzor pro mezilidské vztahy) úplný překlad do češtiny. Píší se spíše satiry, duchovní písně, kroniky a kázání mizí rytířská epika, středověká dramata a světská lyrika. Čeká literatura je psaná česky a je pro Čechy a převládá prostá forma a srozumitelnost děl.
Znaky doby: Počešťování literatury (čeština i v oblasti teologické a správní)
Demokratizace (literatura pro lid)
Laicizace (literatura pro obyčejný lid pro laiky)
Předchůdci Husovy:
Většinou kazatelé, usilují o nápravu společnosti na podkladě náboženském
Matěj z Janova-učenec, latinské spisy
Konrád Waldhauser-
Jan Milič z Kroměříže-český kazatel, zřekl se bohatství,
Centrum katatelství – Betlémská kaple
Tomáš Štítný-lik píše česky o náboženských otázkách Díla:Knihy šestery o obecních věcech křesťanských
Řeči besední, Řeči sváteční a nedělní
A pak nastupuje Mr.Jan Hus viz.otázka 6.
A po něm nastupuje Jan Želivský-kazatel a mluvčí pražské chudiny
Období husitských bojů:
Rozvijí se zpěv a vznikají husitské chorály (jednoduchý sborový zpěv) a vzniká zpěvník
Jistebnický kancionál nejznámější je Kdož jsú boží bojovníci – nejen píseň náboženská ale i bojová cíl:zvednou sebevědomí bjovníkum dodt jim odvahu
Žižkův vojenský řád- zápisy východočeského bratrstva, kázeňský řád s vysokými morálními požadavky
Vavřinec z Březové- píseň o vítězství u Domažlic, Husitská Kronika(próza,latinsky) napsal také
Budyšínský rukopis-skládá se ze tří veršovaných částí skladby proti Zikmundovy: -Žaloba Koruny české
-Porok Koruny české
-Hádání Prahy
s Kutnou horou
Období Polipanské:
Obd. po porážce husitů u Lipan 1434 v popředí literární polemika (polemika-spor, vzájemné vyvracení názorů protivníků)
Petr Chelčický-kritik tehdejší společnosti, obhajoval pasivitu, chudobu, odmítal potřebu vyššího vzdělání, učení o trojím lidu a násilí i v sebeobraně Díla:O trojím lidu-odsuzuje středověké dělení společnosti do tří
Skupin
Sieť viery pravé-kritika církve, hromadění majetku, touha
spravedlivé společnosti
Postila- kázání s úvahami
Na základě myšlenek Chelčického vzniká r.1457 jednota bratrská kritizována katolíky i husity
Vzniká také literatura zábavná: za doby Jiříka z Poděbrad- oživení kulturních a politických styků
Deník Václava Šaška z Bířkova:o cestě Lva z Rožmitálu s družinou po západní a jižní Evropě( viz Jirásek, Z Čech až nakonec světa)

Hodnocení referátu Literatura v době husitských bojů a v době polipanské

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. srpen 2007
  3 711×
  370 slov

Komentáře k referátu Literatura v době husitských bojů a v době polipanské