Nové básnické směry přelomu 19. a 20. století

§ 19. století: a) rychlý pokrok vědy
b) projevy naturalismu /pesimismus/ = realistické stránky života člověka
c) prvky spiritismu /duchovní, nevěda/ - od tělesného škaredého únik k hezkému duchovnímu
§ LARTPOURLARTISMUS = „Umění pro umění “ – cílem je vyvolávat pocity radosti a krásy
§ Umělecké směry: a) hledání nových cest umění /poezie/
b) odpor proti morálce
c) důraz na svobodu jedince
d) vytvářejí se nové estetické formy
§ Literatura: 1. důraz na pocity člověka
2. vyjádření osobních prožitků bez zábran morálky

v IMPRESIONISMUS
- impresion = dojem
- vyjádření nálady (radost, smutek)
- zrakové, sluchové dojmy
- potlačuje účast rozumu
- v popředí lyrika a lyrizovaná próza
Paul Verlaine, Antonín Sova, Karel Hlaváček, Fráňa Šrámek
v SYMBOLISMUS
- symbol = smyslový znak
- vyjádření pomocí náznaků, spojování představ
- důraz na hudebnost veršů (zvukomalba) – zvuky vyjadřovány hláskami
- snaha vsugerovat nějaký pocit
- volný verš – nestejně dlouhé, není rytmus a rým
Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Jean Arthur Rimbaud, Otokar Březina, Antonín Sova, Karel Hlaváček
v DEKADENCE
- decadence = úpadek
- obliba pesimistických nálad (smutek, znechucení, nuda, opovržení životem)
- únik z reálného světa do snů
- pocity smrti a rozkladu
Paul Verlaine, Oscar Wilde, Stephane Mallarme, Jiří Karásek ze Lvovic, Karel Hlaváček
v NOVOKLASICISMUS
- classicus = vynikající
- kopírování přírody
- psychické stavy člověka
- rozumové schopnosti
Paul Verlaine, Otakar Theer
v UNANIMISMUS
- unus = jeden, animus = duch
- hledání jedné kolektivní duše (rodina, velké město)
Jean Romainse

· PROKLETÍ BÁSNÍCI
- francouzští
- pobuřovali měšťanskou morálku díly i životem, leč dali základ nové poezii
- ve své době nepochopeni !!!
q Charles Baudelaire
- představitel symbolismu
- snaha žít jinak (pití, drogy, mulatka)
- poprvé ho překládal Jaroslav Vrchlický
Květy zla (básně zavržené tehdejší společností)
- ošklivost, zlo, vyjádření protikladu = oximoron, kontrast krásy a ošklivosti
např. Zdechlina - na procházce - popis mršiny - hnus, láska x zdechlina
- nejtypičtější báseň ze sbírky
- obraz rozkladu, hniloby
- krásu vidí v pravdivém vyjádření (mršina jako něco hezkého)
uk. Spojitosti, Epigraf na odsouzenou knihu, Ó já tě zbožňuji, Koláč
Význam: a) harmonie přírody na základě kontrastů
b) pravdivé, citlivé, naturalistické vyjádření
c) lyrismus (Koláč)
d) vytříbená forma (znělka)
q Paul Verlaine
- zakladatel symbolismu, leč byl ve všech směrech
- toulal se Evropou , bohémský život
- vězněn za postřelení Rimbauda
Básnické umění (programová báseň symbolismu)
- hudba, melodie, nečekaná slova a slovní spojení
- vyjádření nálady jedinečného okamžiku
Saturnské básně (např. Podzimní píseň, obavy, nejistota, beznaděj člověka)
q Arthur Rimbaud
- představitel symbolismu
- naším kritikem Šaldou označen za „božského rošťáka“ nebo „geniální dítě“
- v 16 – 20 letech vznik jeho díla
- básně zveřejňovány v časopisech, přítel Verlaine je vydal bez vědomí autora pod názvem Iluminace
- Paříž s Rimbaudem, Brusel, Německo, Jáva, Kypr, Kréta, Afrika, Habeš – zbytek života
Iluminace
např. Mé bohémství – sonet
- bohémství (cestování, nicnedělání, poznávání lidí)
- symboly tuláctví (široce roztrženou měl jsem kalhotu ..)
- způsob tohoto života mu vyhovuje
- zvukomalba, odpor ke společnosti x měšťanskému způsobu života
Večerní modlitba – sonet, Opilý koráb – symbolika -
- básník = opilý koráb, řetěz metafor
- fantazie o moři, jež neviděl
- ztratil se v životě – jakoby zabloudila loď
- chce se vrátit zpět do dětství, půlměsíc = symbol Turecka
Význam: a) fantazie, bezprostřední zážitek
b) metafora + kontrasty
c) zvukomalba
d) kontrasty v jazyce (spisovnost x argot – spodina)
e) kritika měšťáků a měšťácké společnosti
q Stephane Mallarme
- představitel symbolismu
Faunovo odpoledne (báseň, má vést čtenáře k tomu, aby si ji sám dotvořil)
q Paul Valéry
- symbolismus, novoklasicismus
Mladá Parka ( Parka = římská bohyně, sudička, poema, sen + představy o tělesné lásce)
Hřbitov u moře (poema – rozsáhlá báseň)
· BELGIE
q Emile Verhaern
- píše francouzsky
- prvky civilismu, symbolismu
Chapadlovitá města (prvky civilizace – opěvuje lidské výtvory)
Např. Strom (strom po celý rok, stáří stromu a přirovnání člověka ke stromu)

· USA
q Walt whitman
Listy trávy (= Stébla trávy)
- básně z let 1855 – 1892, prvky civilismu
- rozřazeny do 14 oddílů
- 45 básní, většinou volným veršem

VOLNÝ VERŠ = nemá stejný počet slabik, pravidelný rytmus, nerýmují se

- pásmo představ básníka
uk. Zpěv radosti (symboly radosti, svobody, civilismu)
· VELKÁ BRITÁNIE
q Oscar Wilde
- dramatik, básník, prozaik, esejista
- představitel anglické dekadence (= nuda, zhnusení životem)
- pobuřoval Londýnskou společnost, ve vězení za homosexualitu
- „jak žil, tak také psal“
- chce šokovat čtenáře, diváka, leč nepatří ke krajní dekadenci, humoristické tendence
Obraz Doriana Graye (jediný román, symbolický – mládí = zlato, stáří = šedé – Gray)
- autobiografické prvky, náznaky homosexuality
Strašidlo Cantervillské (povídka, parodie na gotický román, předchůdce románu, zámek Canterville)
Šťastný princ a jiné pohádky (sbírka pohádek) – Slavík a růže (nekončí dobře)
Jak je důležité míti Filipa, Hledání manžela – dramata – veselohry, konverzační komedie
· NĚMECKO
q Rainer Maria Rilke
- představitel impresionismu až dekadence
Kniha hodin
Nové básně ( Básník – symboly utrpení, lásky, smrti, volné navazování myšlenek)
( Závěrečný zpěv – smrt, utrpení, radost, smyslové vjemy)
· RUSKO
q Alexandr Alexandrovič Blok
- vrchol symbolismu v Rusku
Verše o krásné dámě (básnická sbírka, prostředí aristokracie, umělecké verše, vzdáleny od reality)
Např. Dvanáct (poema, doba po revoluci, snaha uvědomovat si novou dobu a revoluci vidí kriticky)

Hodnocení referátu Nové básnické směry přelomu 19. a 20. století

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. červen 2008
  5 964×
  761 slov

Komentáře k referátu Nové básnické směry přelomu 19. a 20. století